Document 1219-IV, valid, current version — Adoption on October 2, 2003
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 9 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.106 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 9 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1,
ст. 1) такі зміни:
в абзаці другому пункту 2 слова "та особи, які після
1945 року були переселені на територію України з території інших
країн" виключити;
доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) особи, які після 9 вересня 1944 року були переселені на
територію України з території інших країн".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 2003 року
N 1219-IVon top