Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Specification, Typical Form, Plan, Statement, Decision, Protocol, Reference, Excerpt, Message on October 17, 20121051
Document 1051б-2012-п, valid, current version — Revision on August 28, 2019, on the basis - 760-2019-п

{Додатки 2-53 до Порядку, затвердженого Постановою КМ № 1051 від 17.10.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 726 від 02.10.2013
№ 661 від 26.11.2014
№ 379 від 27.05.2015
№ 782 від 30.09.2015
№ 1115 від 23.12.2015
№ 205 від 21.03.2016
№ 1058 від 23.11.2016
№ 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019
№ 105 від 07.02.2018
№ 710 від 18.07.2018
№ 477 від 05.06.2019
№ 760 від 21.08.2019}


Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
територіальних зон (груп об'єктів Державного земельного кадастру)

Код

Назви територіальних зон (груп об'єктів)

001

Межі адміністративно-територіальних утворень

002

Зони розподілу земель за їх основним цільовим призначенням

003

Економіко-планувальні зони

004

Зони агровиробничих груп ґрунтів

005

Зони дії земельних сервітутів

006

Зони дії обмежень використання земель

007

Зони регулювання забудови (функціональні зони)

008

Зони санітарної охорони

009

Охоронні зони

010

Зони особливого режиму використання земель

011

Водоохоронні зони

012

Прибережні захисні смуги

013

Природно-сільськогосподарські зони

014

Еколого-економічні зони

015

Зони протиерозійного районування (зонування)

016

Ключові території екомережі

017

Сполучні території екомережі

018

Буферні зони екомережі

019

Відновлювані території екомережі

020

Земельні угіддя

021

Інші територіальні зони

022

Масив земель сільськогосподарського призначення

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 477 від 05.06.2019}
Додаток 3
до Порядку

КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ

Код

Категорії земель за основним цільовим призначенням

100

Землі сільськогосподарського призначення

200

Землі житлової та громадської забудови

300

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

400

Землі оздоровчого призначення

500

Землі рекреаційного призначення

600

Землі історико-культурного призначення

700

Землі лісогосподарського призначення

800

Землі водного фонду

900

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Додаток 4
до Порядку

ПЕРЕЛІК
угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь (КВЗУ)

Код згідно з КВЗУ

Назва земельних угідь

групи

підгрупи

001

00

Рілля
Група включає сільськогосподарські угіддя, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85) та парники, оранжереї і теплиці До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які використовуються під посіви

001

01

Рілля

001

02

Перелоги
Підгрупа включає орні землі, які раніше оралися, а згодом більше року починаючи з осені не використовувалися для засіву сільськогосподарських культур і не готуються під пар

001

03

Парники, оранжереї, теплиці
Підгрупа включає землі під конструкціями, критими склом, плівкою та світло-прозорими синтетичними матеріалами, для вирощування ранньої розсади, ранніх овочів і плодів, перезимівлі або вирощування рослин у закритому ґрунті

002

00

Рослинний покрив земель і ґрунти
Група включає землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговування сільського господарства

002

01

Сіножаті
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння (ГОСТ 26640-85), до яких потрібно включати рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки

002

02

Пасовища
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби (ГОСТ 26640-85); рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки

002

03

Багаторічні насадження
Підгрупа включає ділянки, зайняті насадженнями для отримання плодів, ягід, винограду, хмелю; насадження ефіроолійних культур, розсадники (крім лісових); плантації декоративних багаторічних насаджень (квітники) для декоративного оформлення територій, а також для реалізації квітів; лікарські багаторічні насадження (беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші)

003

00

Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом
Група включає незабудовані землі, поверхня яких зовсім або майже не покрита будь-якою рослинністю

003

01

Кам'янисті місця
Підгрупа включає землі під голими скелями, зсувами, рінню (галькою, гравієм)

003

02

Піски
Підгрупа включає ділянки землі, які вкриті великими масами сипучої гірської породи, що складається з крупинок твердих мінералів, переважно кварцу (включаючи пляжі)

003

03

Болота
Підгрупа включає надмірно зволожені ділянки земель (не зайняті лісовими насадженнями) із застояним водним режимом і специфічним рослинним покривом; рослинність складається переважно із розкладеного моху та інших рослин

