Document 115-2018-п, valid, current version — Adoption on February 21, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 6, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 115
Київ

Про затвердження Порядку розподілу між державним та місцевими бюджетами надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 р. за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року

Відповідно до абзацу другого пункту 17-2 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розподілу між державним та місцевими бюджетами надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 р. за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 115

ПОРЯДОК
розподілу між державним та місцевими бюджетами надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 р. за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу між державним та місцевими бюджетами надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 р. за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року (далі - надміру сплачені суми рентної плати).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України та Податковому кодексі України.

3. Платник податків, яким надміру сплачено суми рентної плати, подає відповідному контролюючому органові заяву про повернення надміру сплачених сум рентної плати з урахуванням умов, визначених статтею 43 Податкового кодексу України. У заяві зазначається перерахування коштів на погашення податкового зобов’язання з рентної плати, нарахованого за відповідний звітний (податковий) період починаючи з 1 січня 2018 р. в обсязі, який відповідає сумі відображених у податковій декларації податкових зобов’язань, за кожним видом вуглеводневої сировини окремо.

У разі коли обсяг надміру сплачених сум рентної плати менший розміру податкового зобов’язання, нарахованого за відповідний звітний (податковий) період починаючи з 1 січня 2018 р., платник податків подає відповідному контролюючому органові заяву про повернення надміру сплачених сум рентної плати з урахуванням умов, визначених статтею 43 Податкового кодексу України, та сплачує податкові зобов’язання у визначеному законодавством порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку з рентної плати до податкової декларації та визначення контролюючим органом суми податкових зобов’язань за такою податковою декларацією після проведених дій, встановлених пунктами 4 і 5 цього Порядку, платник податків за умови встановлення додаткових податкових зобов’язань сплачує їх у визначеному законодавством порядку.

4. Відповідний контролюючий орган протягом чотирьох робочих днів з дня подання платником податків заяви про повернення надміру сплачених сум рентної плати готує висновок про повернення таких сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові Казначейства згідно з Порядком взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 15 грудня 2015 р. № 1146.

5. Відповідний орган Казначейства здійснює протягом трьох операційних днів з дня отримання висновку перерахування коштів з бюджетного рахунка, відкритого в органі Казначейства, на який такі кошти були зараховані до 31 грудня 2017 р., на бюджетний рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, за реквізитами, зазначеними у висновку відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 3 вересня 2013 р. № 787.on top