Document 1082-XIV, valid, current version — Adoption on September 21, 1999
( Last event — Entry into force, gone October 19, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 15 Закону України
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.410 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий пункту 4 статті 15 Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N
15, ст. 190; 1997 р., N 12, ст. 103) після слів "Батькам та
неповнолітнім дітям" доповнити словами "а також дітям - інвалідам
з дитинства (незалежно від їх віку)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 1999 року
N 1082-XIVon top