Document 1250-2005-п, first version — Adoption on December 21, 2005
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІТСРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 2005 р. N 1250
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698
та від 4 липня 2001 р. N 756

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 46, ст. 2001; 2004 р., N 46, ст. 3046; 2005 р., N 25, ст. 1433)
та від 4 липня 2001 р., N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2005 р., N 25, ст. 1433) зміни,
що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1250
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п )
та від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п )

1. У графі "Вид господарської діяльності" переліку органів
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ), пункт 14
доповнити абзацом такого змісту:
"діяльність, пов'язана з виробництвом
автомобілів та автобусів".
2. Доповнити перелік документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ), пунктом 69 такого змісту:
"69. Діяльність, пов'язана з засвідчені в установленому порядку копії установчих виробництвом автомобілів та документів (для юридичної особи) автобусів
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право на виробництво певної марки автомобілів та автобусів на підставі зареєстрованого права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг), або засвідчена в установленому порядку копія договору, що надає право використовувати торговельну марку (знак для товарів і послуг) при виробництві автомобілів та автобусів
засвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують наявність сертифікованої системи управління якістю за національними та/або міжнародними стандартами
відомості за підписом заявника-суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника дорожніх транспортних засобів (WMI) відповідно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), що передбачає наявність зареєстрованих технічних умов".on top