Document 1074-2006-п, valid, current version — Revision on May 16, 2017, on the basis - 294-2017-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2006 р. N 1074
Київ
 
Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Кабінету
Міністрів України з питань діяльності
органів і установ виконання покарань
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 676 ( 676-2007-п ) від 26.04.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 N 1297 ( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 N 208 ( 208-2011-п ) від 09.03.2011 N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }
 
{ Додатково див. Постанову КМ N 559 ( 559-2012-п ) від 20.06.2012 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 N 703 ( 703-2013-п ) від 14.08.2013 N 984 ( 984-2015-п ) від 25.11.2015 N 1059 ( 1059-2015-п ) від 16.12.2015 N 229 ( 229-2016-п ) від 25.03.2016 N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань зміни, що додаються.
 
     2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
     постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р. N 352 ( 352-94-п ) "Про особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні" до підприємств установ виконання покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Державного департаменту з питань виконання покарань";
 
     пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. N 1988 ( 1988-99-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2154).

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 
     Інд. 31

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2006 р. N 1074
 
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України з питань діяльності органів і
установ виконання покарань

 
     1. У пункті 30 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 ( 37-88-п ) "Про службові жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1593), слова "установ кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
 
     2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 336 ( 336-92-п ) "Про норми харчування осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2004 р. N 102 ( 102-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 5, ст. 231):
 
     1) у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     2) у додатку 1 до постанови:
 
     у назві додатка слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     пункт 4 приміток до норми N 1-загальна викласти у такій редакції:
 
     "4. Тут і далі - без урахування додаткової кількості солі, яку дозволяється витребувати для інших потреб згідно з пунктом 7 Порядку застосування норм харчування та норм заміни продуктів харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ";
 
     в останньому абзаці приміток до норми N 2 - для засуджених, зайнятих на важких роботах чи роботах із шкідливими умовами праці, слова "Засуджені, що знаходяться в установах по виконанню покарань" замінити словами "Особи, які тримаються в установах виконання покарань";
 
     у назві норми N 3 - для осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах Державного департаменту з питань виконання покарань, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, та абзаці другому приміток до неї слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     у назві норми N 7 - для осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     у назві норми N 8 - для хворих, які перебувають на лікуванні у лікувальних закладах і медичних частинах установ кримінально-виконавчої системи, та абзаці другому приміток до неї слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     3) у назві додатка 2 до постанови слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     4) у додатку 3 до постанови:
 
     у назві додатка слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     у пункті 1 слова "Засудженим, що знаходяться в установах по виконанню покарань" замінити словами "Особам, які тримаються в установах виконання покарань";
 
     в абзаці другому пункту 2 слово "спецконтингенту" замінити словами "осіб, які тримаються в установі";
 
     перше речення пункту 8 після слова "установ" доповнити словами "виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     пункт 11 після слів "у кожному конкретному випадку" доповнити словами "Державним департаментом з питань виконання покарань та".
 
     3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 1997 p., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017; 2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609) - з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1009 ( 1009-95-п ):
 
     1) абзац тринадцятий пункту 1 викласти у такій редакції:
 
     "час перебування на посадах службовців у виправно-трудових установах, в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, інспекціях виправних робіт, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції та невоєнізованої професійно-пожежної охорони, які переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби за переліком посад і на умовах (в порядку), затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ та Державним департаментом з питань виконання покарань";
 
     2) пункт 2 після слів "начальницького складу органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     3) у пункті 3:
 
     підпункт "б" доповнити абзацом такого змісту:
 
     "час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в закладах охорони здоров'я, призначених для тримання і лікування інфекційних хворих засуджених та надання психіатричної допомоги, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Державним департаментом з питань виконання покарань";
 
     у підпункті "в":
 
     абзац дев'ятий після слів "органів внутрішніх справ" та "і умовами" доповнити відповідно словами "воєнізованих формуваннях Державної кримінально-виконавчої служби" та "(в порядку)";
 
     доповнити підпункт абзацом такого змісту:
 
     "час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Державним департаментом з питань виконання покарань";
 
     підпункт "г" доповнити абзацом такого змісту:
 
     "час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби".
 
     4. Пункт 8 та останній абзац пункту 12 переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146 ( 146-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 8, ст. 161; 1996 р., N 2, ст. 46; Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 122; 2002 р., N 27, ст. 1254), після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби".
 
     5. У назві та абзацах першому і п'ятому постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 534 ( 534-93-п ) "Про поліпшення умов оплати праці працівників установ кримінально-виконавчої системи" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1080 ( 1080-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2248), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби".

 
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 229 ( 229-2016-п ) від 25.03.2016 }

 
     7. У Положенні про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1994 р. N 814 ( 814-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 37; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 15, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1609):
 
     1) підпункти 2 і 8 пункту 2 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     2) абзац третій додатка 3 до Положення доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби".
 