003

04

Солончаки
Підгрупа включає ділянки землі, ґрунт яких у поверхневому шарі містить легкорозчинні солі в концентраціях, що негативно впливають на розвиток сільськогосподарських рослин

003

05

Яри
Підгрупа включає ділянки лінійної форми рельєфу ерозійного походження глибиною більш як 1 метр з відсутнім або слабо сформованим ґрунтовим покривом і виходами на укосах схилу порід або нижніх генетичних горизонтів ґрунту

003

06

Степи
Підгрупа включає землі, вкриті злаковими та полино-злаковими, різнотравно-злаковими, лучними рослинами

004

00

Чагарникова рослинність природного походження
Група включає земельні ділянки, вкриті заростями багаторічних дерев'янистих кущових рослин

005

00

Ліси та інші лісовкриті землі
Група включає земельні лісові ділянки та інші лісовкриті землі незалежно від того, на яких землях за основним цільовим призначенням вони розміщені Група не включає зелені насадження у межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів та інших лісовкритих земель; господарські будівлі і двори, господарські шляхи і прогони на сільськогосподарських угіддях, болота, води, а також сільськогосподарські угіддя, які розміщені у таких лісах

005

01

Земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю
Підгрупа включає земельні лісові ділянки, які зайняті деревною та чагарниковою рослинністю, з повнотою насаджень в молодняках від 0,4 і більше, в інших вікових групах - від 0,3 і більше (тобто крони дерев займають рівномірно щонайменше 40 відсотків (30 відсотків) площі ділянки)

005

02

Земельні лісові ділянки, не вкриті лісовою рослинністю
Підгрупа включає земельні лісові ділянки, постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю (внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської діяльності або стихійного лиха тощо), зокрема, лісові ділянки, зайняті незамкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими шляхами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами, які підлягають залісненню (згарища; насадження, що загинули; вирубки, галявини, пустирі, рідколісся тощо), відомчі залізниці та автомобільні шляхи (лісогосподарських підприємств), ґрунтові дороги, стежки, квартальні просіки, технологічні коридори, волоки, просіки для візирів та окружних меж; плантації та шкілки всіх видів, дендрологічні сади, а також теплиці та оранжереї, призначені для вирощування садивного матеріалу

005

03

З усіх лісів лісові насадження лінійного типу
Підгрупа включає лісові смуги, створені з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної мережі від ерозії ґрунтів, засух та інших несприятливих впливів кліматичних факторів, а також скореговані та садозахисні лісосмуги, державні захисні лісові смуги, лісові смуги уздовж забудованих територій населених пунктів тощо

005

04

Інші лісовкриті площі
Підгрупа включає землі, вкриті заростями багаторічних дерев'янистих кущових рослин на сільськогосподарських угіддях, присадибних землях громадян з повнотою насаджень, еквівалентною повноті, визначеній у підрозділі 005.01, та не зараховані до земельних лісових ділянок

006

00

Води
Група включає частину національної території, покриту поверхневими водами (природні і штучні водойми), що входять до складу природних ланок кругообігу води, яка обмежена лінією узбережжя

006

01

Природні водотоки (річки та струмки)
Підгрупа включає природні водотоки. У місцях впадіння до моря, водосховища або великої ріки лінія узбережжя (уявна) є межею природного водотоку, якщо вона не встановлена раніше

006

02

Штучні водотоки (канали, колектори, канави)
Підгрупа включає повністю штучно створені водотоки, які призначені для використання сили течії, раціонального використання води, іригації та для інших цілей, а також - міжгосподарські осушувальні та зрошувальні канали

006

03

Озера, прибережні замкнуті водойми, лимани
Підгрупа включає водойми, які розміщені в природних западинах суші, заповнені прісними або солоними водами і практично повністю оточені суходолом. Межею прибережних водойм, що практично повністю оточені суходолом, є уявна лінія узбережжя моря, якщо вона не була встановлена раніше. Такі водоймища можуть мати один або більше витоків і стоків у вигляді природних і штучних дренажних русел (рік, потоків, струмків або каналів

006

04

Ставки
Підгрупа включає штучно створені водойми місткістю не більше 1 млн. кубічних метрів

