Document 1155-IV, valid, current version — Adoption on September 11, 2003
( Last event — Entry into force, gone October 2, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення встановлених
законодавством вимог пожежної безпеки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 9, ст. 78 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статті 175 і 188-8 після слів "тягне за собою" доповнити
словами "попередження або".
2. Частину другу статті 223 доповнити пунктом 1-1 такого
змісту:
"1-1) старші державні інспектори з пожежного нагляду - штраф
на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і на посадових осіб - до дев'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 вересня 2003 року
N 1155-IVon top