Document 1139/2008, invalid, current version — Loss of force on April 24, 2009, on the basis - 259/2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 259/2009 ( 259/2009 ) від 22.04.2009 }
Про зупинення дії постанов
Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 року N 827 і N 837,
від 17 жовтня 2008 року N 955
та від 19 листопада 2008 року N 1022
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0038100-08 ) від 03.12.2008 }

Кабінетом Міністрів України 10 вересня 2008 року видано
постанови N 827 ( 827-2008-п ) "Про ліквідацію Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення" та N 837
( 837-2008-п ) "Питання здійснення державного контролю якості
лікарських засобів", 17 жовтня 2008 року - постанову N 955
( 955-2008-п ) "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські
засоби і вироби медичного призначення", до якої постановою
Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року N 1022
( 1022-2008-п ) "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2008 р. N 837 і від 17 жовтня 2008 р.
N 955" було внесено зміни.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2008 року N 827 ( 827-2008-п ) ліквідовано Державну службу
лікарських засобів і виробів медичного призначення.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2008 року N 837 ( 837-2008-п ) погоджено пропозицію Міністерства
охорони здоров'я щодо ліквідації Державної інспекції з контролю
якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, а
також утворено Державну інспекцію з контролю якості лікарських
засобів як центральний орган виконавчої влади та затверджено
Положення про неї.
Постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
2008 року N 955 ( 955-2008-п ) та від 19 листопада
2008 року N 1022 ( 1022-2008-п ) установлено граничні
постачальницько-збутові надбавки (націнки) та граничні торговельні
(роздрібні) надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби
медичного призначення.
Зазначені постанови ( 827-2008-п, 837-2008-п, 955-2008-п,
1022-2008-п ) видано Кабінетом Міністрів України всупереч нормам
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Конституція України ( 254к/96-ВР ) проголошує Україну
правовою державою (стаття 1) ( 254к/96-ВР ), в якій визнається і
діє принцип верховенства права (стаття 8) ( 254к/96-ВР ),
зобов'язує органи виконавчої влади діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України (частина друга статті 19)
( 254к/96-ВР ), і наділяє Кабінет Міністрів України повноваженням
утворювати центральні органи виконавчої влади відповідно до закону
(пункт 9-1 статті 116) ( 254к/96-ВР ).
Тому, приймаючи рішення про утворення центрального органу
виконавчої влади з контролю якості лікарських засобів, Кабінет
Міністрів України мав діяти відповідно до Законів України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) та "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ), за
якими виключно законами встановлюються органи, уповноважені
здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської
діяльності, та відповідні повноваження таких органів, спеціальним
органом державного контролю якості лікарських засобів визначено
Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів
Міністерства охорони здоров'я України з безпосередньо
підпорядкованими їй державними інспекціями з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі, Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ), якими контроль за якістю лікарських засобів
та імунобіологічних препаратів, що виготовляються підприємствами
України, покладено на Міністерство охорони здоров'я України.
Утворивши центральний орган виконавчої влади - Державну
інспекцію з контролю якості лікарських засобів та наділивши її
відповідними контрольними повноваженнями, Кабінет Міністрів
України діяв усупереч Конституції ( 254к/96-ВР ) та названим
Законам України ( 877-16, 123/96-ВР ).
Видання постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
2008 року N 955 ( 955-2008-п ) "Про заходи щодо стабілізації цін
на лікарські засоби і вироби медичного призначення" та внесення до
неї передбачених постановою Кабінету Міністрів України від
19 листопада 2008 року N 1022 ( 1022-2008-п ) "Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р.
N 837 і від 17 жовтня 2008 р. N 955" змін в умовах коливання
валютних курсів призвело до скорочення загальної номенклатури
лікарських засобів в аптечних закладах України, збільшення частки
ліків високої вартості та зменшення частки доступних за ціною
препаратів, скорочення обсягів вітчизняного виробництва ліків,
мережі аптечних закладів та зайнятості у цій сфері, зростання
соціальної напруги у суспільстві.
Це створює загрозу для системи охорони здоров'я і, як
наслідок, призводить до небезпечного погіршення стану здоров'я
населення, що відповідно до статті 7 Закону України "Про основи
національної безпеки України" ( 964-15 ) є однією з основних
загроз національним інтересам і національній безпеці України у
соціальній сфері.
Таким чином, зазначені постанови ( 827-2008-п, 837-2008-п,
955-2008-п, 1022-2008-п ) Уряду України не відповідають статті 3
Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно до якої людина, її
життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю, суперечать інтересам національної безпеки, можуть
призвести до порушення одного з основоположних конституційних прав
громадян - права на охорону здоров'я, а тому не відповідають
частині першій статті 17 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
згідно з якою забезпечення економічної безпеки держави є однією з
її найважливіших функцій і яка згідно зі статтею 8 Основного
Закону ( 254к/96-ВР ) держави є нормою прямої дії, та частинам
першій і третій статті 49 Конституції України ( 254к/96-ВР ), за
якими кожен має право на охорону здоров'я, обов'язком держави є
створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян
медичного обслуговування.
Видаючи зазначені постанови ( 827-2008-п, 837-2008-п,
955-2008-п, 1022-2008-п ), Кабінет Міністрів України діяв
усупереч і вимогам частини другої статті 8 Конституції України
( 254к/96-ВР ), згідно з якими нормативно-правові акти мають
прийматися на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
відповідати їй.
З огляду на викладене, керуючись частиною другою статті 102,
пунктами 1 та 17 частини першої статті 106, відповідно до пункту
15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію:
постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року
N 827 ( 827-2008-п ) "Про ліквідацію Державної служби лікарських
засобів і виробів медичного призначення";
постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року
N 837 ( 837-2008-п ) "Питання здійснення державного контролю
якості лікарських засобів";
постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року
N 955 ( 955-2008-п ) "Про заходи щодо стабілізації цін на
лікарські засоби і вироби медичного призначення";
постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада
2008 року N 1022 ( 1022-2008-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 837 і від
17 жовтня 2008 р. N 955".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 грудня 2008 року
N 1139/2008on top