006

05

Штучні водосховища
Підгрупа включає штучні водойми місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудовані для створення запасу води та регулювання її стоку

007

00

Землі під житловою забудовою
Група включає землі під житловими будинками з прибудинковими територіями, господарськими будівлями і спорудами; земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, під гуртожитками Група не включає готелі та інші заклади для короткострокового проживання (будинки для приїжджих тощо); землі, які зайняті будинками відпочинку, кемпінгами, пансіонатами тощо, тобто ті, які призначені для відпочинку або проведення відпусток

007

01

Малоповерхова забудова
Підгрупа включає землі під будівлями і спорудами, розміщеними на присадибних ділянках, ділянках, наданих для садівництва та дачного будівництва, які належать окремим громадянам, та одно- і двоповерховою житловою забудовою

007

02

Багатоповерхова забудова
Підгрупа включає землі під несадибною житловою забудовою з трьома і більше поверхами

008

00

Землі під громадською забудовою
Група включає землі, які використовуються для державного управління (включаючи оборонні потреби), освіти, охорони здоров'я, релігійних організацій, спорту та соціальної допомоги, колективних, громадських та особистих послуг, діяльності екстериторіальних організацій і органів, а також землі, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами - торговими центрами, банками, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами тощо та будівлями органів управління ними

008

01

Землі під громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність, об’єктами культурної спадщини, адміністративними будівлями
Підгрупа включає земельні ділянки під будівлями державного управління (включаючи оборонні потреби), історико-культурними заповідниками, музеями-заповідниками, меморіальними парками, історичними або меморіальними садибами, будинками, спорудами і пам'ятними місцями, пов'язаними з історичними подіями, пам'ятними скульптурами, наскальними зображеннями, полями давніх битв, поселеннями і стоянками, ділянки історичного культурного шару укріплень, архітектурні ансамблі та комплекси тощо, які визначені пам'ятками історії та архітектури

008

02

Вулиці та бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі
Підгрупа включає земельні ділянки під просторами для їзди та ходіння, що обмежені двома рядами будинків; під обсадженими деревами широкими алеями посеред вулиць у місті, вулицями з такими алеями; під пішохідними доріжками (з кам'яних плит, цегли, асфальту, дощок та іншого) з боків вулиць, площ трохи вищі порівняно з проїжджими частинами

008

03

Землі під соціально-культурними об'єктами
Підгрупа включає землі під амбулаторіями, банями, бібліотеками, лікарнями, водними станціями, гідрометеорологічними станціями, готелями, дитячими садками, навчальними закладами, кафе та ресторанами, кінотеатрами та театрами, магазинами та торговельними центрами, ринками, тюрмами, цирками, монастирями, церквами, мечетями, синагогами, молитовними домами, автодромами, іподромами, спортивними базами, спортивними майданчиками, стадіонами, льодовими палацами, трамплінами

009

00

Землі, які використовуються для транспорту
Група включає землі державних залізниць, автомобільних шляхів, наземних споруд трубопроводів; території річкових, морських портів та аеропортів; землі, на яких розміщені залізничні станції та автостанції, склади для обладнання і ремонтні майстерні та інші території, потрібні для забезпечення розміщення відповідної інфраструктури, а також земельні ділянки гаражно-будівельних кооперативів, некомерційні автостоянки. Лісосмуги вздовж доріг та інші вкриті лісовою рослинністю землі потрібно зараховувати до категорії земель за видами земельних угідь "ліси та інші вкриті лісовою рослинністю землі", водні акваторії портів - до категорії земель "води" Група не включає водні шляхи

009

01

Землі під залізницями
Підгрупа включає землі, які використовуються для державних залізниць та їх допоміжних служб, наприклад, для станцій, відповідних адміністративних споруд, складських територій, майстерень для ремонту обладнання і догляду за ними

009

02

Землі під дорогами, зокрема підґрунтовими
Підгрупа включає землі, які використовуються для капітальних доріг загального користування, включаючи органи управління дорогами та допоміжними службами. До цієї групи зараховуються землі дорожніх ремонтно-будівельних та експлуатаційних організацій. Включаються також відомчі шляхи, які розміщені на землях інших категорій за видами земельних угідь, крім шляхів у лісах та інших вкритих лісовою рослинністю землях, а також на землях під промисловою забудовою

