Document 109-96-п, current version — Adoption on January 22, 1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 січня 1996 р. N 109
Київ
Про хід виконання Програми заходів щодо
запобігання злочинності у сфері економіки,
затвердженої розпорядженням Президента
України від 10 лютого 1995 р. N 35

Кабінет Міністрів України відзначає, що міністерства і
відомства, місцеві органи державної виконавчої влади провели певну
роботу, спрямовану на виконання Програми заходів щодо запобігання
злочинності у сфері економіки, затвердженої розпорядженням
Президента України від 10 лютого 1995 р. N 35 ( 35/95-рп ).
Розроблено організаційні плани реалізації заходів, здійснювалися
перевірки їх виконання з виїздом на місця. Підготовлено ряд
проектів законодавчих і нормативних актів щодо врегулювання
правових відносин в економіці. Внесено зміни і доповнення до Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ), "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про власність" ( 697-12 ). Прийнято Закони України
"Про порядок розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), "Про
операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" ( 327/95-ВР ), укази Президента України щодо
регулювання імпорту, бартерних операцій, запровадження акцизної
марки і сертифікатів на право провадження суб'єктами
підприємницької діяльності експорту, імпорту, оптової та
роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами. Підготовлено проекти
Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів",
"Про бухгалтерський облік" та інші. Прийнято ряд відповідних рішень Уряду: про невідкладні заходи
щодо фінансового оздоровлення комерційних банків, відновлення їх
ліквідності та платоспроможності; положення про безготівкові
розрахунки в господарському обороті, про міжбанківські розрахунки
в Україні; щодо запровадження комбінованих ставок ввізного мита на
підакцизні товари з метою поповнення державного бюджету та інші.
Національним банком разом з міністерствами і відомствами
розроблено механізм декларування резидентами валютних цінностей та
майна, що їм належать і знаходяться за межами України. Внесено
зміни і доповнення до форм обліку, що дало можливість посилити
контроль за провадженням зовнішньоекономічної діяльності
резидентами України. Правоохоронні і контролюючі органи дещо посилили роботу щодо
запобігання і припинення економічних злочинів і правопорушень. У
1995 році в сфері економіки виявлено 58,8 тис.злочинів, або на
30,9 відсотка більше проти 11 місяців 1994 р., в тому числі на
19,4 відсотка - випадків хабарництва, у 2,6 раза - порушень правил
про валютні операції. Майже у півтора раза зросла кількість справ,
переданих із цих питань до суду. Значна робота проводиться
комісіями з питань повернення в Україну валютних цінностей та
комплексної перевірки діяльності довірчих товариств. Однак, незважаючи на вжиті заходи, істотного перелому у
запобіганні і припиненні злочинності в сфері економіки не
досягнуто. Народне господарство і далі зазнає великих втрат від
розкрадань, фінансових зловживань, протиправних валютних операцій,
масового вивезення товарів за межі України. Особливо значних
розмірів набули порушення законності комерційними структурами,
кредитно-фінансовими і банківськими установами, трастовими
компаніями, довірчими товариствами. Масовим явищем стало ухилення
від сплати податків, приховування готівки від інкасації. За 11 місяців 1995 р. виявлено 5,3 тис. розкрадань у великих
і особливо великих розмірах, 1,7 тис. фактів виготовлення або
збуту підроблених грошей чи інших цінних паперів, більш як 1,5
тис. порушень правил торгівлі. Найбільша кількість корисливих
злочинів має місце на підприємствах і в організаціях, які входять
до сфери управління Міністерства вугільної промисловості,
Міністерства енергетики та електрифікації, Міністерства
промисловості, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства рибного
господарства, Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості. Зросла кількість правопорушень у сфері зовнішньоекономічної
діяльності. В ході перевірки 12 тис. підприємств-експортерів на
кожному п'ятому з них виявлено порушення термінів розрахунків за
експортовану продукцію, понад 2 тис. фактів несвоєчасного
повернення в Україну валютної виручки та 2,2 тис. випадків
порушення термінів надходження продукції за бартером. Загальна
сума простроченої заборгованості за розрахунками в іноземній
валюті на кінець жовтня становила 756 млн.доларів США. Майже
половина цієї заборгованості припадає на підприємства Міністерства
промисловості і Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії. В процесі роботи,
пов'язаної з виконанням указів і розпоряджень Президента України
щодо повернення в Україну валютних цінностей, які незаконно
знаходяться за її межами, порушено 76 кримінальних справ про
приховування валютної виручки на суму 55,3 млн.доларів США, 2,8
млрд. російських рублів. У ході слідства вже повернено в Україну
близько 4 млн.доларів США та 460 млн. російських рублів. Митними органами у 1995 р. порушено майже 1,4 тис.
