Document 1241-VII, valid, current version — Adoption on May 6, 2014
( Last event — Entry into force, gone May 29, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо виплати одноразової грошової допомоги

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.907)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст. 442; 2009 р., № 24, ст. 296; 2012 р., № 12-13, ст. 82, № 22, ст. 216; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 11, ст. 132) доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Дія цієї статті не поширюється на осіб, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім осіб, які в установленому порядку продовжили службу за межами тимчасово окупованої території України".

2. Пункт 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 37, ст. 318; 2012 р., № 12-13, ст. 82, № 22, ст. 216; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; із змінами, внесеними Законом України від 27 березня 2014 року № 1169-VII) доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"Одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується військовослужбовцям, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
6 травня 2014 року
№ 1241-VII
on top