Document 1200-XIV, first version — Adoption on November 3, 1999
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про приватизацію державного майна"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.453 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52) такі зміни:
 
     1) у частині другій пункт "а" після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "сортовипробувальні станції, дільниці, інші організації з експертизи сортів рослин".
 
     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;
 
     2) абзац шістнадцятий пункту "г" доповнити словами "та майно хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що входить до статутного фонду Державної акціонерної компанії "Хліб України".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Голова Верховної Ради України                   О.ТКАЧЕНКО 
м. Київ, 3 листопада 1999 року
N 1200-XIVon top