Document 1167-2003-п, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1294-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2003 р. N 1167
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }
Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців
Державної прикордонної служби

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Схему посадових окладів осіб офіцерського
складу органів Державної прикордонної служби згідно з додатком.
2. Установити з 1 січня 2004 р. щомісячні надбавки
військовослужбовцям Державної прикордонної служби у розмірі:
за особливі умови служби, кваліфікацію та виконання особливо
важливих завдань або значного обсягу робіт - до 50 відсотків
окладу грошового забезпечення;
які мають право на пенсію за вислугу років згідно із
законодавством і яких залишено на військовій службі - 50 відсотків
окладу грошового забезпечення.
Порядок та умови виплати зазначених надбавок визначаються
Головою Державної прикордонної служби.
3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
22 травня 2000 р. N 829 ( 829-2000-п ) "Про грошове забезпечення
військовослужбовців" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 21,
ст. 863; 2002 р., N 40, ст. 1859) такі зміни:
у пунктах 3 і 4 постанови слова "Державний комітет у справах
охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами
"Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку;
у додатку 1 до постанови:
позицію "Голова Держкомкордону 360 - " виключити;
у позиції "Заступник Міністра оборони, перший заступник
Голови Держкомкордону 330 - " слова "перший заступник
Голови Держкомкордону" виключити.
4. Виплату грошового забезпечення згідно з цією постановою у
2003 році здійснювати за рахунок коштів, передбачених у державному
бюджеті ( 380-15 ) на утримання Державної прикордонної служби.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2003 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2003 р. N 1167
СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
органів Державної прикордонної служби
(гривень) ------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Розмір посадового окладу |---------------------------------- | центральний | територіальні | апарат | органи, органи | | охорони | | державного | | кордону ------------------------------------------------------------------ Голова Державної прикордонної 370
служби
Перший заступник Голови 350
Державної прикордонної служби
Заступник Голови Державної 330
прикордонної служби
Начальник регіонального 310
управління
Начальник управління 310
Начальник відділу в складі 280
управління
Начальник прикордонного 240
загону, окремого
контрольно-пропускного пункту,
начальник відділу регіонального
управління
Начальник сектору 220
Старший офіцер 200
Офіцер 190
Начальник сектору регіонального 190
управління
Комендант прикордонної 180
комендатури
Начальник застави 170on top