кримінальних справ про контрабанду та 31,7 тис. справ про
порушення митних правил, якими завдано збитків на суму більш як
7,5 трлн.карбованців. Зростає криміналізація багатьох ланок кредитно-фінансової
системи. Порівняно з відповідним періодом 1994 р. в цій сфері
виявлено злочинів більш як у 2,6 раза, розкрадань у великих та
особливо великих розмірах - в 3,9 раза, хабарництва - в 1,3 раза,
протиправного вилучення коштів - у 3,3 раза. Нині лише органами внутрішніх справ розслідується понад 750
кримінальних справ, пов'язаних із зловживаннями на об'єктах
фінансово-кредитної системи та в банківських установах. Злочинцями
скоєно 242 розкрадання у великих і особливо великих розмірах. До
кримінальної відповідальності притягується понад 100 хабарників,
ведеться слідство з 1,9 тис. справ про ухилення від сплати
податків. Значного поширення набули факти надання банками великих
кредитів без достатньої перевірки клієнта та подальшого контролю
за використанням коштів, внаслідок чого 365 кримінальними справами
встановлено, що злочинці протиправно привласнили понад 3
трлн.карбованців. Мають місце непоодинокі випадки скоєння злочинів працівниками
контролюючих органів. У 1995 році до кримінальної відповідальності
притягнуто 40 працівників податкових інспекцій. Організовані злочинні угруповання виявляють підвищений
інтерес до процесів приватизації, намагаються встановити
корумповані зв'язки з працівниками органів приватизації для
"відмивання" незаконно одержаних коштів. Мають місце факти
заниження оціночної вартості об'єктів, безпідставного списання
основних фондів, особливо цінного обладнання, автомототехніки
тощо. Правоохоронними органами в цій сфері виявлено 400 корисливих
злочинів, з них 65 - хабарництва і 105 - розкрадань. Загрозливого характеру набувають факти порушення податкового
законодавства. З перевірених станом на 1 грудня 1995 р. податковою
службою 294 тис. підприємств, установ і організацій порушення
виявлено на 61,4 відсотка, внаслідок чого донараховано 78,4
трлн.крб. належних бюджету платежів. До правоохоронних органів
передано 12,5 тис. справ з ознаками злочину, що у 2,5 раза більше,
ніж за відповідний період 1994 року. Державною
контрольно-ревізійною службою виявлено зловживання на кожному
третьому перевіреному підприємстві, в установі та організації,
внаслідок яких завдано збитків від незаконного витрачання коштів
на загальну суму близько 5,3 трлн.крб., нестачі, крадіжки грошей і
матеріальних цінностей досягли майже 2 трлн.карбованців. Особливого поширення набули факти реєстрації за однією або
фактично не існуючою юридичною адресою кількох підприємств.
