Document 1058-VI, invalid, current version — Recognition of the unconstitutional on June 10, 2009, on the basis - v014p710-09

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанову визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 14-рп/2009 ( v014p710-09 ) від
10.06.2009 }
Про визнання такою, що втратила чинність,
Постанови Верховної Ради України
"Про призначення позачергових виборів депутатів
Тернопільської обласної ради"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 32-33,
ст.502 )
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0017100-09 ) від 13.03.2009 }

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини другої статті 48 Регламенту
Верховної Ради України ( 547-17 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України від 18 грудня 2008 року N 771-VI ( 771-17 ) "Про
призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної
ради".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 березня 2009 року
N 1058-VIon top