Document 1223-99-п, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1294-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 липня 1999 р. N 1223
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }
Про заходи щодо виконання статті 2 Указу Президента
України від 16 червня 1999 р. N 650
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 491 ( 491-2002-п ) від 11.04.2002
N 1562 ( 1562-2003-п ) від 02.10.2003 )

На виконання статті 2 Указу Президента України від 16 червня
1999 р. N 650 ( 650/99 ) "Про додаткові заходи щодо поліпшення
діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з
охорони громадського порядку" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатками
1 - 7.
2. Підвищення посадових окладів осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ провести поетапно
починаючи з 1 липня 1999 р. за рахунок і в межах видатків,
передбачених у Державному бюджеті України на 1999 рік для оплати
праці працівників підрозділів органів внутрішніх справ.
3. Міністерству фінансів:
вишукати можливості для збільшення у другому півріччі 1999 р.
лімітів видатків та погашення заборгованості з грошового
утримання, що склалася в органах внутрішніх справ на 1 січня 1999
року;
під час формування проекту Державного бюджету України на 2000
рік передбачити видатки на грошове утримання працівників органів
внутрішніх справ з урахуванням підвищення посадових окладів згідно
з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1999 р. N 1223

СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
центрального апарату Міністерства внутрішніх
справ України
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Розмір | посадового | окладу | (гривень) ------------------------------------------------------------------ Міністр 380
Перший заступник Міністра 370
Заступник Міністра 350
Начальник головного управління 260
Начальник самостійного управління, заступник 250
начальника головного управління
Начальник управління у складі головного 210 - 240
управління, начальник самостійного відділу
Начальник відділу у складі головного управління 180 - 210
і управління
Начальник відділення, старший слідчий в 165 - 185
особливо важливих справах
Старші: оперуповноважений в особливо 145 - 165
важливих справах, слідчий
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий 130 - 150
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор 120 - 140
Інспектор 110 - 130

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 491
( 491-2002-п ) від 11.04.2002, N 1562 ( 1562-2003-п ) від
02.10.2003 )

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1999 р. N 1223

СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
Головного управління Міністерства внутрішніх справ
у м. Києві
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Розмір | посадового | окладу | (гривень) ------------------------------------------------------------------
Перший заступник начальника Головного 260
управління внутрішніх справ
Заступник начальника Головного управління 240
внутрішніх справ
Начальник управління, самостійного відділу 180 - 210
Начальник відділу управління 160 - 180
Начальник відділення у складі управління, 150 - 170
відділу; старший слідчий в особливо важливих
справах
Старші: оперуповноважений в особливо 125 - 145
важливих справах, слідчий
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий 120 - 140
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор 110 - 130
Інспектор 100 - 120

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1999 р. N 1223

СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу ГУ МВС
у Автономній Республіці Крим та у Київській області,
управлінь внутрішніх справ у областях і м. Севастополі
------------------------------------------------------------------ | Розміри посадових окладів | (гривень) Найменування посади |--------------------------------- |поза групою | I | II |і Автономна | група | група |Республіка | областей |областей, | Крим | |м. Сева- | | |стополь ------------------------------------------------------------------
Начальник управління 260 250 240
внутрішніх справ
Перший заступник начальника 250 240 230
управління внутрішніх справ
Заступник начальника 240 230 220
управління внутрішніх справ
Начальник управління, 195-200 185-195 180-190
самостійного відділу
Начальник відділу управління 155-175 155-175 155-175
Начальник відділення у складі 145-165 145-165 145-165
управління, відділу; старший
слідчий в особливо важливих
справах
Старші: оперуповноважений в 120-140 120-140 120-140
особливо важливих справах,
слідчий
Старші: оперуповноважений, 110-130 110-130 110-130
експерт; слідчий
Оперуповноважений, експерт, 105-120 100-120 105-120
старший інспектор
Інспектор 95-110 95-110 95-110
_________
Примітка. Групи за оплатою праці встановлюються відповідно до
показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 10 червня 1992 р. N 320 ( 320-92-п ) "Про
віднесення областей та міст до груп за оплатою праці".

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1999 р. N 1223
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
міських управлінь внутрішніх справ
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Розмір посадового | окладу (гривень) ------------------------------------------------------------------
Начальник управління внутрішніх справ 195 - 200
Заступник начальника управління 165 - 185
внутрішніх справ
Начальник відділу управління 125 - 145
Начальник відділення у складі відділу 120 - 130
управління
Старший слідчий 115 - 125
Старші: оперуповноважений, експерт; 110 - 120
слідчий
Оперуповноважений, експерт, старший 100 - 110
інспектор
Інспектор 90 - 100

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1999 р. N 1223

СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
районних управлінь внутрішніх справ ГУ МВС у
м. Києві
------------------------------------------------------------------ Найменування посади |Розмір посадового |окладу (гривень) ------------------------------------------------------------------
Начальник управління внутрішніх справ 145 - 165
Заступник начальника управління внутрішніх 140 - 155
справ
Начальник відділу управління 135 - 145
Начальник відділення у складі відділу 130 - 140
управління
Старший слідчий 125 - 135
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий 120 - 130
Оперуповноважений, експерт, старший 100 - 120
інспектор
Інспектор 85 - 110

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1999 р. N 1223

СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
міських та районних відділів (відділень)
внутрішніх справ, відділів (відділень) міліції

------------------------------------------------------------------ Найменування посади |Розмір посадового |окладу (гривень) ------------------------------------------------------------------
Начальник відділу внутрішніх справ (міліції) 155 - 175
Заступник начальника відділу внутрішніх 145 - 165
справ (міліції)
Начальник відділення у складі відділу 120 - 140
внутрішніх справ
Старший слідчий 110 - 125
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий 105 - 120
Оперуповноважений, експерт, старший 95 - 110
інспектор
Інспектор 90 - 105

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1999 р. N 1223

СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу органів внутрішніх справ
------------------------------------------------------------------ | Розмір посадового Найменування посади | окладу (гривень) |--------------------- | м. Київ | інші | | населені | | пункти ------------------------------------------------------------------
Старшина батальйону, роти; молодший 115 110
інспектор карного розшуку, помічник
слідчого, старший інспектор дорожньо-
патрульної служби, старший по корпусу
тюрми
Помічник командира взводу, старший 110 105
контролер тюрми, інспектор дорожньо-
патрульної служби
Міліціонер підрозділу спеціального і 105 100
особливого призначення, контролер тюрми
Міліціонер патрульно-постової служби, 100 95
контролер слідчого ізолятора
Міліціонер, старший пожежний 95 90

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВon top