Document 108/96-рп, current version — Adoption on May 8, 1996

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо обговорення проекту Конституції
України у програмах Державного комітету телебачення
і радіомовлення України

З метою інформування населення України про хід
конституційного процесу у державі, роз'яснення і всенародного
обговорення проекту Конституції України: 1. Голові Державного комітету телебачення і радіомовлення
України З.Кулику вирішити у десятиденний строк питання: щодо запровадження на телебаченні та радіо постійних рубрик
та циклів програм, в яких усебічно висвітлювався б процес
підготовки та прийняття Конституції України, передбачивши при
цьому участь у них членів Конституційної комісії, депутатів
місцевих Рад, народних депутатів України, членів Кабінету
Міністрів України, фахівців у галузі конституційного права та
широких кіл громадськості; створення у системі Державного комітету телебачення і
радіомовлення України робочих груп щодо опрацювання та
узагальнення пропозицій учасників обговорення проекту Конституції
України, висловлених у теле- та радіопередачах як на
загальнонаціональному, так і регіональному рівнях, для дальшого їх
направлення Конституційній комісії. 2. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на
віце-Прем'єр-міністра України О.Ємця.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 травня 1996 року
N 108/96-рпon top