Document 1100-2018-р, valid, current version — Adoption on December 27, 2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2018 р. № 1100-р
Київ

Про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

1. Схвалити Стратегію інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що додається.

2. Міністерству інформаційної політики разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1100-р

СТРАТЕГІЯ 
інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Загальні положення

Збройна агресія Російської Федерації проти України, наслідком якої стала тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та м. Севастополя з боку Російської Федерації у лютому 2014 року, унеможливила або ускладнила використання різних каналів комунікації між Автономною Республікою Крим та м. Севастополем, з одного боку, і рештою території України, з іншого боку. Внаслідок цього, а також у зв’язку із доведеним фактом агресії Російської Федерації відбулася дезінтеграція спільного інформаційного та смислового простору України та її тимчасово окупованої території. Пропаганда Російської Федерації як держави-агресора через засоби масової інформації, яка почалася задовго до тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, обмеження доступу до тимчасово окупованої території незалежних журналістів та міжнародних моніторингових місій формують в Україні та у світі необ’єктивне бачення подій, передумов тимчасової окупації та умов життя на тимчасово окупованій території. Особливо відчутний вплив дезінформації та інформаційно-психологічних операцій на території самого Кримського півострова, населення якого окупаційна влада позбавляє альтернативних джерел інформації, свободи думки і слова.

Такі дії держави-агресора створюють передумови для значних порушень прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України. Крім того, Російська Федерація докладає зусиль для дестабілізації ситуації в Україні, передусім на сході та півдні України, ускладнює відновлення територіальної цілісності України, а також поглиблює розрив між громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, та громадянами, які проживають на іншій території України. Одним із наслідків тимчасової окупації стали міграційні процеси, що зумовили зменшення частки громадян України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

На даний час державні органи, інститути громадянського суспільства, засоби масової інформації та інші заінтересовані сторони здійснюють важливі заходи, спрямовані на розв’язання проблем реалізації державної інформаційної політики щодо Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Водночас проблемою залишається відсутність належної координації цих зусиль, визначення мети інформаційної політики та механізму взаємодії між заінтересованими сторонами у процесі її вироблення та втілення. Саме ці питання покликана вирішити Стратегія інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Державна політика України щодо тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) у 2014-2018 роках

За період 2014-2018 років у межах своїх повноважень та з метою вирішення проблемних питань, пов’язаних із тимчасовою окупацією території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), органами державної влади було здійснено ряд заходів, зокрема:

прийнято Закон України “Про національну безпеку України”;

видано Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”;

Кабінетом Міністрів України затверджено план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

МЗС визначено основні напрями політики України щодо Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в міжнародній сфері, які полягають у невизнанні спроби анексії Криму, підтримці політики санкцій та притягнення Російської Федерації до відповідальності за порушення гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

МОН розроблено спрощену процедуру вступу до закладів вищої освіти для абітурієнтів з тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

Український інститут національної пам’яті разом із низкою кримських істориків працює над інтеграцією кримської тематики до підручників.

У 2014-2018 роках здійснено ряд заходів у сфері реалізації пріоритетів державної інформаційної політики в контексті розв’язання проблем тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя):

починаючи з 2015 року МІП проводить кампанію “Крим - це Україна”, метою якої є утримання питання Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в сфері суспільної уваги, сприяння захисту і повноцінній реалізації національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, зокрема корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України, інформування громадян України та закордонної аудиторії про ситуацію в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, політику України щодо тимчасово окупованої території України, спротив громадян України окупації Російською Федерацією;

з метою покращення інформування закордонної аудиторії щодо ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі МІП спростило процедуру отримання іноземними журналістами погодження МІП на в’їзд до Автономної Республіки Крим;

до реалізації відповідних напрямів політики залучено не лише органи державної влади, а й інститути громадянського суспільства. Зокрема, громадянське суспільство є активним учасником підготовки законопроектів, організації інформаційних заходів, співпраці з міжнародними організаціями у питаннях захисту прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Водночас шляхи відновлення територіальної цілісності України залишаються остаточно не визначеними, а політика щодо мешканців тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) і захисту їх прав ще остаточно не сформована.

Масштабність та складність процесу інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя зумовлює необхідність створення цілісного документа, який би поєднав зусилля всіх заінтересованих сторін. Стратегія як документ державної політики має не лише забезпечити послідовну діяльність органів державної влади у цій сфері, а і стати основою довгострокової реалізації, що не залежить від поточних політичних процесів.

Правовою основою формування Стратегії є Конституція України, Закони України “Про національну безпеку України”, “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”, Указ Президента України від 25 лютого 2017 р. № 47 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України”, Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68 “Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”, постанова Верховної Ради України від 20 березня 2014 р. № 1140-VII “Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави”, постанова Верховної Ради України від 22 вересня 2016 р. 1602-VIII “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи”, акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших органів виконавчої влади, а також міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Мета, завдання і строки реалізації Стратегії

Метою Стратегії є забезпечення інформаційної реінтеграції тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), створення інформаційними інструментами передумов для відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Реалізація Стратегії передбачає виконання таких завдань:

реалізація державної інформаційної політики щодо Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за принципом “єдиного голосу”;

утвердження в українському та міжнародному інформаційному просторі стратегічних наративів обов’язкового відновлення територіальної цілісності України;

здійснення постійного моніторингу інформаційного простору тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), збору, накопичення, систематизації, аналізу, оцінки отриманої інформації та обміну нею з метою оперативного реагування відповідними органами державної влади на дії Російської Федерації;

інформування громадян України, іноземців та осіб без громадянства про ситуацію в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, дії України стосовно реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

систематичне інформування мешканців тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) та прилеглої до неї території України про негативні наслідки тимчасової окупації;

спростування ідеологем радянської та сучасної російської історіографії щодо минулого та сучасного Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які поширюються в українських та іноземних засобах масової інформації;

сприяння забезпеченню права мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на отримання інформації про політику держави, спрямовану на реінтеграцію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

налагодження зворотного зв’язку з мешканцями тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

забезпечення культурно-інформаційних прав усіх мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

сприяння інтеграції до інформаційного, культурного та політичного простору України громадян України, зокрема корінних народів та національних меншин, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

мобілізація інформаційними інструментами міжнародної підтримки у справі відновлення територіальної цілісності України;

ефективна координація дій органів державної влади та громадянського суспільства у формуванні та реалізації інформаційної політики щодо тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), зокрема через залучення до цього процесу всіх заінтересованих сторін.

Комунікативними завданнями Стратегії щодо різних аудиторій, які сегментуються за принципом цільових груп, зокрема з урахуванням етнонаціональної та регіональної специфіки, є:

формування у мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя розуміння невідворотності відновлення територіальної цілісності України та розуміння майбутнього Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в складі України, відсутності сприйняття процесу відновлення територіальної цілісності як загрози для себе, розуміння політики України на період тимчасової окупації та потреби використання тих можливостей, які надає Україна своїм громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території;

забезпечення громадянами України підтримки відновлення територіальної цілісності України, розуміння політики України щодо звільнення тимчасово окупованих територій та реінтеграції їх мешканців, необхідності захисту і повноцінної реалізації національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, зокрема корінних народів та національних меншин, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

формування розуміння у закордонних аудиторій статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (невизнання спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя).

Реалізація Стратегії розрахована на період до 2022 року включно.

Загрози реалізації Стратегії

Основними загрозами реалізації Стратегії є:

активні дипломатичні, інформаційні та культурні заходи Російської Федерації, спрямовані на поширення пропаганди про “законність” тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на підставі “права на самовизначення” та про відсутність порушень прав людини на Кримському півострові;

спрямована діяльність Російської Федерації щодо унеможливлення (технічного) донесення до мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя об’єктивної та неупередженої інформації;

потенційна небезпека переміщення проблеми повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на периферію суспільної уваги;

недосконалість наявних механізмів реалізації політики держави щодо тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

неналежна спроможність Уряду комунікувати, відсутність належних механізмів вироблення і поширення стратегічних наративів;

стан та наявні практики функціонування засобів масової інформації в Україні, а також проблемні питання якості контенту українських засобів масової інформації (передусім в частині його невідповідності потребам мешканців тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), що заважають конструктивній взаємодії між органами державної влади та засобами масової інформації з актуальних питань державної інформаційної політики щодо Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

фальсифікація Російською Федерацією фактів щодо відновлення прав мешканців Кримського півострова та поширення такої недостовірної інформації.

Характеристики інформаційного середовища, в якому передбачено реалізацію Стратегії

Реалізація державної інформаційної політики щодо Автономної Республіки Крим та м. Севастополя відбувається в інформаційному середовищі, що охоплює три різних виміри: кримський інформаційний простір, загальноукраїнський та міжнародний, включаючи інформаційний простір Російської Федерації. Кожен з них має ряд актуальних характеристик, що можуть завадити інформаційній реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Інформаційний простір Автономної Республіки Крим та м. Севастополя характеризується, зокрема:

формуванням негативного іміджу України в інформаційному полі Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що включає такі дезінформаційні складові, як корумпованість державної влади в Україні, поширеність соціально-економічних проблем, розгортання цензури, радикалізація суспільства, поширення ультраправих радикальних настроїв, поглиблення політичної кризи, крах євроінтеграційних перспектив, несамостійність державної влади в Україні та її залежність від міжнародних партнерів, утиски та агресивна політика пам’яті стосовно російськомовних громадян України;

легітимізацією тимчасової окупації території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), що в інформаційному полі здійснюється за допомогою недостовірних аргументів, зокрема наявності “історичних прав” Російської Федерації на Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, визнання світовою спільнотою “законності” приєднання Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до Російської Федерації, легітимності “демократичного волевиявлення” мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, приєднання як вимушеного кроку для недопущення кровопролиття;

формуванням позитивного іміджу державної влади в Російській Федерації в інформаційному полі Автономної Республіки Крим та м. Севастополя шляхом поширення повідомлень щодо підвищення рівня підтримки мешканцями Автономної Республіки Крим та м. Севастополя дій окупаційної влади, соціально-економічного відродження Кримського півострова, зростання економічних показників та підвищення рівня інвестиційної і туристичної привабливості регіону, розвитку міжнаціонального миру та злагоди;

формуванням бачення майбутнього Автономної Республіки Крим та м. Севастополя поза українською державністю: безперспективність ініціатив щодо повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до України та незворотність включення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до Російської Федерації, дестабілізація Україною суспільно-політичної обстановки в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, відстоювання Російською Федерацією інтересів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, відсутність правових підстав держави Україна звинувачувати Російську Федерацію у факті приєднання Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та участі у збройному конфлікті на сході України;

штучним загостренням міжетнічних та міжконфесійних суперечностей, зокрема поширення тенденційної інформації про діяльність кримськотатарських активістів проти представників інших етносів (привласнення ними майна, погрози розправи);

відсутністю спротиву кримськотатарського народу тимчасовій окупації;

деструктивною інтерпретацією значущих подій в Україні протягом 2014-2018 років, зокрема Революції Гідності, проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, катастрофи літака рейсу МН17 Малазійських авіаліній, декомунізації, проведення реформ, реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Окремою складовою є технічна обмеженість України у комплексному донесенні свого контенту до мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. З метою її подолання Комісією з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при МІП здійснюються системні заходи щодо виконання поставлених перед нею завдань. У 2016 році було схвалено Стратегію відновлення українського мовлення в Херсонській області та Криму, а в 2017 році в с. Чонгар Херсонської області відкрито телекомунікаційну вежу для організації українського мовлення на територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (чотири радіостанції отримали ліцензії на мовлення). Для розв’язання проблем технічної спроможності доносити контент до мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя важливим є побудова ще однієї вежі, розвиток цифрового телевізійного мовлення, подвоєння кількості радіостанцій, які мовитимуть на тимчасово окуповану територію України.

Загальноукраїнський інформаційний простір характеризується, зокрема:

тим, що кримська тематика подається в медіа безсистемно, не в повному обсязі та з прив’язкою до конкретних подій за відсутності акцентування на факті збройної агресії та тимчасової окупації території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

створенням штучного інформаційного приводу для політичних спекуляцій щодо готовності України йти на компроміс у питаннях територіальної цілісності;

відсутністю у громадян України єдиного сформованого бачення державної політики з повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до складу України, розуміння майбутнього Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в складі України, статусу корінних народів, які проживають на цій території, та їх прав;

відсутністю інформації про ситуацію на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), про порушення прав людини та інші актуальні проблеми мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Міжнародний інформаційний простір характеризується, зокрема:

тим, що закордонна аудиторія “прийняла” тимчасову окупацію території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) і не сприйняла це як актуальну проблему. Тематика повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя стоїть поза межами актуального порядку денного, дискусія відбувається лише у формалізовано-офіційній площині, без наповнення реальною увагою;

відсутністю розуміння масштабів поширення Російською Федерацією неправдивої інформації щодо ситуації на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя); частковою довірою до пропагандистських тез держави-агресора щодо легітимності проведення референдуму на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, порушення Україною прав російськомовних мешканців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до тимчасової окупації;

складнощами в розумінні того, що Автономна Республіка Крим та м. Севастополь не є “історичною” частиною Російської Федерації. Не в усіх цільових аудиторіях є розуміння того, що Російська Федерація не має жодних “історичних” прав на Автономну Республіку Крим та м. Севастополь. Значна частина іноземців досі не розуміє, що Україна та Російська Федерація не є однією державою;

відсутністю значущих та доступних каналів ретрансляції інформації проукраїнського змісту для закордонної аудиторії. Інформація про Автономну Республіку Крим та м. Севастополь подається через російськомовні інформаційні ресурси, що висвітлюють проросійську позицію стосовно подій в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на сході України, а також завдяки системній та всеохоплюючій роботі російських дипломатів, спецслужб, проросійськи налаштованих суб’єктів;

використанням потужних матеріально-технічних та фінансових ресурсів для проведення за кордоном широкомасштабних інформаційних кампаній, спрямованих на обґрунтування правомірності тимчасової окупації території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) та демонстрацію “успіхів розвитку” регіону у складі Російської Федерації.

Механізми забезпечення реалізації Стратегії

Органи державної влади, залучені до процесу реалізації Стратегії:

беруть участь у реалізації Стратегії в межах своїх повноважень та завдань;

щороку планують заходи, що сприятимуть висвітленню питань Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і політики України стосовно тимчасово окупованої території України;

оприлюднюють інформацію на кримську тематику в Інтернеті, зокрема створюють профільний розділ на офіційних веб-сайтах, присвячений діяльності щодо реалізації політики стосовно інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, питанням Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

визначають посадових осіб, відповідальних за наповнення створених інформаційних ресурсів та взаємодію із засобами масової інформації з кримського питання;

постійно висвітлюють українською та іншими мовами здійснювані заходи;

сприяють іншим органам державної влади та організаціям громадянського суспільства в розміщенні інформації, призначеної для мешканців тимчасово окупованої території, на своїх інформаційних ресурсах та на території установ, що надають послуги мешканцям тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), а також внутрішньо переміщеним особам.

Кабінет Міністрів України здійснює загальну координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій з метою реалізації завдань Стратегії.

Органи місцевого самоврядування долучаються до реалізації цілей та завдань Стратегії в межах компетенції.

МІП у межах компетенції спрямовує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації завдань Стратегії.

Також на МІП покладено такі завдання:

формування та реалізація державної політики з інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

забезпечення узгодженості мети та завдань Стратегії із стратегічним наративом;

налагодження у межах компетенції взаємодії із представницькими органами корінних народів та національних меншин, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

здійснення постійного моніторингу:

- інформаційного середовища з метою адаптації та оновлення комунікативних заходів;

- загроз національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері;

- засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів вітчизняного сегмента Інтернету з метою вивчення потреб мешканців тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

- суспільно-політичної, соціально-економічної і гуманітарної ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та інформування вітчизняної аудиторії про показники рівня життя населення;

забезпечення діяльності інформаційних каналів;

сприяння процесу поширення вітчизняного мовлення на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

забезпечення ефективного функціонування суб’єктів державного іномовлення України, зокрема наповнення їх роботи якісним і конкурентоспроможним на міжнародному мас-медійному ринку контентом;

посилення роботи з розвитку та розширення системи каналів розповсюдження українського контенту для закордонної аудиторії;

