Card of document

Documents and files

Text of document, 344 kb is opened now d452490.htm / Print version
Revision on May 23, 2018, on the basis - 347-2018-п
Versions of document (2 revisions)
Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності
Terms
Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
Statement, Typical Form, Sample
Signal document (ЗАЯВА) — f452490n899.doc / Preview of file
Відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої/ післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
Typical Form, Addition
Відомості про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (для розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу)
Typical Form
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
Typical Form
Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
Typical Form
Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою; одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України
Typical Form, Description
Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
Typical Form
Signal document (ЗАЯВА) — f452490n935.doc / Preview of file
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Typical Form
Signal document (ВІДОМОСТІ) — f452490n937.doc / Preview of file
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Typical Form
Signal document (ВІДОМОСТІ) — f452490n939.doc / Preview of file
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Typical Form
Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Typical Form
ОПИС документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої світи/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України
Description
Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Statement
Signal document (ЗАЯВА) — f452490n959.doc / Preview of file
Кадровы вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Requirements
Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Requirements
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Typical Form, Sample
Signal document (ВІДОМОСТІ) — f452490n974.doc / Preview of file
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Typical Form, Sample
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Typical Form
Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Typical Form
Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Typical Form, Description
ОПИС документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України
Typical Form, Description
Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнем повної загальної середньої освіти
Statement, Typical Form
Signal document (ЗАЯВА) — f452490n1014.doc / Preview of file
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
Typical Form
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
Typical Form
Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня
Typical Form
Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем (крім випадку подання заяви про збільшення ліцензованого обсягу)
Typical Form, Description
Опис документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (у разі збільшення ліцензованого обсягу)
Description
Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
Statement, Typical Form, Sample
Signal document (ЗАЯВА) — f452490n1045.doc / Preview of file
Опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти (фізичною особою - підприємцем, структурним підрозділом юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність) для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
Typical Form, Description
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Typical Form
Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Typical Form
Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)
Typical Form, Description
Опис документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу
Typical Form, Description
Заява про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти
Statement, Typical Form, Sample
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Typical Form
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Typical Form
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Typical Form
Опис документів, що подаються закладом освіти для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)
Typical Form, Description
Опис документів, що подаються закладом освіти для розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу
Typical Form, Description
Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
Specification
Terms in document (15 terms)

History of document and versions

Publications of document

Classification of documenton top