Документ 1200-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }
Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про приватизацію державного майна"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.453 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 5 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7,
ст. 52) такі зміни:
1) у частині другій пункт "а" після абзацу четвертого
доповнити новим абзацом такого змісту:
"сортовипробувальні станції, дільниці, інші організації з
експертизи сортів рослин".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно
абзацами шостим - одинадцятим;
2) абзац шістнадцятий пункту "г" доповнити словами "та майно
хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що входить до
статутного фонду Державної акціонерної компанії "Хліб України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 3 листопада 1999 року
N 1200-XIVвгору