Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.20051132
Документ 1132-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2005 р. N 1132
Київ
Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Пункт 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 р. N 100 ( 100-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111,
N 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 196;
1999 р., N 31, ст. 1616; 2001 р., N 40, ст. 1802), після абзацу
шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
"У разі зміни структури заробітної плати з одночасним
підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади
та органів місцевого самоврядування відповідно до актів
законодавства період до зміни структури заробітної плати
виключається з розрахункового періоду.
У разі коли зміна структури заробітної плати з одночасним
підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади
та органів місцевого самоврядування відбулася у період, протягом
якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також
коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається,
обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням
виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці,
що встановлені після підвищення посадових окладів".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26вгору