Document 1103-2008-п, first version — Adoption on December 17, 2008
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1103
Київ
Про затвердження Порядку направлення водіїв
транспортних засобів для проведення огляду
з метою виявлення стану алкогольного,
наркотичного чи іншого сп'яніння
або перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції,
і проведення такого огляду

Відповідно до статті 266 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок направлення водіїв транспортних засобів
для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного,
наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і
проведення такого огляду (додається).
2. Міністерству охорони здоров'я вжити заходів для розширення
мережі закладів охорони здоров'я, яким надається право на
проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення
стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу
та швидкість реакції.
3. Міністерству внутрішніх справ забезпечити у тримісячний
строк підрозділи Державної автомобільної інспекції необхідною
кількістю спеціальних технічних засобів для проведення огляду
водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного,
наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
4. Міністерству внутрішніх справ і Міністерству охорони
здоров'я привести у тримісячний строк власні нормативно-правові
акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1103
ПОРЯДОК
направлення водіїв транспортних засобів
для проведення огляду з метою виявлення стану
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
або перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції,
і проведення такого огляду

1. Цей Порядок визначає процедуру направлення водіїв
транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість
реакції (далі - огляд), і проведення такого огляду.
2. Огляду підлягають водії транспортних засобів, щодо яких в
уповноваженої особи Державтоінспекції є підстави вважати, що вони
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції (далі - стан сп'яніння), згідно з ознаками
такого стану, установленими МОЗ і МВС.
3. Огляд проводиться:
уповноваженою особою Державтоінспекції на місці зупинки
транспортного засобу з використанням спеціальних технічних
засобів, дозволених до застосування МОЗ і Держспоживстандартом;
лікарем закладу охорони здоров'я (в сільській місцевості за
відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту,
який пройшов спеціальну підготовку).
4. Огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться у
присутності двох свідків.
Не можуть бути залучені як свідки працівники міліції або
особи, щодо неупередженості яких є сумніви.
5. Результати огляду, проведеного уповноваженою особою
Державтоінспекції, зазначаються у протоколі про адміністративне
правопорушення.
Підтвердження стану сп'яніння в результаті огляду та згода
водія транспортного засобу з результатами такого огляду є
підставою для його притягнення згідно із законом до
відповідальності.
6. Водій транспортного засобу, що відмовився від проведення
огляду на місці зупинки транспортного засобу або висловив незгоду
з його результатами, направляється уповноваженою особою
Державтоінспекції для проведення огляду до відповідного закладу
охорони здоров'я.
Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних
пересувних пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони
здоров'я і відповідають установленим МОЗ вимогам.
7. Уповноважена особа Державтоінспекції забезпечує проведення
огляду водія транспортного засобу в закладі охорони здоров'я не
пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення відповідних
підстав.
8. У разі відмови водія транспортного засобу від проведення
огляду в закладі охорони здоров'я уповноважена особа
Державтоінспекції в присутності двох свідків складає протокол про
адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння
і дії водія щодо ухилення від огляду.
9. Проведення огляду водіїв транспортних засобів - учасників
дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої є постраждалі, -
обов'язкове.
10. Огляд водія транспортного засобу в закладі охорони
здоров'я проводиться в будь-який час доби за методикою та із
застосуванням приладів, дозволених для використання МОЗ.
11. Лікар, що проводить огляд, повинен ознайомитися з
документами, які посвідчують особу водія (паспорт, посвідчення
водія та інші документи).
Відсутність документів не може бути причиною для відмови в
проведенні огляду.
12. У разі коли в результаті дорожньо-транспортної пригоди
водія доставлено у лікувальний заклад, в обов'язковому порядку
проводиться дослідження з метою виявлення в його організмі
алкоголю, наркотичних чи інших речовин, що знижують увагу та
швидкість реакції.
13. Лікар, що проводив у закладі охорони здоров'я огляд водія
транспортного засобу, складає за його результатами висновок за
формою, яка затверджується МОЗ.
Висновок складається в трьох примірниках: по одному - для
уповноваженої особи Державтоінспекції та водія транспортного
засобу, а третій залишається в закладі охорони здоров'я.
14. Висновок може бути оскаржений водієм транспортного засобу
у встановленому законодавством порядку.on top