Внаслідок цього у розшуку перебуває велика кількість суб'єктів
підприємницької діяльності, які не сплачують податки і створюють
економічну базу для функціонування кримінальних структур. Значна
їх кількість зареєстрована в м.Києві, а також у Донецькій,
Харківській, Київській, Одеській областях. Органи державної
виконавчої влади, які здійснюють реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, не несуть за це ніякої
відповідальності. Зростання економічної злочинності значною мірою пов'язане з
нестабільністю соціально-економічної і політичної ситуації,
недосконалістю законодавства, істотними прорахунками і
непослідовністю в реформуванні економіки, що мали місце у
попередні роки, зниженням рівня дисципліни і відповідальності
кадрів на всіх рівнях. Міністерство економіки, Міністерство
фінансів, Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Фонд державного майна, Антимонопольний комітет та інші
міністерства і відомства, які формують економічну політику
держави, не забезпечили у визначені терміни та в повному обсязі
якісне виконання Програми заходів щодо запобігання злочинності у
сфері економіки, недостатньо глибоко аналізують причини з метою
своєчасного припинення криміналізації різних ланок народного
господарства. Істотні недоліки мають місце в роботі контролюючих і
правоохоронних органів, які не вживають належних заходів для
попередження і розкриття розкрадань, крадіжок та інших фінансових
порушень, в їх діях немає належної координації. Міністерства і відомства, місцеві органи державної виконавчої
влади послабили вимогливість до керівників підприємств і
організацій за порушення фінансової дисципліни, безгосподарність і
марнотратство. Великі труднощі, що їх нині переживає країна,
використовують злочинні елементи, ділки "тіньової економіки", які
розкрадають народне добро, збагачуються, завдають шкоди економіці
і суспільству. На цьому фоні у певної частини населення, особливо серед
молоді, створюється впевненість у можливості легкого та швидкого
збагачення, в тому числі і протиправним шляхом. Результати
перевірок і розслідувань не завжди дістають принципову оцінку
відповідних органів, не доводяться до відома широких верств
населення. У засобах масової інформації повідомляється лише про
деякі факти економічних злочинів і дуже рідко про те, чи
притягнуто до відповідальності винних, що не сприяє формуванню в
населення переконання у спроможності Уряду, міністерств, відомств,
місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування захистити особисті інтереси громадян, навести
порядок у країні.
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Роботу міністерств і відомств щодо запобігання злочинності
у сфері економіки та реалізації відповідної Програми заходів,
затвердженої розпорядженням Президента України від 10 лютого 1995
р. N 35 ( 35/95-рп ), визнати недостатньою. Зажадати від керівників міністерств і відомств вжити
вичерпних заходів з метою повного і своєчасного виконання цієї
Програми. Притягнути до відповідальності посадових осіб, винних у
невиконанні у визначені терміни зазначених заходів.
2. Відзначити, що Міністерство економіки (Гуреєв В.М.),
Міністерство фінансів (Германчук П.К.), Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі (Осика С.Г.), Фонд державного
майна (Єхануров Ю.І.), Антимонопольний комітет (Завада О.Л.) та
інші міністерства і відомства, які формують економічну,
фінансово-кредитну, зовнішньоекономічну політику держави,
недостатньо вживають заходів до створення передумов, які б сприяли
недопущенню правопорушень у народному господарстві.
3. Міністерствам і відомствам, Уряду Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям, виконавчим комітетам міських, районних Рад до 1
березня 1996 р. розглянути причини зростання злочинності у сфері
економіки та на виконання Програми заходів щодо її запобігання
дати принципову оцінку керівникам підприємств, установ і
організацій, де виявлено порушення фінансової дисципліни, вжити
заходів щодо притягнення винних до суворої відповідальності. Віце-прем'єр-міністрам України щоквартально розглядати стан
справ із запобіганням злочинності у сфері економіки у відповідних
міністерствах і відомствах та регіонах.
4. Міністерству фінансів, Головній державній податковій
інспекції, Державній контрольно-ревізійній службі, Міністерству
внутрішніх справ за участю Служби безпеки і Генеральної
прокуратури активізувати роботу, пов'язану з попередженням і
викриттям злочинів в економічній сфері, своєчасним вжиттям
вичерпних заходів з метою повного відшкодування завданих державі
збитків.
5. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Фонду
державного майна, Антимонопольному комітету, Національній академії
наук, Інституту стратегічних досліджень за участю Служби безпеки,
Генеральної прокуратури і Національного банку до 15 лютого 1996 р.
