Document 1097-99-р, current version — Adoption on October 18, 1999


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 18 жовтня 1999 р. N 1097-р
Київ

 
     1. Затвердити план невідкладних заходів, спрямованих на виправлення становища в паливно-енергетичному комплексі (додається).
 
     2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Кінаха А.К.

 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО 
     Інд. 37
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 р. N 1097-р

 
ПЛАН
невідкладних заходів, спрямованих на виправлення
становища в паливно-енергетичному комплексі
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
    Завдання   |      Захід      |    Виконавець    |  Термін
-------------------------------------------------------------------------------------------
Прискорити фінансове  розробити та запровадити  Міненерго        1 грудня
оздоровлення      механізм вексельних     Мінфін          1999 р.
енергетичного сектору розрахунків за електричну  Мінекономіки 
національної і теплову енергію, Державна податкова економіки забезпечивши при цьому адміністрація разом з застосування векселів під Національним банком час реструктуризації
боргових зобов'язань
споживачів-боржників
провести інвентаризацію Міненерго 11 листопада дебіторської та Мінвуглепром 1999 р. кредиторської НАК "Нафтогаз України" заборгованості підприємств,
установ і організацій
електроенергетики,
вугільної та газової
промисловості, у разі
потреби розробити та подати
Кабінетові Міністрів
України проект рішення про
внесення змін та доповнень
до постанови Кабінету
Міністрів України від 19
квітня 1999 р. N 621 "Про
проведення заліків
простроченої
заборгованості
підприємств, установ і
організацій
електроенергетики,
вугільної та газової
промисловості"
визначити джерела Мінекономіки до кінця 1999 фінансування втрат Мінфін року енергопідприємств, Міненерго
пов'язаних з наданням пільг Державна податкова з оплати за електричну і адміністрація
теплову енергію, для Мін'юст
компенсації їх в повному
обсязі
передбачити в Державному Мінфін під час бюджеті України на 2000 рік Міненерго доопрацювання кошти на фінансування Мінекономіки проекту оплати в повному обсязі Державного бюджетними організаціями бюджету України електричної і теплової на 2000 рік енергії та природного газу
внести узгоджені пропозиції Міненерго протягом щодо реструктуризації Мінекономіки місяця частини заборгованості Держкомрезерв
енергогенеруючих компаній Мінфін
Міненерго, яка залишиться
після виконання завдань,
передбачених протокольним
рішенням Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1999
р. N 30, за спожитий газ
державного резерву з
поверненням її рівними
частками щорічно протягом 5
років починаючи з 2000
року
забезпечити в подальшому Міненерго 1999 - 2000 укладення договорів на Мінвуглепром роки постачання вугілля
енергогенеруючим компаніям
безпосередньо з
холдинговими компаніями
(шахтами) без посередників
прискорити затвердження Міненерго протягом правил функціонування Мінекономіки місяця оптового ринку електричної НКРЕ
енергії, передбачивши в них Антимонопольний комітет механізм відповідальності Мін'юст
суб'єктів оптового ринку
електричної енергії за
виконання фінансових
зобов'язань під час
здійснення купівлі
електроенергії на оптовому
ринку електричної енергії
опрацювати пропозиції щодо Мінекономіки - " - скорочення дебіторської Міненерго
заборгованості підприємств Мінвуглепром
паливно-енергетичного Мінфін
комплексу шляхом її Державна податкова продажу адміністрація
НАК "Нафтогаз України"
Зменшити розробити норми споживання Держкоменергозбереження до кінця 1999 заборгованість установ електричної і теплової Мінекономіки року та організацій енергії для установ та
бюджетної сфери за організацій бюджетної
спожиті електричну і сфери, забезпечивши при
теплову енергію цьому скорочення річного
енергоспоживання ними на
3 - 6 відсотків
провести перевірки Держкоменергозбереження протягом 1999 споживання бюджетними року установами та організаціями
паливно-енергетичних
ресурсів
Оптимізувати тарифи на вжити заходів до врахування НКРЕ протягом енергоносії, зокрема у в тарифах на електроенергію Міненерго місяця зв'язку з необхідністю виробництва атомних Мінекономіки
забезпечення електростанцій майбутніх
конкурентоспроможності витрат на виведення
вітчизняних товарів та енергоблоків з експлуатації
більш повним та поводження з
відображенням усіх відпрацьованим ядерним
реальних поточних та паливом
майбутніх витрат
атомних
електростанцій,
включаючи поводження з
відпрацьованим ядерним
паливом та виведення
енергоблоків з
експлуатації
Завершити завершити передачу в Національне агентство з - " - централізацію управління Міненерго управління державними державного управління державних пакетів акцій корпоративними правами паливно-енергетичним генеруючих та Фонд державного майна комплексом за енергопостачальних Міненерго
функціональною ознакою компаній
та вжити заходів до
подальшого
нормативно-правового
забезпечення його
діяльності
Забезпечити розвиток подати пропозиції щодо Антимонопольний комітет - " - державного підвищення ефективності НКРЕ
позавідомчого державного регулювання Мінекономіки
регулювання ринків діяльності суб'єктів Міненерго
енергоносіїв і послуг природних монополій та
з енергозабезпечення, суміжних ринків в
захисту прав енергетичному комплексі
споживачів
затвердити у встановленому НКРЕ - " - порядку Правила надання Міненерго
населенню послуг з Антимонопольний комітет газопостачання Мінпраці
НАК "Нафтогаз України"
Визначитися щодо комплексній міжвідомчій Мінекономіки до листопада доцільності передачі в робочій групі подати Національне агентство з 1999 р. управління місцевих висновки з обгрунтуванням управління державними держадміністрацій можливості передачі в корпоративними правами об'єктів спільного управління місцевих Фонд державного майна виробництва держадміністрацій об'єктів Міненерго
електричної і теплової виробництва електричної і обласні, Київська та енергії теплової енергії Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити подальше підготувати пропозиції щодо Фонд державного майна до кінця 1999 реформування забезпечення продажу Державна комісія з року паливно-енергетичного пакетів акцій відкритих цінних паперів та
комплексу, зокрема акціонерних товариств, що фондового ринку
розвиток його перебувають у державній Антимонопольний комітет приватизації власності, у вигляді Мінекономіки
депозитарних розписок через Міненерго
міжнародні фондові ринки Мін'юст
відповідно до Указу - " - протягом Президента України від 2 місяця
серпня 1999 р. N 944 "Про
деякі питання приватизації
об'єктів
електроенергетичного
комплексу" затвердити
Положення про порядок
проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій
енергетичних компаній
 
