Document 1131-2015-п, first version — Adoption on December 25, 2015
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1131
Київ

Про затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам органів державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 35 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, абзацу третього частини другої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та частини четвертої статті 8 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам органів державної реєстрації актів цивільного стану, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 754 “Деякі питання винагороди державних реєстраторів, працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2600).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1131

ПОРЯДОК
виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам органів державної реєстрації актів цивільного стану

1. Цей Порядок визначає умови та підстави виплати винагороди державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, які перебувають у трудових відносинах з Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, а також працівникам органів державної реєстрації актів цивільного стану (далі - посадові особи).

2. Посадова особа, яка належно виконує повноваження, визначені Законами України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” має право на отримання щомісячної та / або одноразової винагороди відповідно до результатів роботи.

Одноразова винагорода може виплачуватися посадовій особі не частіше одного разу на рік.

Щомісячна винагорода може виплачуватися посадовій особі не частіше одного разу на місяць.

3. Визначення підстав для виплати винагороди здійснюється з урахуванням:

обсягу та інтенсивності виконаної посадовою особою роботи;

додаткового навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутньої посадової особи;

особистого внеску посадової особи у загальний результат роботи органу;

наявності обґрунтованих скарг на дії, бездіяльність або рішення посадової особи;

наявності визнаних в установленому законом порядку незаконними або протиправними дій, бездіяльності або рішень посадової особи.

4. Посадовій особі, до якої застосовано заходи дисциплінарного стягнення, протягом дії дисциплінарного стягнення щомісячна винагорода не виплачується.

У разі коли протягом року до посадової особи застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, одноразова винагорода не виплачується.

5. Виплата винагороди здійснюється в установленому законодавством порядку за пропозицією безпосереднього керівника посадової особи щодо розміру винагороди такій особі із зазначенням підстав, передбачених пунктом 3 цього Порядку, в межах бюджетних призначень.on top