Document 1080-2004-п, valid, current version — Adoption on August 25, 2004
( Last event — Entry into force, gone August 28, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 2004 р. N 1080
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1993 р. N 534

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
14 липня 1993 р. N 534 ( 534-93-п ) "Про поліпшення умов оплати
праці працівників установ кримінально-виконавчої системи
Державного департаменту з питань виконання покарань" - із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
27 жовтня 1999 р. N 1988 ( 1988-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 43, ст. 2154), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1080
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 534
( 534-93-п )

1. У назві постанови слова "Державного департаменту з питань
виконання покарань" виключити.
2. Абзац перший постанови викласти у такій редакції:
"Надати право керівникам установ кримінально-виконавчої
системи встановлювати працівникам, які не мають спеціальних звань
рядового і начальницького складу, посадові оклади (тарифні ставки)
з підвищенням за особливі умови праці, пов'язані з роботою із
засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах і
перебувають у лікувально-трудових профілакторіях, у таких
розмірах".
3. В абзаці другому слова "в слідчих ізоляторах та їх
навчально-виробничих майстернях - на" замінити словами "в слідчих
ізоляторах - до".
4. В абзаці третьому слова "у закладах охорони здоров'я, які
обслуговують спецконтингент, - на" замінити словом "до".
5. Абзац четвертий виключити.
6. Доповнити постанову абзацом такого змісту:
"Державному департаменту з питань виконання покарань
розробити і затвердити порядок підвищення посадових окладів
(тарифних ставок) працівників установ кримінально-виконавчої
системи, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького
складу, за особливі умови праці, пов'язані з роботою із
засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах і
перебувають у лікувально-трудових профілакторіях".on top