Обмежити монопольне  створити робочу групу для  НКРЕ           протягом
становище обласних   підготовки пропозицій щодо Антимонопольний комітет місяця
енергопостачальних   недопущення зловживань   Міненерго 
компаній природними монополістами - Мінекономіки
обласними
енергопостачальними
компаніями шляхом правового
забезпечення рівних умов на
енергетичному ринку для
суб'єктів підприємницької
діяльності усіх форм
власності
підготувати та подати Міненерго - " - Кабінетові Міністрів Мінекономіки
України пропозиції щодо НКРЕ
створення в структурі Антимонопольний комітет Міненерго підприємства, на
яке покласти виконання
функцій із збуту
електроенергії
Посилити державну передбачити у проекті Мінфін під час фінансову підтримку Закону України "Про Мінекономіки доопрацювання діяльності Державний бюджет України на Міненерго проекту ядерно-енергетичного 2000 рік" фінансування Держкомрезерв Державного комплексу комплексу робіт, пов'язаних бюджету України з утриманням атомних на 2000 рік енергоблоків, що виводяться
з експлуатації та об'єкта
"Укриття"
вивчити питання про Міненерго протягом двох доцільність створення тижнів науково-виробничого
підприємства (організації)
для виконання робіт,
пов'язаних з припиненням
виробництва електроенергії
на Чорнобильській АЕС
затвердити Програму Міненерго листопад поводження з відпрацьованим 1999 р. ядерним паливом атомних
електростанцій
Підвищити рівень провести інвентаризацію - " - до кінця 1999 технічного стану технічного стану року теплових енергоблоків теплових
електростанцій, у разі електростанцій і за її
можливості забезпечити результатами подати
їх роботу на пропозиції щодо виведення з
альтернативних видах технологічного обігу
палива непридатних для
використання енергетичних
потужностей та приведення
чисельності працюючих у
відповідність з
нормативними показниками
Зупинити зростання проаналізувати причини Міненерго протягом собівартості зростання собівартості НКРЕ місяця виробництва виробництва електроенергії Мінекономіки
електроенергії та вжити додаткових заходів
до її зменшення
Вивчити причини проаналізувати дебіторську Міненерго до кінця 1999 зростання дебіторської заборгованість по кожній Національне агентство з року заборгованості енергокомпанії та вжити управління державними електроенергетичних заходів до тих керівників, корпоративними правами підприємств які не забезпечують її
погашення
Забезпечити виконання провести перевірку НКРЕ протягом доручень Президента виконання доручень Міненерго місяця України щодо Президента України щодо Мінпромполітики
фінансування розвитку спрямування на розвиток Мінекономіки
вітрової енергетики вітрової енергетики коштів,
отриманих від реалізації
електроенергії на оптовому
ринку електричної енергії,
та подати Кабінетові
Міністрів України
відповідні пропозиції
Посилити контроль за щомісяця подавати Міненерго щомісяця надходженням Кабінетові Міністрів починаючи з імпортованої України інформацію та акти жовтня 1999 р. електричної енергії, приймання-передачі
її використанням та електроенергії за режимом
проведенням сальдо - перетоку між
розрахунків за неї, енергосистемами України та
забезпечивши, зокрема, Російської Федерації
щомісяця звіряння
актів її
приймання-передачі
активізувати діючу схему - " - 1 листопада розрахунків з операторами 1999 р. російського перетоку
електроенергії шляхом
продажу їм з оптового ринку
електричної енергії в
обсягах кредиторської
заборгованості для
подальшого постачання її
вітчизняним споживачам та
Республіці Молдова,
створивши умови для
здійснення експорту
електроенергії
Забезпечити виконання здійснити перевірку НКРЕ постійно посередницькими дотримання ліцензіатами Міненерго починаючи з структурами, які діють умов і правил здійснення Мінпромполітики жовтня 1999 р. на енергетичному підприємницької діяльності
ринку, умов договорів з постачання електроенергії
та встановлених та розпочати процес
правил призупинення дії ліцензій
до їх порушників. Про
результати щокварталу
доповідати Кабінетові
