Document 1083-2007-п, invalid, current version — Loss of force on November 28, 2008, on the basis - 1021-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 2007 р. N 1083
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1021 ( 1021-2008-п ) від 19.11.2008 }
Про утворення Національного агентства України
з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Національне агентство України з питань підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу (далі - Агентство) як центральний орган
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України.
2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту розробити і
подати в установленому порядку у місячний строк Кабінетові
Міністрів України:
проект Положення про Агентство;
пропозиції щодо визначення граничної чисельності працівників
Агентства та вирішення інших питань забезпечення його
функціонування;
пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у
відповідність з цією постановою.
3. Пункт 1 цієї постанови набирає чинності з 1 січня
2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40on top