здійснення інформаційно-роз’яснювальних заходів з мешканцями тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) для донесення альтернативної російській пропаганді точки зору щодо подій в Україні;

сприяння висвітленню загальноукраїнськими засобами масової інформації політики держави стосовно Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, зокрема за допомогою соціальної реклами, з метою інформування про ефективність реалізації політики інформаційної реінтеграції;

протидія негативному зовнішньому інформаційно-психологічному впливу на громадян України, передусім на прилеглих територіях до тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

здійснення координації заходів та ініціатив з іншими центральними органами виконавчої влади:

спільно з Мінкультури організація регулярних інформаційних, культурно-просвітницьких заходів на території України, які свідчитимуть про засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, сприятимуть інтеграції громадян України, зокрема корінних народів та національних меншин, які проживають в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, до інформаційного, культурного та політичного простору України;

сприяння МЗС у донесенні до іноземних засобів масової інформації офіційної позиції України щодо нелегітимності тимчасової окупації Російською Федерацією території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

спільно з МЗС розроблення планів заходів та програмних документів щодо позиціонування України в світі, здійснення популяризації вітчизняної телепродукції за кордоном;

спільно з Міноборони сприяння постійному вдосконаленню інформаційного супроводу діяльності Збройних Сил та висвітлення їх місії;

надання методичної та практичної допомоги прес-службам органів виконавчої влади у наповненні контентом профільних сторінок, присвячених питанням Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

розроблення проекту плану заходів з реалізації Стратегії та обґрунтування необхідних фінансово-економічних розрахунків.

МТОТ спільно з іншими уповноваженими органами державної влади:

здійснюють та висвітлюють заходи, спрямовані на забезпечення формування та реалізацію державної політики з питань тимчасово окупованої території України, кінцевою метою якої є реінтеграція зазначеної території та її населення в єдиний конституційний простір України; захист та реалізацію прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території;

проводять моніторинг стану дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованій території України, прав і свобод людини та громадянина;

здійснюють збір та систематизацію інформації про факти порушення прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території;

беруть участь:

в організації та проведенні роботи з роз’яснення питань щодо необхідності дотримання норм міжнародного гуманітарного права;

в організації проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців з питань, що належать до його компетенції;

у створенні інформаційних пунктів (інформаційні екрани, друкована продукція, буклети) на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим з метою інформування мешканців тимчасово окупованої території України про ключові питання, що можуть їх цікавити.

МЗС:

забезпечує проведення заходів з міжнародної підтримки України щодо статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і засудження Російської Федерації як держави-агресора;

організовує взаємодію із закордонною аудиторією в інтересах досягнення цілей Стратегії;

інформує іноземні аудиторії про актуальні проблеми громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

забезпечує постійну присутність проблематики Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в діяльності з реалізації публічної дипломатії України;

постійно доносить до закордонної аудиторії ключову тезу державної політики України щодо територіальної, історичної та економічної невіддільності Автономної Республіки Крим та м. Севастополя від України;

сприяє міжнародним та неурядовим організаціям в їх діяльності з вивчення та висвітлення проблематики порушення прав і свобод людини на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

залучає членів представницьких органів кримськотатарського народу до участі в міжнародній діяльності МЗС для висвітлення проблематики кримськотатарського народу;

інформує міжнародну спільноту про факти порушень основних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

покращує якість та кількість контенту веб-сайтів дипломатичних закордонних установ України, офіційних сторінок МЗС у соціальних мережах, розміщує позицію України щодо тимчасової окупації території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) на офіційному веб-сайті МЗС.

МОН спільно з МІП забезпечують:

широке і ґрунтовне висвітлення кримської і кримськотатарської тематики в навчальних предметах з історії, суспільствознавства, “Я у світі” у закладах загальної середньої освіти, а також коректне викладання відповідних дисциплін у закладах вищої освіти;

розміщення повних текстів відповідних підручників та методичних посібників для закладів загальної середньої освіти в Інтернеті;

вирішення проблемних питань, включаючи мовні та культурні питання, з отриманням освіти громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

розширення можливості для дистанційного навчання учнів, студентів, інших заінтересованих осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), для здобуття освіти, а також вивчення української, кримськотатарської мов, історії України;

проведення інформаційної кампанії щодо інформування населення тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) про можливості здобуття освіти, а також методично-практичну підтримку;

під час фінансування фундаментальних наукових досліджень у гуманітарній сфері, що здійснюються МОН, а також Національним фондом досліджень України, врахування необхідності здійснення досліджень з кримської тематики.

