Document 1072-2011-п, previous version — Revision on October 3, 2013, on the basis - 706-2013-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2011 р. N 1072
Київ
Про затвердження Порядку інформування
Національного агентства з питань
державної служби про осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, які звільнені у зв'язку з
притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок інформування Національного агентства з
питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у
зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне
правопорушення, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 15 вересня 2010 р. N 849 ( 849-2010-п )
"Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про
засади запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 70, ст. 2524).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. N 1072
ПОРЯДОК
інформування Національного агентства з питань
державної служби про осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
які звільнені у зв'язку з притягненням
до відповідальності за корупційне правопорушення

1. Цей Порядок визначає механізм подання інформації
Нацдержслужбі про осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, які звільнені з роботи (служби) у
зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне
правопорушення (далі - особи), відповідно до Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), а також
узагальнення зазначеної інформації. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }
2. Міністри, керівники інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, Голова Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
сільських, селищних, міських, районних у місті, районних, обласних
рад подають Нацдержслужбі інформацію про осіб за формою згідно з
додатком у триденний строк після прийняття ними відповідних
рішень.
3. Нацдержслужба та Мін'юст проводять щокварталу звірку
переліку осіб з відомостями, що містяться в Єдиному державному
реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Порядок проведення звірки ( z2026-12 ) встановлюється
Мін'юстом та Нацдержслужбою.
4. Нацдержслужба:
звертається у разі виявлення фактів невиконання посадовими
особами, зазначеними у пункті 2 цього Порядку, вимог частини
третьої статті 22 Закону України "Про засади запобігання і
протидії корупції" ( 3206-17 ) до Генеральної прокуратури України
з пропозицією щодо вжиття заходів прокурорського реагування;
подає щокварталу до 5 числа наступного місяця Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію про осіб з висновками та
пропозиціями.

Додаток
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, які звільнені
у зв'язку з притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення
__________________________________________________
(найменування органу)

------------------------------------------------------------------ |Поряд-|Прізвище, |Посада|Прийняте судом | Прийняте |Примітка| |ковий | ім'я, по | |рішення (стаття| керівником | | |номер |батькові, | |Кодексу України|рішення (дата,| | | | дата | | про | номер, | | | |народження| |адміністративні| короткий | | | | особи | |правопорушення | зміст наказу | | | | | | або | або | | | | | | Кримінального |розпорядження)| | | | | | кодексу | | | | | | | України, вид | | | | | | |покарання, день| | | | | | | набрання | | | | | | | законної сили | | | | | | |рішенням суду) | | | ------------------------------------------------------------------on top