Document 1142-XIV, valid, current version — Adoption on October 8, 1999
( Last event — Entry into force, gone October 30, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 175 та 188-8 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.421 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у статті 175 слова "від трьох" замінити словом і цифрами
"від 0,5", а слова "від п'яти" - словами "від двох".
2) у статті 188-8 слова "від трьох" замінити словом і цифрами
"від 0,5", а слова "від п'яти" - словами "від двох".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 жовтня 1999 року
N 1142-XIVon top