009

03

Землі під будівлями та спорудами транспорту
Підгрупа включає: землі, які використовуються під аеропортами, аеродромами, спорудами та іншими об'єктами, їх інфраструктурою, включаючи адміністративні ділянки берега водойми разом із прилеглою водною поверхнею, спеціально обладнані для стоянки суден, вантажно-розвантажувальних та інших робіт; місця з природною або штучною стоянкою для суден; водну поверхню, яка визначає водні підходи, операційну акваторію, підхідні канали, рейди, внутрішні гавані, землі, які використовуються для метрополітену, трамвайного, тролейбусного, морського, річкового транспорту, для фунікулерів, трубопроводів для транспортування палива та інших продуктів, землі автотранспортних підприємств; автозаправних станцій; автостоянки; гаражі; землі, що є портовою територією

010

00

Землі, які використовуються для технічної інфраструктури
Підгрупа включає землі, які використовуються для технічних споруд, що призначені для виробництва та розподілу палива, електроенергії, водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, очищення та ліквідації відходів, очищення стічних вод і відповідних видів діяльності; розміщення газоналивних станцій, гідроспоруд, будівель та споруд зв’язку та об’єктів альтернативної енергетики, а також землі, які використовуються для відповідних установ, інших будівель і споруд обслуговування; території, необхідні для функціонування такої технічної інфраструктури, призначеної для виробництва електроенергії виключно для мереж електропередачі високої напруги (атомні та теплові електростанції, гідроелектростанції, електропідстанції лінії електропередач високої напруги)

011

00

Землі під промисловою забудовою
Група включає землі, на яких провадяться головним чином промислові види діяльності, з усіма допоміжними територіями, зокрема очисні споруди, стоянки, складські площадки, території закладів управління тощо Включаються також землі будівельних організацій та підприємств, землі з господарськими дворами та будівлями, окремо розташованими, які не входять в межі населених пунктів, а також під господарськими дворами держлісгоспів (склади лісоматеріалів, пилорами тощо) Група не включає території портів і їх складських приміщень, навіть якщо вони є частинами промислових об'єктів, а також землі, які використовуються для відкритих розробок, шахт, кар'єрів і відповідних споруд та інфраструктури

011

01

Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств

011

02

Землі під відкритими розробками, шахтами, кар'єрами, торфорозробками та відповідними спорудами
Підгрупа включає землі, які використовуються добувною промисловістю, включаючи закриті шахти і відпрацьовані розробки, а також кар'єри, які не експлуатують

011

03

Землі, які забруднені промисловими та іншими відходами, включаючи відвали та терикони, а також радіоактивно забруднені

012

00

Землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато)

013

00

Землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами
Підгрупа включає землі, зайняті тваринницькими фермами, тракторними станціями, літніми таборами, землі, забудовані іншими будівлями і дворами сільськогосподарського призначення. Також включаються землі під будівлями і дворами загального користування садівничих, дачних кооперативів

014

00

Землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення
Група включає (крім спортивних споруд) землі під санаторно-курортними організаціями, кемпінгами, турбазами, пансіонатами, будинками відпочинку, таборами відпочинку тощо

015

00

Землі під об'єктами та спорудами спеціального призначення
Група включає землі під військовими базами, об'єктами, фортецями, фортами укріплення, кладовищами, меморіальними комплексами та пам'ятниками, крематоріями, скотомогильниками, землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів

015

01

Землі під військовими базами, об'єктами, фортецями, фортами укріплення

015

02

Землі під кладовищами, крематоріями, меморіальними комплексами та пам'ятниками, скотомогильниками

015

03

Землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів
Підгрупа включає угіддя, на яких здійснюється нове меліоративне будівництво (реконструкція), а також не розорані ділянки викорчуваних багаторічних насаджень, площі сільськогосподарських угідь, які підготовлені під посадку полезахисних лісових смуг, але закладення їх не проведене, а також ділянки, на яких закінчена технічна рекультивація і проводиться комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів з відновлення родючості порушених ґрунтів

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1058 від 23.11.2016, № 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019, № 477 від 05.06.2019, № 760 від 21.08.2019}Додаток 5
до Порядку