Міністрів України
Забезпечити підготувати проект рішення Міненерго протягом двох гарантоване постачання Кабінету Міністрів України Мінекономіки місяців галузям національної про порядок розроблення НАК "Нафтогаз України" економіки та населенню балансів нафти,
природного газу нафтопродуктів та
природного газу з
визначенням
відповідальності за їх
виконання та своєчасне
запобігання виникненню
кризових ситуацій у
забезпеченні галузей
національної економіки та
населення
паливно-енергетичними
ресурсами
провести переговори з НАК "Нафтогаз України" протягом відповідними організаціями Міненерго місяця Туркменістану щодо Мінекономіки
відновлення поставки в МЗЕЗторг
Україну туркменського
природного газу
вжити заходів щодо Міненерго - " - виконання завдань з НАК "Нафтогаз України" погашення заборгованості за Держкомрезерв
енергоносії для
забезпечення повернення до
державного резерву
спожитого природного газу
відповідно до графіків,
затверджених Кабінетом
Міністрів України
(протокольне рішення від 10
серпня 1999 р. N 30)
вжити заходів до НКРЕ - " - позбавлення прав торгівлі Міненерго НАК "Нафтогаз на газовому ринку тих України"
оптових
покупців-реалізаторів, які
не створили страхового
запасу природного газу в
підземних сховищах
відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1998 р.
N 1978 "Про порядок
забезпечення природним
газом народного
господарства і населення у
1999 році"
здійснювати постійний Рада міністрів осінньо-зимовий контроль за дотриманням Автономної Республіки період підприємствами графіків Крим 1999/2000 року переведення на резервні обласні, Київська та види палива в Севастопольська міські осінньо-зимовий період держадміністрації
1999/2000 року Мінпромполітики
Мінагропром
Міненерго
Досягти стабілізації вжити додаткових заходів до Міненерго до кінця 1999 ситуації на ринку стимулювання ввезення сирої Мінекономіки року нафтопродуктів нафти для переробки на Національне агентство з України нафтопереробних заводах управління державними України корпоративними правами МЗС
МЗЕЗторг
прискорити роботу із Міненерго протягом двох створення міжнародного Мінекономіки місяців
консорціуму (Україна - МЗС
Республіка Казахстан - МЗЕЗторг
Російська Федерація) на Національне агентство з
            потужностях ВАТ       управління державними
            "Лисичанськнафтооргсинтез", корпоративними правами
            який забезпечуватиме 
постачання та переробку
нафти і реалізацію
нафтопродуктів, вироблених
з неї
забезпечити постійний Мінекономіки постійно моніторинг цін на Міненерго
пально-мастильні матеріали
Завершити будівництво на виконання рішення Міненерго до кінця 1999 нафтового терміналу в Міжнародної конференції НАК "Нафтогаз України" року районі м. Одеси і "Іногейт" від 22 липня 1999 Національне агентство з з'єднувального р. вжити заходів до питань розвитку та нафтопроводу Одеса створення міжнародного європейської інтеграції - Броди консорціуму для завершення МЗС
спорудження нафтотерміналу МЗЕЗторг
і з'єднувального
нафтопроводу Одеса - Броди,
об'єднання їх в єдиний
проект та створення на базі
ЗАТ "Укрнафтотерм"
юридичної особи у формі
відкритого акціонерного
товариства, яке буде
виступати замовником цього
будівництва та
позичальником коштів для
його завершення
підготувати звернення до Міненерго листопад міжнародних фінансових НАК "Нафтогаз України" 1999 р. організацій щодо можливості Національне агентство з надання кредитів для питань розвитку та фінансування завершення європейської інтеграції зазначених проектів
Опрацювати питання скласти переліки об'єктів Мінпромполітики протягом двох реструктуризації промислових підприємств, місяців промислових які пропонується передати у
підприємств, включаючи комунальну власність або
підприємства продати на конкурсній
військово-промислового основі, та подати
комплексу, з наступною пропозиції Кабінетові
передачею у комунальну Міністрів України
власність або продажем
на конкурсній основі
надлишкових основних
фондів і виробничих
потужностейon top