Документ 1231-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.08.2017, підстава - 618-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2010 р. № 1231
Київ

Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 618 від 18.08.2017}

Відповідно до статті 97 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 18.08.2017}

1. Затвердити Порядок списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1056 "Про затвердження Порядку списання непогашених податкових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1464);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1854 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2290).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. № 1231

ПОРЯДОК
списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством

1. Вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку грошові зобов’язання та/або податковий борг платника податків, що залишаються непогашеними після ліквідації такого платника, не пов’язаної з банкрутством, у зв’язку з недостатністю майна платника податків та осіб, на яких у випадках, передбачених законом, покладається відповідальність щодо погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу такого боржника (далі - безнадійний податковий борг), зокрема, у разі:

ліквідації платника податків як юридичної особи - майна платника податків та засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законом, у межах повної або додаткової відповідальності;

ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - майна юридичної особи незалежно від того, чи є така юридична особа платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов’язання та/або виник податковий борг такої філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) - майна такої фізичної особи, у тому числі у разі її смерті або оголошення судом померлою, або визнання судом безвісно відсутньою чи недієздатною, крім випадків, коли з’являються особи, що вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 618 від 18.08.2017}

2. Безнадійний податковий борг підлягає списанню за рішенням керівника (його заступника) контролюючого органу згідно з додатком, яке приймається на підставі одного з таких документів:

відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (до 1 січня 2019 р. джерелом даних про відокремлені підрозділи іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації є Реєстр громадських об’єднань, а з 1 січня 2019 р. - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є підставою для зняття їх з обліку в контролюючих органах та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства;

повідомлення чи документального підтвердження інформації органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи відомостей з ЄДРПОУ (для платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформації органу державної реєстрації актів цивільного стану, копії свідоцтва про смерть фізичної особи;

судового рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи недієздатною або оголошення її померлою;

документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє незалежну діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 618 від 18.08.2017}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 618 від 18.08.2017}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 618 від 18.08.2017}

5. Податкові повідомлення - рішення або податкові вимоги вважаються відкликаними у день прийняття контролюючим органом рішення про списання безнадійного податкового боргу в повному обсязі.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 18.08.2017}

6. Сума безнадійного податкового боргу платника податків визначається контролюючими органами за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів на день прийняття рішення про списання такого боргу.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 18.08.2017}

7. Відомості про прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу вносяться до інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів із зазначенням дати прийняття такого рішення.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 18.08.2017}Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 618)

РІШЕННЯ

{Додаток в редакції Постанови КМ № 618 від 18.08.2017}вгору