ПЕРЕЛІК
агровиробничих груп ґрунтів

Шифр

Назва агровиробничої групи ґрунтів

Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках

Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто-піщані ґрунти на перевіюваних пісках

Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті глинисто-піщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті супіщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті середньощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті сильнощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті глинисто-піщані ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті супіщані ґрунти, підстелені елювієм масивно-кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті середньощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті сильнощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті дефльовані піщані ґрунти

Дерново-підзолисті дефльовані глинисто-піщані ґрунти

Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах

Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах

10б

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні глинисто-піщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра

10в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні супіщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра

10г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні легкосуглинкові ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра

11б

Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

11в

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

11г

Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

12б

Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

12в

Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

12г

Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

13в

Підзолисто-дернові супіщані ґрунти

13г

Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти

13д

Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти

14б

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти

14в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти

14г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти

14д

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові середньосуглинкові ґрунти

15б

Дерново-підзолисті сильноглейові глинисто-піщані ґрунти

15в

Дерново-підзолисті сильноглейові супіщані ґрунти

15г

Дерново-підзолисті сильноглейові легкосуглинкові ґрунти

16б

Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

16в

Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

16г

Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

17б

Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

17в

Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

17г

Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

18б

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті глинисто-піщані ґрунти

18в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті супіщані ґрунти

18г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти

18д

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті середньосуглинкові ґрунти

18е

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

19в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові супіщані ґрунти

19г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові легкосуглинкові ґрунти

19д

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові середньосуглинкові ґрунти

19е

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

20б

Дерново-підзолисті оглеєні засолені глинисто-піщані ґрунти

20в

Дерново-підзолисті оглеєні засолені супіщані ґрунти

20г

Дерново-підзолисті оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти

21б

Дерново-підзолисті слабозмиті глинисто-піщані ґрунти

21в

Дерново-підзолисті слабозмиті супіщані ґрунти

21г

Дерново-підзолисті слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

21д

Дерново-підзолисті слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

22б

Дерново-підзолисті середньозмиті глинисто-піщані ґрунти

22в

Дерново-підзолисті середньозмиті супіщані ґрунти

22г

Дерново-підзолисті середньозмиті легкосуглинкові ґрунти

22д

Дерново-підзолисті середньозмиті середньосуглинкові ґрунти

22е

Дерново-підзолисті середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

23б

Дерново-підзолисті сильнозмиті глинисто-піщані ґрунти

23в

Дерново-підзолисті сильнозмиті супіщані ґрунти

23г

Дерново-підзолисті сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

23д

Дерново-підзолисті сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

23е

Дерново-підзолисті сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

24в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті супіщані ґрунти

24г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

24д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

24е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

25в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті супіщані ґрунти

25г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті легкосуглинкові ґрунти

25д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті середньосуглинкові ґрунти

25е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

26в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті супіщані ґрунти

26г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

26д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

26е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

27в

Дерново-підзолисті глейові осушені супіщані ґрунти

27г

Дерново-підзолисті глейові осушені легкосуглинкові ґрунти

27д

Дерново-підзолисті глейові осушені середньосуглинкові ґрунти

27е

Дерново-підзолисті глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

28в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені супіщані ґрунти

28г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені легкосуглинкові ґрунти

28д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені середньосуглинкові ґрунти

28е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

29в

Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти

29г

Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти

29д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти

29е

Ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

30в

Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр

30г

Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр

30д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр

31в

Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками

31г

Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками

31д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками

32г

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти на щільних глинах

32д

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти на щільних глинах

32е

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на щільних глинах

32є

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти на щільних глинах

33в

Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти

33г

Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти

33д

Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти

34в

Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені супіщані ґрунти

34г

Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти

34д

Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені середньосуглинкові ґрунти

35в

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти

35г

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти

35д

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти

35е

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

36в

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові супіщані ґрунти

36г

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові легкосуглинкові ґрунти

36д

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові середньосуглинкові ґрунти

36е

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

37в

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті супіщані ґрунти

37г

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

37д

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

37е

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

38в

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті супіщані ґрунти

38г

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти

38д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті середньосуглинкові ґрунти