Мінкультури, Держкіно, Держкомтелерадіо відповідно до компетенції:

організовують роботу з розроблення телевізійного контенту з проблематики збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), історії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

стимулюють і організовують культурні та просвітницькі заходи, спрямовані на поширення думки про українську приналежність Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, розвиток кримськотатарської культури;

підтримують поширення кримської тематики в українському кіно та книгодрукуванні, а також висвітлення злочинів Російської Федерації проти України та кримських татар.

Український інститут національної пам’яті:

організовує дослідження культурної спадщини українського, кримськотатарського та інших народів Кримського півострова і сприяє їх інтеграції в українське суспільство;

здійснює комплекс заходів з увічнення пам’яті осіб - уродженців Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил;

сприяє проведенню наукових досліджень з історії Кримського півострова у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;

сприяє виготовленню друкованої продукції, кіно- та відеопродукції, сценічному та іншому художньому втіленню образів історичного минулого Кримського півострова, зокрема осіб, що чинили опір тоталітарним режимам, політичним репресіям, а також виготовленню друкованої продукції з питань відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, в тому числі забезпечує підготовку наукових та науково-популярних видань щодо популяризації історії Кримського півострова, результатів наукових досліджень, монографій, збірників, статей, наукових доповідей, їх розповсюдженню на безоплатній основі.

Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міноборони, СБУ, Держприкордонслужба забезпечують своєчасне виявлення загроз національній безпеці України в інформаційній сфері, що походять з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, вживають відповідних заходів протидії та оперативно інформують інші державні органи відповідно до їх компетенції.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Держкомтелерадіо:

створюють умови для збільшення охоплення сигналом територій, не покритих сигналом мовлення, організовують мовлення на FM-частотах;

спільно з МІП та представниками громадянського суспільства здійснюють моніторинг засобів масової інформації з питань висвітлення ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;

сприяють організації роботи спеціалізованого теле- або радіомовника для населення тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

в межах компетенції сприяють розвитку українського телерадіомовлення в Херсонській області та його трансляції на Кримський півострів;

здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

Мін’юст у межах своїх повноважень:

забезпечує інформування на території, яка підконтрольна державній владі в Україні, громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), про їх права і свободи, правову політику держави, реалізацію проектів, пов’язаних із правовою освітою населення;

здійснює контроль за дотриманням прав людини і громадянина в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, забезпечуючи постійне інформування української та міжнародної громадськості з цього питання.

НАДС забезпечує розроблення освітніх програм та проведення підвищення кваліфікації державних службовців з питань державної політики щодо тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) і громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.

МВС, Мін’юст, ДФС, СБУ організовують роз’яснювальну роботу стосовно чітких критеріїв притягнення до відповідальності осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території, за порушення законодавства України, насамперед щодо незаконного перетину кордону, порушень у сфері господарської діяльності, злочинів проти основ національної безпеки.

Херсонська облдержадміністрація:

забезпечує проведення тренінгів для редакторів, співробітників місцевих засобів масової інформації та громадських активістів області щодо засобів протидії деструктивним інформаційним операціям із залученням до цієї роботи представників прес-служб правоохоронних органів;

проводить у південних районах Херсонської області соціологічні дослідження з метою з’ясування інформаційних пріоритетів населення, обсягів та географічного виміру орієнтованості на споживання російського медіа-продукту для виявлення прогалин української інформаційної політики та вжиття заходів реагування.

Участь громадськості в реалізації цілей Стратегії та контролю за її виконанням

Громадянське суспільство є одним із ключових суб’єктів реалізації цілей Стратегії. Участь громадськості забезпечується у межах форм, визначених законодавством.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, суб’єктів інформаційної діяльності, коштів міжнародної технічної допомоги, внесків заінтересованих міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законом.on top