Document 1244-2005-п, valid, current version — Adoption on December 21, 2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 2005 р. N 1244
Київ
Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів
України від 31 січня 2001 р. N 74 та внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відновити починаючи з 1 вересня 2005 р. дію постанови
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74
( 74-2001-п ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних
науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ
Національної академії наук" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 5, ст. 182).
У зв'язку з цим у переліку постанов, що втратили чинність,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
2005 р. N 790 ( 790-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 34, ст. 2064):
пункти 3, 9 і 17 виключити;
у пунктах 19, 28, 29 та 32 виключити слова і цифри "від
31 січня 2001 р. N 74 ( 74-2001-п ) "Про умови оплати праці
працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та
інших наукових установ Національної академії наук";
у пункті 30 слова і цифри "Пункти 1 і 2 змін" замінити
словами і цифрою "Пункт 2 змін".
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40,
ст. 2544) такі зміни:
у пункті 6 постанови слова "Національній та" виключити;
підрозділ 1 розділу II додатка 2 до постанови виключити.
3. Національній академії наук розробити і затвердити за
погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і
Міністерством фінансів розміри посадових окладів (ставок
заробітної плати) працівників бюджетних науково-дослідних установ
і організацій та інших наукових установ, що належать до її
відання, відповідно до абзацу другого пункту 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2005 р. N 790 ( 790-2005-п ) (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2005 р.
N 988 ( 988-2005-п ) - Офіційний вісник України, 2005 р., N 40,
ст. 2544).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26on top