38е

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

39в

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті супіщані ґрунти

39г

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

39д

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

39е

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

40в

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти

40г

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти

40д

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти

40е

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

41в

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти

41г

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти

41д

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти

41е

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

42в

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані супіщані, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

42г

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані легкосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

42д

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані середньосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

42е

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

43в

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені супіщані на лесах, підстелених пісками і супісками

43г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками

43д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками

43е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на лесах, підстелених пісками і супісками

44г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами

44д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами

44е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами

45б

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті глинисто-піщані

45в

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті супіщані

45г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові

45д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті важкосуглинкові

46в

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові супіщані

46г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові легкосуглинкові

46д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові середньосуглинкові

46е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові важкосуглинкові

47г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті легкосуглинкові

47д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті середньосуглинкові

47е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті важкосуглинкові

48г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові легкосуглинкові

48д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові середньосуглинкові

48е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові важкосуглинкові

49в

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті супіщані

49г

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові

49д

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті середньосуглинкові

49е

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті важкосуглинкові

50в

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті супіщані

50г

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові

50д

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті середньосуглинкові

50е

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті важкосуглинкові

51в

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті супіщані

51г

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті легкосуглинкові

51д

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті середньосуглинкові

51е

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті важкосуглинкові

52в

Чорноземи типові слабогумусовані супіщані та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків

52г

Чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків

53г

Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові

53д

Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові

53е

Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові

54г

Чорноземи типові середньогумусні легкосуглинкові

54д

Чорноземи типові середньогумусні середньосуглинкові

54е

Чорноземи типові середньогумусні важкосуглинкові

55в

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті супіщані

55г

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові

55д

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті середньосуглинкові

55е

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

56в

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті супіщані

56г

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті легкосуглинкові

56д

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті середньосуглинкові

56е

Чорноземи типові і легкоглинисті і чорноземи сильнореградовані середньозмиті важкосуглинкові

57в

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті супіщані

57г

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті легкосуглинкові

57д

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті середньосуглинкові

57е

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті важкосуглинкові

58е

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті

59г

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

59д

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

59е

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

60г

Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

60д

Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

60е

Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61г

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61д

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61е

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61є

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньо- і важкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

62г

Чорноземи звичайні легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

62д

Чорноземи звичайні середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

62е

Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

62є

Чорноземи звичайні середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

63г

Чорноземи звичайні лугуваті легкосуглинкові

63д

Чорноземи звичайні лугуваті середньосуглинкові

63е

Чорноземи звичайні лугуваті важкосуглинкові і легкоглинисті

64г

Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті легкосуглинкові

64д

Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті середньосуглинкові

64е

Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті

65г

Чорноземи звичайні слабозмиті легкосуглинкові

65д

Чорноземи звичайні слабозмиті середньосуглинкові

65е

Чорноземи звичайні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

66г

Чорноземи звичайні середньозмиті легкосуглинкові

66д

Чорноземи звичайні середньозмиті середньосуглинкові

66е

Чорноземи звичайні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

67г

Чорноземи звичайні сильнозмиті легкосуглинкові

67д

Чорноземи звичайні сильнозмиті середньосуглинкові

67е

Чорноземи звичайні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

68г

Чорноземи звичайні слабодефльовані легкосуглинкові

68д

Чорноземи звичайні слабодефльовані середньосуглинкові

68е

Чорноземи звичайні слабодефльовані важкосуглинкові

69г

Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові

69д

Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові

69е

Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

70г

Чорноземи звичайні легкосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків

70д

Чорноземи звичайні середньосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків

70е

Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків

71г

Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

71д

Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

71е

Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

71є

Чорноземи південні середньо- і важкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

72г

Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

72д

Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

72е

Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

73г

Чорноземи південні солонцюваті легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

73д

Чорноземи південні солонцюваті середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

73е

Чорноземи південні солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

73є

Чорноземи південні солонцюваті середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

