Document 1198-97-п, current version — Adoption on November 3, 1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 листопада 1997 р. N 1198
Київ
Про внесення доповнення до Положення про службу
безпеки дорожнього руху міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади,
підприємств, їх об'єднань, установ і організацій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Доповнити пункт 2 Положення про службу безпеки дорожнього
руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої
влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня
1994 р. N 227 ( 227-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 195),
абзацом такого змісту:
"Особливості створення і функціонування служби безпеки
дорожнього руху Збройних Сил та інших військових формувань
визначаються Міноборони та іншими центральними органами виконавчої
влади, які мають військові формування, або керівними органами
військових формувань".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 34on top