Document 1222-XIV, first version — Adoption on November 17, 1999
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 52, ст. 465 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3,
ст.10; 1995 р., N 43, ст.313):
1) частину першу після слів "(крім пенсій працівникам
льотно-випробного складу авіації" доповнити словами "та особам
льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам,
штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам,
льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні
роботи в польотах)";
2) частину другу доповнити словами "та особам льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,
бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)
і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах";
3) частину третю викласти в такій редакції:
"Працівникам льотно-випробного складу та особам льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,
бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)
і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах,
пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що
дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та
статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і
призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою,
шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і
не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників
льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб
льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів,
штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів,
льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах. При цьому розмір пенсії для осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не
може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної
плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за
календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія".
2. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р., N 11-12, ст.49, N 25,
ст.147, N 42, ст.257, N 49, ст.303; 1999 р., N 5-6, ст.39, N 25,
ст.211, N 38, ст.349):
1) пункт 1 статті 2 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1
цього Закону, які використовують працю найманих працівників з
числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації
(пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів,
льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах, об'єктом оподаткування є також фактичні витрати
на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до статті 53
Закону України "Про пенсійне забезпечення", в частині, що
перевищує розміри пенсій за вислугу років, обчислені відповідно до
частини першої статті 53 Закону України "Про пенсійне
забезпечення", з урахуванням суми коштів платників збору,
визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону";
2) у статті 4:
абзац перший пункту 1 замінити трьома абзацами такого змісту:
"1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1
цього Закону:
32 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного абзацами
першим і другим пункту 1 статті 2 цього Закону;
100 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного абзацом
третім пункту 1 статті 2 цього Закону".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим;
доповнити пункт 4 абзацами такого змісту:
"Для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього
Закону з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної
авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків,
бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які
виконують спеціальні роботи в польотах:
1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход
становить менше 150 гривень;
2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход
становить від 150 до 250 гривень;
3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход
становить від 250 до 350 гривень;
4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход
становить від 350 до 500 гривень;
5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход
перевищує 500 гривень".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що дія статті 53 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" поширюється на працівників з числа осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які
вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 листопада 1999 року
N 1222-XIVon top