Document 1219-2010-п, valid, current version — Adoption on December 29, 2010
( Last event — Entry into force, gone January 10, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2010 р. N 1219
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
4 березня 2002 р. N 256 ( 256-2002-п ) "Про затвердження Порядку
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з
виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309; 2004 р., N 11,
ст. 662, N 36, ст. 2409; 2005 р., N 37, ст. 2285; 2006 р., N 22,
ст. 1613; 2007 р., N 41, ст. 1619, N 67, ст. 2583) зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1219
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256
( 256-2002-п )

1. Пункт 2 постанови ( 256-2002-п ) викласти у такій
редакції:
"2. Установити, що головні розпорядники коштів місцевих
бюджетів:
ведуть персоніфікований облік отримувачів пільг за соціальною
ознакою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
29 січня 2003 р. N 117 ( 117-2003-п ) "Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177), житлових субсидій
населенню, допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної
допомоги дітям;
здійснюють розрахунки з постачальниками послуг на підставі
поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які
мають право на відповідні пільги, та отримувачами компенсації, які
згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України ( 1127-14 )
мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,
але проживають у будинках, що мають центральне опалення.".
2. У Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
( 117-2003-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає відповідно до статті 102 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) механізм фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення щодо надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого
закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання
вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають
центральне опалення; компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян; пільг з послуг зв'язку, зокрема
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з придбанням
відповідних стаціонарних абонентських терміналів, та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків
та зубопротезування) за рахунок субвенцій з державного бюджету.";
2) абзац третій пункту 5 викласти у такій редакції:
"до 5 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг і
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу та виплати
компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого
закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання
вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають
центральне опалення;";
3) абзац четвертий пункту 5 викласти у такій редакції:
"до 22 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, пільг з
послуг зв'язку, зокрема безпроводового доступу до
телекомунікаційної мережі з придбанням відповідних стаціонарних
абонентських терміналів, та інших передбачених законодавством
пільг (крім пільг на одержання ліків та зубопротезування).
Інформація про фактично нараховані за звітний період суми
подається як в цілому, так і за розрахунками, не проведеними
згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11 січня 2005 р. N 20 ( 20-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 2, ст. 88; 2009 р., N 5, ст. 123; 2010 р.,
N 37, ст. 1257).";
4) у пункті 6:
абзац третій викласти у такій редакції:
"до 7 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу та компенсації
особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання вугілля на
побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне
опалення;";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"до 25 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, пільг з
послуг зв'язку, зокрема безпроводового доступу до
телекомунікаційної мережі з придбанням відповідних стаціонарних
абонентських терміналів, та інших передбачених законодавством
пільг (крім пільг на одержання ліків та зубопротезування).
Інформація про фактично нараховані за звітний період суми
подається як в цілому, так і за розрахунками, не проведеними
згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11 січня 2005 р. N 20 ( 20-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 2, ст. 88; 2009 р., N 5, ст. 123; 2010 р.,
N 37, ст. 1257).";
5) абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:
"Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів здійснюють у
п'ятиденний строк розрахунки з постачальниками відповідних послуг
і ведуть облік за видами пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого
закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання
вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають
центральне опалення; компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян; пільг з послуг зв'язку, зокрема
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з придбанням
відповідних стаціонарних абонентських терміналів, та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків
та зубопротезування).";
6) пункти 9 і 10 викласти у такій редакції:
"9. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансові органи обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій на підставі реєстрів, зазначених у пункті 6
цього Порядку, узагальнюють дані про нараховані та фактично
здійснені видатки щодо пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого
закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання
вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають
центральне опалення; компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян; пільг з послуг зв'язку, зокрема
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з придбанням
відповідних стаціонарних абонентських терміналів, та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків
та зубопротезування) та подають їх Мінфіну.
10. Мінфін вносить у разі необхідності Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо перерозподілу обсягів субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних
програм соціального захисту між їх видами та між бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя
виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг,
субсидій і допомоги населенню в межах загального обсягу таких
субвенцій.";
7) у тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінити словами "Державна казначейська служба" у
відповідному відмінку.on top