Document 1249-VI, valid, current version — Revision on August 12, 2012, on the basis - 5083-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення структури та функціонування
податкової міліції та соціального захисту
її працівників
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 34-35,
ст.507 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
2. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх
соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 24, ст. 127;
2005 р., N 4, ст. 107; 2006 р., N 30, ст. 258; 2008 р., NN 5-8,
ст. 78):
1) частину третю статті 1 після слів "в органах внутрішніх
справ" доповнити словами "податковій міліції";
2) пункти 1 та 3 статті 5 після слів "в органах внутрішніх
справ" доповнити словами "податковій міліції";
3) пункти 1 та 5 частини першої статті 6 після слів
"Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами
"Державної податкової адміністрації України";
4) текст Закону ( 203/98-ВР ) після слів "ветеран органів
внутрішніх справ" у всіх відмінках і числах доповнити словами
"ветеран податкової міліції" у відповідному відмінку і числі.
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 квітня 2009 року
N 1249-VIon top