Document 114а-03, current version — Adoption on July 3, 1954

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про ратифікацію Женевських конвенцій
від 12 серпня 1949 року про
захист жертв війни
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1954, N 5, ст. 114 )

Затверджені Радою Міністрів Української РСР і подані на
ратификацію Женевські Конвенції від 12 серпня 1949 року:
1. про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях
( 995_151 );
2. про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, які зазнали
корабельної аварії, із складу збройних сил на морі ( 995_152 );
3. про поводження з військовополоненими ( 995_153 );
4. про захист цивільного населення під час війни ( 995_154 )
ратифікувати із застереженнями, які були зроблені Українською РСР
при підписанні Конвенції в Женеві 12 грудня 1949 року.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР В.НИЖНИК
м. Київ, 3 липня 1954 рокуon top