74г

Чорноземи південні слабозмиті легкосуглинкові

74д

Чорноземи південні слабозмиті середньосуглинкові

74е

Чорноземи південні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

75г

Чорноземи південні середньозмиті легкосуглинкові

75д

Чорноземи південні середньозмиті середньосуглинкові

75е

Чорноземи південні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

76г

Чорноземи південні сильнозмиті легкосуглинкові

76д

Чорноземи південні сильнозмиті середньосуглинкові

76е

Чорноземи південні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

77г

Чорноземи південні слабодефльовані легкосуглинкові

77д

Чорноземи південні слабодефльовані середньосуглинкові

77е

Чорноземи південні слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

77є

Чорноземи південні слабодефльовані середньо- і важкоглинисті

78г

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові

78д

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові

78е

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

78є

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті

79г

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані легкосуглинкові

79д

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньосуглинкові

79е

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті

79є

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньо- і важкоглинисті

80г

Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові

80д

Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові

80е

Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті

81г

Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами

81д

Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами

81е

Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із засоленими їх відмінами

82е

Чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті

82є

Чорноземи на щільних глинах середньо- і важкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті

83е

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

83є

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

84е

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими

84є

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими

85е

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

85є

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті

86е

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

86є

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті

87е

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

87є

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті

88е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті

88є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньо- і важкосуглинкові

89е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові

89є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті

90е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

90є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті

91е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

91є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті

92б

Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті глинисто-піщані

92в

Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті супіщані

93б

Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті глинисто-піщані

93в

Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті супіщані

94б

Чорноземи на пісках дефльовані глинисто-піщані

94в

Чорноземи на пісках дефльовані супіщані

95в

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

95г

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

95д

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

95е

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

95є

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

95ж

Чорноземи середньощебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід)

96в

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

96г

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

96д

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

96е

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

96є

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

96ж

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті

97в

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

97г

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

97д

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

97е

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

97є

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

97ж

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті

98в

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

98г

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

98д

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

98е

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

98є

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

98ж

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті

99в

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані

99г

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові

99д

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові

99е

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

100в

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) супіщані

100г

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) легкосуглинкові

100д

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) середньосуглинкові

100е

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

101в

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані

101г

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові

101д

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові

101е

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

102в

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) супіщані

102г

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) легкосуглинкові

102д

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) середньосуглинкові

102е

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

103в

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані

103г

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові

103д

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові

103е

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті

104в

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані

104г

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові

104д

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові

104е

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті

105в

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані супіщані

105г

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані легкосуглинкові

105д

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані середньосуглинкові

105е

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

106в

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані супіщані

106г

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові

106д

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові

106е

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

107в

Темно-каштанові і слабосолонцюваті супіщані ґрунти

107г

Темно-каштанові і слабосолонцюваті легкосуглинкові ґрунти

107д

Темно-каштанові і слабосолонцюваті середньосуглинкові ґрунти

107е

Темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

108в

Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108г

Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108д

Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108е

Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108є

Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

109в

Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109г

Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109д

Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109е

Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109є

Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

110в

Темно-каштанові слабозмиті супіщані ґрунти

110г

Темно-каштанові слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

110д

Темно-каштанові слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

110е

Темно-каштанові слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

111в

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті супіщані ґрунти

111г

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

111д

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

111е

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

112в

Темно-каштанові слабодефльовані супіщані ґрунти

112г

Темно-каштанові слабодефльовані легкосуглинкові ґрунти

112д

Темно-каштанові слабодефльовані середньосуглинкові ґрунти

112е

Темно-каштанові слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

112є

Темно-каштанові слабодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти

113в

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані супіщані ґрунти

113г

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові ґрунти

113д

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові ґрунти

113е

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

113є

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти

114г

Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти

114д

Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти

114е

Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

115г

Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

115д

Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

115е

Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

116г

Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

116д

Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

116е

Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

117г

Темно-каштанові і каштанові плантажовані легкосуглинкові ґрунти

117д

Темно-каштанові і каштанові плантажовані середньосуглинкові ґрунти

117е

Темно-каштанові і каштанові плантажовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

118г

Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані легкосуглинкові ґрунти

118д

Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані середньосуглинкові ґрунти

