Document 1059-2018-п, valid, current version — Revision on April 16, 2019, on the basis - 316-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 р. № 1059
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 316 від 10.04.2019}

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 82
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1059

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, голова Комісії

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, перший заступник голови Комісії

Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, заступник голови Комісії

Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Комісії

Завідувач сектору економічного аналізу МТОТ, секретар Комісії

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра фінансів

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник Міністра інформаційної політики

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра культури

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Голови Національного банку (за згодою)

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Заступник Генерального прокурора України, Головний військовий прокурор (за згодою)

Заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник Голови Національної поліції

Заступник Голови ДСНС

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник керівника Антитерористичного центру - начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ (за згодою)

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил (за згодою)

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Заступник Голови Фонду державного майна

Заступник Глави Адміністрації Президента (за згодою)

Голова підкомітету з міжнародно-правових питань та парламентського контролю за виконанням Україною міжнародних зобов’язань Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (за згодою)

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)

Віце-президент Торгово-промислової палати (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 316 від 10.04.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1059

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України

1. Міжвідомча комісія з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворюється з метою узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади для розроблення та узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та використання правових механізмів для подання консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) забезпечення координації дій органів виконавчої влади з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;

2) узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

3) аналіз стану дотримання прав і свобод людини і громадянина та фактів порушень таких прав і свобод внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації частини території України, надання пропозицій щодо вжиття заходів реагування на них;

4) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, що порушені внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації частини території України;

5) підготовка консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина, що порушені внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації частини території України;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються її компетенції, зокрема, щодо внесення змін до Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”;

3) здійснює узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

4) забезпечує підготовку консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;

5) оприлюднює та надає інформацію, віднесену до її компетенції, міжнародним організаціям у сфері захисту прав і свобод людини;

6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, що порушені внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації частини території України.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, що належать до її компетенції;

5) отримувати та вивчати інформацію, ознайомлюватися з матеріалами щодо спору (зокрема з позовами, висновками, поясненнями, іншими матеріалами судових справ, які розглядаються в національних та міжнародних судових органах) та матеріалами, пов’язаними з питаннями, що належать до завдань Комісії;

6) проводити закриті засідання, на яких, зокрема, заслуховувати осіб, безпосередньо причетних до підготовки та систематизації таких матеріалів, подальшої участі у судових справах і спорах.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Персональний склад Комісії затверджує її голова.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції Комісії, Кабінет Міністрів України може утворити президію Комісії, яка діє у період між її засіданнями. До складу президії входять голова, заступник голови, секретар і члени Комісії, персональний склад президії затверджує голова Комісії.

За рішенням голови Комісії може бути проведено закрите засідання Комісії.

У закритому засіданні беруть участь члени Комісії, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду питання. Перелік таких осіб попередньо погоджується з головою Комісії.

Підготовка матеріалів з питань, які розглядаються на закритому засіданні Комісії, та допуск на таке засідання здійснюються, зокрема, з дотриманням встановлених правил роботи із документами, які містять інформацію з обмеженим доступом.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює МТОТ, матеріально-технічне забезпечення - Секретаріат Кабінету Міністрів України.on top