     8. Абзаци перший і третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 648 ( 648-95-п ) "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. N 392 ( 392-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 282) і від 25 жовтня 2002 р. N 1594 ( 1594-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2021), після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби".

 
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 984 ( 984-2015-п ) від 25.11.2015 }

 
     10. В абзаці п'ятому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1443 ( 1443-96-п ) "Про поетапну передачу до комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. ( 635-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 687), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

 
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

 
     12. В абзацах другому і третьому пунктів 7 і 9 Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. N 1183 ( 1183-97-п ) "Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 44, с. 28; 1999 р., N 8, ст. 290), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

 
{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

 
     14. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. N 1510 ( 1510-99-п ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників кримінально-виконавчої системи" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1736; 2004 р., N 17, ст. 1198):
 
     1) у постанові:
 
     у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавча система" в усіх відмінках замінити словами "Державна кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку;

 
{ Абзац третій підпункту 1 пункту 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }

 
{ Підпункт 2 пункту 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }

 
     15. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166 ( 2166-99-п ) "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2362; 2004 р., N 17, ст. 1174):
 
     1) у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     2) у назві, абзаці третьому розділу "Мета та основні завдання", абзаці сьомому розділу "Фінансове та нормативно-правове забезпечення" і розділу "Очікувані результати виконання Програми" Програми, затвердженої зазначеною постановою, та назві додатка 11 до Програми слова "кримінально-виконавча система" в усіх відмінках замінити словами "Державна кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку.

 
{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }

 
{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

 
     18. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ) "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125) слова "органів і установ виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

 
{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 703 ( 703-2013-п ) від 14.08.2013 }

 
{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1297 ( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 }

 
     21. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 ( 1751-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 11, ст. 737):
 
     абзац другий пункту 3, підпункт 1 пункту 7 та абзац перший пункту 9 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     абзац другий пункту 8 після слів "органів внутрішніх справ" і "органам внутрішніх справ" доповнити відповідно словами "та Державної кримінально-виконавчої служби" і "Державній кримінально-виконавчій службі".
 
     22. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. N 45 ( 45-2002-р ) "Про додаткові заходи щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" слова "кримінально-виконавчої системи" та в тексті розпорядження слова "органів і установ пенітенціарної системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

 
{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }

 
     24. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 ( 426-2002-п ) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739, N 40, ст. 1859; 2004 р., N 16, ст. 1105; 2006 р., N 11, ст. 716):
 
     1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова "органах і установах кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державній кримінально-виконавчій службі";
 
     2) у нормах, затверджених зазначеною постановою:
 
     у підпункті "в" пункту 1 приміток до норми N 1 - загальновійськова та пункті 3 приміток до норми N 5 - лікувальна слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     у примітках до норми N 8:
 
     в абзаці першому пункту 1 слова "органів і установ кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     у другому реченні абзацу першого пункту 3 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

 
{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208 ( 208-2011-п ) від 09.03.2011 }

 
     26. В абзаці п'ятому додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 132 ( 132-2003-р ) "Про використання та підтримання у контрольному стані довідників суб'єктів формування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 ( 1402-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981) і від 15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752), слова "Органи і установи кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори".
 
     27. У Програмі реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 877 ( 877-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 24, ст. 1133; 2004 р., N 52, ст. 3451):
 
     1) в абзаці четвертому розділу IV слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     2) у розділі V:
 
     у пункті 13 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     у пункті 17 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     у пункті 30 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби";
 
     у пунктах 43 і 47 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
 
     28. Абзац п'ятий розділу "Мета і основні завдання Концепції" Концепції оптимізації підготовки кадрів та організації надання освітніх послуг у навчальних закладах Міноборони, інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і правоохоронними органами, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 436 ( 436-2003-р ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1564), після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "і Державної кримінально-виконавчої служби".

 
{ Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1059 ( 1059-2015-п ) від 16.12.2015 }

 
{ Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676 ( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

 
     31. У назві та абзацах другому і дев'ятому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1831 ( 1831-2003-п ) "Деякі питання відрядження осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, кримінально-виконавчої системи та податкової міліції до органів виконавчої влади, інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2516) слова "кримінально-виконавча система" в усіх відмінках замінити словами "Державна кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку.
 
     32. У пункті 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. N 44 ( 44-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 59; 2005 р., N 2, ст. 87), слова "органів і установ виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
 
     33. У пункті 8 Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. N 429 ( 429-2004-п ) "Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 13, ст. 905), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
 
     34. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. N 774 ( 774-2004-п ) "Про внесення змін до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1593) слова "установ кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
 
     35. У пунктах 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 895 ( 895-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1876) слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

 
{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }

 
     37. У назві та пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 428 ( 428-2005-п ) "Про доповнення Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та поширення на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. N 150" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283) слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
 
     38. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. N 936 ( 936-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 38, ст. 2372), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".on top