Про внесення змін до деяких указів Президента України
Decree of the President of Ukraine; Specification on October 29, 20031227/2003
Document 1227/2003, current version — Revision on June 22, 2019, on the basis - 419/2019

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів
Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004
N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005
N 452/2006 ( 452/2006 ) від 29.05.2006
N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007
N 365/2012 ( 365/2012 ) від 30.05.2012
N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015
N 398/2015 ( 398/2015 ) від 07.07.2015
N 44/2016 ( 44/2016 ) від 11.02.2016
N 582/2016 ( 582/2016 ) від 30.12.2016
N 419/2019 ( 419/2019 ) від 20.06.2019 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державну
прикордонну службу України" ( 661-15 ) п о с т а н о в л я ю:
Затвердити зміни, що вносяться до деяких указів Президента
України (додаються).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 жовтня 2003 року
N 1227/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 жовтня 2003 року
N 1227/2003
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких указів
Президента України

1. В Указі Президента України від 16 жовтня 1993 року N 468
( 468/93 ) "Про додаткові заходи щодо сприяння у будівництві житла
військовослужбовцям" (зі змінами, внесеними Указом від 11 лютого
2000 року N 228 ( 228/2000 ) слова "Прикордонних військ" замінити
словами "Державної прикордонної служби".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 582/2016 ( 582/2016 ) від 30.12.2016 }
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 419/2019 ( 419/2019 ) від 20.06.2019 }

4. В абзаці четвертому статті 6 Указу Президента України від
29 листопада 1996 року N 1145 ( 1145/96 ) "Про Державну митну
службу України" (в редакції Указу від 23 березня 1998 року
N 216 ( 216/98 ) слова "Державним комітетом у справах охорони
державного кордону" замінити словами "Адміністрацією Державної
прикордонної служби".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 365/2012 ( 365/2012 ) від 30.05.2012 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 398/2015 ( 398/2015 ) від 07.07.2015 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }

8. У тексті Указу Президента України від 20 липня 1998 року
N 798 ( 798/98 ) "Про зарахування Героїв Радянського Союзу, осіб,
нагороджених орденом Слави трьох ступенів або чотирма і більше
медалями "За отвагу", почесними солдатами військових частин
Збройних Сил України та інших військових формувань" (зі змінами,
внесеними Указом від 6 липня 2000 року N 854 ( 854/2000 ) слова
"Голові Державного комітету у справах охорони державного кордону
України - Командувачу Прикордонних військ України" замінити
словами "Голові Державної прикордонної служби України".
9. В Указі Президента України від 30 квітня 1999 року N 458
( 458/99 ) "Про надання Академії Прикордонних військ України імені
Б. Хмельницького статусу національної" слова "Прикордонні війська"
в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у
відповідних відмінках.
10. В Указі Президента України від 15 липня 1999 року N 861
( 861/99 ) "Про порядок встановлення (скасування) обмежень на
експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України":
а) у Положенні про порядок забезпечення виконання рішень Ради
Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) ембарго на експорт
товарів, затвердженому цим Указом:
в абзацах першому і третьому пункту 4, пункті 5, абзацах
першому і другому пункту 6 слова "Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у
відповідних відмінках;
у пункті 5 слова "Державним комітетом у справах охорони
державного кордону" замінити словами "Адміністрацією Державної
прикордонної служби", а слова "Міністерством економіки України"
виключити;
б) у пункті 3 Порядку вирішення питань, пов'язаних із
встановленням (скасуванням) обмежень на експорт товарів,
міжнародні передачі яких підлягають державному експортному
контролю, затвердженого цим Указом, слова "Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі" та "Державному комітету у справах
охорони державного кордону" замінити відповідно словами
"Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції" та
"Адміністрації Державної прикордонної служби".
11. У частині четвертій статті 3 Указу Президента України від
15 грудня 1999 року N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних
органів виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від
14 квітня 2003 року N 324 ( 324/2003 ), від 26 травня 2003 року
N 434 ( 434/2003 ), від 3 червня 2003 року N 464 ( 464/2003 ) та
від 19 червня 2003 року N 540 ( 540/2003 ) слова "Державного
комітету у справах охорони державного кордону" замінити словами
"Адміністрації Державної прикордонної служби".

