Document 1174-2010-п, previous version — Revision on November 2, 2011, on the basis - 1113-2011-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1174
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів
права інтелектуальної власності, та визначається
періодичність здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1113 ( 1113-2011-п ) від 26.10.2011 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням
об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається
періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1174
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, пов'язаної з використанням
об'єктів права інтелектуальної власності,
та визначається періодичність здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням
об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається
періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), є:
додержання вимог законодавства у сфері господарської
діяльності;
додержання вимог законодавства у сфері інтелектуальної
власності (крім законодавства у сфері охорони прав на сорти
рослин). { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1113 ( 1113-2011-п ) від 26.10.2011 }
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику -
високого, середнього та незначного.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, основна господарська діяльність яких пов'язана
з використанням об'єктів права інтелектуальної власності та у яких
під час здійснення попереднього заходу державного нагляду
(контролю) встановлено факти:
використання, зберігання, розповсюдження та реалізації
об'єктів авторського права і суміжних прав у ході публічного
виконання, демонстрації, показу та сповіщення, що здійснюються
шляхом їх прямої трансляції та/або ретрансляції, зокрема музичних
і/або аудіовізуальних творів, фонограм та/або відеограм, у яких
зафіксовані такі твори;
зберігання, використання, розповсюдження та реалізації
комп'ютерних програм і баз даних;
виробництва, експорту, імпорту, зберігання, розповсюдження та
реалізації дисків для лазерних систем зчитування і матриць для їх
виготовлення.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти господарювання, які під час провадження
господарської діяльності використовують об'єкти авторського права
та/або суміжних прав, зокрема музичні та/або аудіовізуальні твори,
фонограми і/або відеограми, в яких зафіксовані такі твори,
комп'ютерні програми і бази даних, але використання зазначених
об'єктів не є основним видом їх господарської діяльності.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з
високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за
провадженням суб'єктами господарювання господарської діяльності,
пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної
власності, здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на
три роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на
п'ять років.on top