Document 1110-IV, valid, current version — Adoption on July 10, 2003
( Last event — Entry into force, gone August 15, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 60 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.53 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Текст статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3,
ст. 10) викласти в такій редакції:
"Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони
здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених
вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших
інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у
патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони
здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я
зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1110-IVon top