ретельно проаналізувати діюче законодавство, визначитися щодо
необхідності внесення змін і підготовки додаткових законодавчих і
нормативних актів, які б сприяли запобіганню злочинності у сфері
економіки, і внести Кабінетові Міністрів України відповідні
пропозиції.
6. Міністерству економіки, Міністерству статистики,
Міністерству фінансів, Міністерству праці, Міністерству внутрішніх
справ, Національній академії наук, Інституту стратегічних
досліджень розробити методику визначення показників, які
характеризують "тіньову економіку", і до 10 лютого 1996 р. внести
пропозиції щодо організації цієї роботи.
7. Міністерству фінансів за участю відповідних міністерств і
відомств проаналізувати стан внутрівідомчого контролю і до 1
квітня 1996 р. внести пропозиції щодо активізації його роботи.
8. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству юстиції, Фонду державного майна разом з Національним
банком України до 10 лютого 1996 р. внести пропозиції щодо
удосконалення порядку реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності та посилення відповідальності за його порушення.
9. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Фонду державного майна, Міністерству юстиції, Міністерству
внутрішніх справ разом з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки
проаналізувати законодавство, що регламентує порядок залучення та
використання іноземних інвестицій, кредитів, що надаються під
гарантії Уряду, і в місячний термін подати пропозиції щодо його
вдосконалення.
10. Міністерству фінансів, Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі, Міністерству економіки, Міністерству
статистики, Міністерству промисловості, Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Державному комітету по стандартизації, метрології та сертифікації,
Державному комітету по харчовій промисловості, Головній державній
податковій інспекції разом з Національним банком, Фондом
державного майна, Генеральною прокуратурою, Міністерством
внутрішніх справ, Службою безпеки забезпечити своєчасне виконання
завдань, визначених Програмою комплексного вирішення питань
повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться
за її межами.
11. Віце-прем'єр-міністру України Шпеку Р.В., Міністерству
статистики, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі, Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Державному комітету по стандартизації, метрології та сертифікації,
Державному комітету по харчовій промисловості, Державному митному
комітету, Головній державній податковій інспекції разом з
Національним банком прискорити підготовку і подання Кабінетові
Міністрів України погодженого проекту спільної постанови Кабінету
Міністрів України і Національного банку про створення
загальнодержавної системи статистичної інформації з питань
зовнішньоекономічної діяльності.
12. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції за участю
Служби безпеки і Національного банку розробити механізм
інформування правоохоронних органів про здійснення в значних
обсягах операцій у національній та іноземній валюті юридичними та
фізичними особами.
13. Фонду державного майна, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів, Міністерству юстиції за участю Служби
безпеки розробити проекти законодавчих актів щодо внесення змін і
доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про
аміністративні правопорушення в частині відповідальності за
порушення законодавства про порядок приватизації майна державних
підприємств, запровадження адміністративних стягнень у випадках
безпідставної відмови у прийнятті заяв на приватизацію, порушення
умов та порядку проведення конкурсів, аукціонів, продажу часток
(акцій, паїв) об'єктів державної форми власності.
14. Рекомендувати Верховному Суду проаналізувати судову
практику розгляду кримінальних справ, пов'язаних із злочинами у
сфері економіки, Вищому арбітражному суду - справ, які
розглядались арбітражними судами, Національному банку - посилити
контроль за діяльністю комерційних банків.
15. Міністерствам, відомствам, Уряду Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям до 15 липня 1996 р. доповісти Кабінету Міністрів
України про виконання цієї постанови.
16. Розглянути у липні - серпні 1996 р. питання про роботу
міністерств і відомств, пов'язану з виконанням Програми заходів
щодо запобігання злочинності у сфері економіки та відповідних
рішень Уряду з цих питань.
17. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
віце-прем'єр-міністрів відповідно до розподілу обов'язків, а
загальну координацію всієї роботи - на Віце-прем'єр-міністра
України В.В.Дурдинця.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39,18on top