Document 1245-VII, valid, current version — Adoption on May 6, 2014
( Last event — Entry into force, gone May 7, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про вибори Президента України" щодо зменшення мінімальної кількості членів дільничних виборчих комісій

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.817)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 24 Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291 із наступними змінами) такі зміни:

1) в абзаці першому частини першої слово "дванадцяти" замінити словом "дев’яти";

2) у частині восьмій слова "менше дванадцяти осіб, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови на підставі пропозицій членів цієї комісії у кількості дванадцяти осіб" замінити словами "менше дев’яти осіб, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови на підставі пропозицій членів цієї комісії у кількості дев’яти осіб".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
6 травня 2014 року
№ 1245-VII
on top