Document 1187-2004-п, valid, current version — Adoption on September 8, 2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 вересня 2004 р. N 1187
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
4 березня 2002 р. N 256 ( 256-2002-п ) "Про затвердження Порядку
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з
виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309; 2004 р., N 11,
ст. 662) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1187
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256
( 256-2002-п )

1. Абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:
"ведуть персоніфікований облік отримувачів за видами пільг
ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та
ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби
за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,
батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли
або стали інвалідами при проходженні військової служби,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "ї"
частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ), частиною другою статті 29 Основ
законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ), допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та
інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на придбання
твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, послуг зв'язку та інших передбачених законодавством
послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування)";
пункт 4 постанови після слів "Міністерству праці та
соціальної політики" доповнити словами "Міністерству фінансів,
Міністерству транспорту та зв'язку".
2. Текст Порядку, затвердженого зазначеною постановою,
доповнити:
після слів "ветеранам органів внутрішніх справ" - словами
"вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів
внутрішніх справ, а також звільненим із служби за віком, хворобою
або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової
служби";
після слів "внаслідок Чорнобильської катастрофи" - словами і
цифрами "пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77
Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ),
частиною другою статті 29 Основ законодавства України про
культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 );
після слів "дітям-інвалідам" - словами "та житлових".on top