Document 1054-2018-п, valid, current version — Adoption on December 12, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 18, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 р. № 1054
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері лісового та мисливського господарства

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері лісового та мисливського господарства, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1054

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері лісового та мисливського господарства

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Держлісагентству за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері лісового та мисливського господарства” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми за напрямами, визначеними підпунктом 3 цього Порядку, є Держлісагентство.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) впровадження системи електронного документообігу;

2) придбання ліцензій програмного забезпечення;

3) придбання обладнання (серверів) для забезпечення електронного документообігу.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Розрахунки за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги здійснюються згідно з умовами договорів про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з напрямами, визначеними пунктом 3 цього Порядку, та на оплату посередницьких послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Держлісагентство подає Мінфіну щокварталу до 15 числа наступного місяця узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.on top