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 44/2016 ( 44/2016 ) від 11.02.2016 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 452/2006 ( 452/2006 ) від 29.05.2006 }

15. У статті 1 Указу Президента України від 30 листопада
2000 року N 1271 ( 1271/2000 ) "Про геральдичні знаки - емблеми і
прапори центральних органів виконавчої влади України" слова
"Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону"
замінити словами "Голова Державної прикордонної служби".
16. У статті 1 Указу Президента України від 15 червня
2001 року N 435 ( 435/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації
права людини на свободу пересування і вільний вибір місця
проживання" слова "Державного комітету у справах охорони
державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної
прикордонної служби".
17. В Указі Президента України від 7 серпня 2001 року N 594
( 594/2001 ) "Про символіку Прикордонних військ України" (зі
змінами, внесеними Указом від 22 листопада 2002 року N 1056
( 1056/2002 ) та додатках N 1 - N 15 слова "Прикордонні війська",
"Державний комітет у справах охорони державного кордону", "Голова
Державного комітету у справах охорони державного кордону України -
Командувач Прикордонних військ України" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Державна прикордонна служба", "Адміністрація
Державної прикордонної служби", "Голова Державної прикордонної
служби України" у відповідних відмінках, а додаток N 16 викласти в
новій редакції (додається).
18. В абзаці шостому пункту 3 Положення про проходження
військової служби (навчання) за контрактом у Збройних Силах
України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних
закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада
2001 року N 1053 ( 1053/2001 ) (зі змінами, внесеними Указом від
25 квітня 2002 року N 381 ( 381/2002 ), слова "Прикордонних
військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".
19. У пункті 3 Положення про Головне управління з питань
судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних
органів Адміністрації Президента України, затвердженого Указом
Президента України від 4 грудня 2001 року N 1184 ( 1184/2001 ) (зі
змінами, внесеними Указом від 24 грудня 2002 року N 1207
( 1207/2002 ), слова "Прикордонних військ" замінити словами
"Державної прикордонної служби".

( Пункт 20 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005 )

21. У статтях 1 і 4 Указу Президента України від 18 лютого
2002 року N 143 ( 143/2002 ) "Про заходи щодо дальшого зміцнення
правопорядку, охорони прав і свобод громадян" слова "Державний
комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках
замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби" у
відповідних відмінках, а у статті 14 слова "Голові Державного
комітету у справах охорони державного кордону" - словами "Голові
Державної прикордонної служби".
22. У додатку N 1 до Указу Президента України від 22 серпня
2002 року N 746 ( 746/2002 ) "Про Державний Протокол та Церемоніал
України" слова "Голова Державного комітету у справах охорони
державного кордону" замінити словами "Голова Державної
прикордонної служби".
23. У підрозділі 2 розділу 2 та останньому абзаці розділу 3
Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді, схваленої Указом Президента України від
25 жовтня 2002 року N 948 ( 948/2002 ), слова "Про Прикордонні
війська України" ( 1779-12 )" і "Прикордонних військ" замінити
відповідно словами "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 )" і "Державної прикордонної служби".

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ДОДАТОК N 16
до Указу Президента України
від 7 серпня 2001 року N 594 ( 594/2001 )
(в редакції Указу Президента
України від 29 жовтня 2003 року
N 1227/2003)
ПЕРЕЛІК
органів Державної прикордонної служби України,
які можуть мати власні бойові прапори

1. Регіональні управління Державної прикордонної служби
України:
Азово-Чорноморське, Західне, Південне, Північне, Східне.
2. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 мобільні, 17, 24, 25, 31, 93, 94
прикордонні загони, 6 прикордонний Волинський, 7 прикордонний
Карпатський орденів Кутузова, Олександра Невського і Червоної
Зірки загони, 11 прикордонний загін для виконання спеціальних
завдань, 26 прикордонний ордена Червоного прапора, 27 прикордонний
ордена Червоного прапора, 79 прикордонний ордена Червоного
прапора, 105 прикордонний Ризький орденів Червоного Прапора і
Червоної Зірки загони.
3. 130 центральний вузол зв'язку.
4. Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".
5. Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького.
6. 1 навчальний гвардійський прикордонний Оршанський орденів
Суворова, Кутузова і Олександра Невського та 15 навчальний
прикордонний загони.
7. 1, 5 ордена Червоного Прапора, 18 та 23 загони морської
охорони.
8. 24 та 26 окремі авіаційні ескадрильї.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

{ Додаток втратив чинність на підставі Указу Президента
N 44/2016 ( 44/2016 ) від 11.02.2016 }on top