Document 1202-XII, invalid, current version — Loss of force on May 12, 2006, on the basis - 3480-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про цінні папери і фондову біржу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст. 509 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ) з 1 січня 1992 року.
2. Установити, що з 1 січня 1992 року припиняється випуск
акцій трудових колективів і акцій підприємств (організацій). Усі
емітовані до введення в дію цього Закону акції трудових колективів
і акції підприємств (організацій) можуть обертатися протягом п'яти
років, починаючи з 1 січня 1992 року, згідно з умовами їх випуску. До закінчення вказаного строку підприємства (організації), що
випустили такі акції, повинні купити їх або замінити іншими
цінними паперами, передбаченими цим Законом.
3. Кабінету Міністрів Української РСР: до 1 жовтня 1991 року визначити порядок реєстрації випуску
цінних паперів і інформації про випуск цінних паперів та порядок
випуску і обігу векселів; вжити заходів для налагодження у республіці виготовлення
цінних паперів; організувати підготовку і навчання спеціалістів, у тому числі
за кордоном, для роботи на фондовій біржі і з цінними паперами.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 червня 1991 року
N 1202-XIIon top