Document 1134-XIV, previous version — Revision on August 1, 2003, on the basis - 661-IV
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу
України та Закону України "Про Прикордонні війська України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.419 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.208 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальну структуру
і чисельність Прикордонних військ України" ( 554-14 )(Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст.158) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та Закону України "Про Прикордонні
війська України" ( 1779-12 ) такі зміни:
1. У пункті 7 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу
України слова "органи прикордонної охорони" замінити словами
"органи охорони державного кордону".
( Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.08.2003 року на
підставі Закону N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 жовтня 1999 року
N 1134-XIVon top