Document 1164-2004-п, first version — Adoption on September 8, 2004
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 вересня 2004 р. N 1164
Київ
Про внесення змін до переліку органів
ліцензування та до переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2003 р., N 27, ст. 1327), та переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2003 р., N 27,
ст. 1327), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1164
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку органів
ліцензування ( 1698-2000-п ) та до переліку
документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської
діяльності ( 756-2001-п )

1. Пункт 1 графи "Вид господарської діяльності" переліку
органів ліцензування доповнити абзацом такого змісту:
"проведення знезараження підкарантинних
матеріалів та об'єктів, які переміщуються
через державний кордон та карантинні зони".
2. Доповнити перелік документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
пунктом 61 такого змісту:
"61. Проведення знезараження підкаран- засвідчені в установленому порядку копії установчих тинних матеріалів та об'єктів, документів які переміщуються через державний кордон та карантинні зони (для юридичної особи)
засвідчені в установленому порядку копії допусків (посвідчень) працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами".on top