Document 1079-2012-п, valid, current version — Adoption on October 31, 2012
( Last event — Entry into force, gone December 1, 2012. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2012 р. № 1079
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації зовнішньоекономічних контрактів

Відповідно до статті 197 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1999 р. № 1928 “Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів” (Офіційний вісник України, 1999 p., № 42, ст. 2103; 2000 p., № 30, ст. 1271) слова “угод купівлі-продажу зерна з метою подальшого експортування,” виключити.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству аграрної політики та продовольства та Державній митній службі у місячний строк розробити і затвердити порядок подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформації про фактичні обсяги експорту сільськогосподарської продукції з метою розрахунку та моніторингу індикаторів продовольчої безпеки, а також складення балансів попиту і пропозиції за основними видами продовольчих ресурсів.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2012 р. № 1079

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. № 1148 “Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 1254 “Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 101).

3. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1409 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 12, ст. 445).on top