118е

Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

119г

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові

119д

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові

119е

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті

120г

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами

120д

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами

120е

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі з їх засоленими відмінами

121в

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані

121г

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові

121д

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові

121е

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті

122г

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти легкосуглинкові

122д

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти середньосуглинкові

122е

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті

123г

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти легкосуглинкові

123д

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти середньосуглинкові

123е

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті

124в

Лучно-чорноземні супіщані ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

124г

Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

124д

Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

124е

Лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

125г

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти

125д

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти

125е

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

125є

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти

126г

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

126д

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

126е

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

126є

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

127г

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

127д

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

127е

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

127є

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

128г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти

128д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти

128е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

129г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків)

129д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків)

129е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків)

130г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

130д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

130е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і глинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

130є

Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

131г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

131д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

131е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

131є

Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

132г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

132д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

132е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

132є

Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

133б

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни глинисто-піщані

133в

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані

133г

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові

133д

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові

133е

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті

133є

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньо- і важкоглинисті

134б

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені глинисто-піщані ґрунти

134в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені супіщані ґрунти

134г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти

134д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти

134е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

135в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені супіщані ґрунти

135г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти

135д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти

135е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

135є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти

136в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

138в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

139г

Мочаристі і мочарні незасолені легкосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням

139д

Мочаристі і мочарні незасолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням

139е

Мочаристі і мочарні незасолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням

140д

Мочаристі і мочарні засолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням

140е

Мочаристі і мочарні засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням

141

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти

142

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти

143

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти

144

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солонцювато-солончакові осушені ґрунти

145

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені

146

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені

147

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені

148

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, осушені

149

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені лучним мергелем, осушені

150

Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені

151

Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені

152

Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, неосушені

153

Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені

154

Торфово-болотні ґрунти і торфовища солончакові неосушені

155

Торфово-болотні ґрунти і торфовища солонцювато-солончакові осушені

156

Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (10 - 30 відсотків)

157

Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (30 - 50 відсотків)

158

Торфові ґрунти верхових та перехідних боліт

159д

Солонці лучно-степові глибокі середньосуглинкові

159е

Солонці лучно-степові глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті

160г

Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті легкосуглинкові

160д

Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньосуглинкові

160е

Солонці лучно-степові неглибокі та середньо-глибокі солончакуваті важкосуглинкові і легкоглинисті

160є

Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньо- і важкоглинисті

161г

Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені легкосуглинкові

161д

Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені середньосуглинкові

162д

Солонці лучні глибокі солончакові середньосуглинкові

162е

Солонці лучні глибокі солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті

162є

Солонці лучні глибокі солончакові середньо- і важкоглинисті

163д

Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньосуглинкові

163е

Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові важкосуглинкові

163є

Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньо- і важкоглинисті

164б

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами глинисто-піщані

164в

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами супіщані

164г

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами легкосуглинкові

164д

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньосуглинкові

164е

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами важкосуглинкові і легкоглинисті

164є

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньо- і важкоглинисті

165в

Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі супіщані ґрунти та солоди

165г

Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі легкосуглинкові ґрунти та солоди

165д

Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі середньосуглинкові ґрунти та солоди

166г

Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти

166д

Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти

166е

Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

167г

Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти

167д

Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти

167е

Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

168г

Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти

168д

Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти

168е

Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

169г

Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

169д

Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

169е

Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

170

Лучно-каштанові глейові солончакові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

171г

Дернові осолоділі ґрунти легкосуглинкові та глеєсолоді подів

171д

Дернові осолоділі ґрунти середньосуглинкові та глеєсолоді подів

171е

Дернові осолоділі ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті та глеєсолоді подів

172г

Дернові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів

172д

Дернові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів

172е

Дернові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів

173г

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

173д

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

173е

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

173є

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

174г

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

174д

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

174е

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

175б

Дернові неглибокі глеюваті глинисто-піщані ґрунти

175в

Дернові неглибокі глеюваті супіщані ґрунти

175г

Дернові неглибокі глеюваті легкосуглинкові ґрунти

175д

Дернові неглибокі глеюваті середньосуглинкові ґрунти

175е

Дернові неглибокі глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

176б

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни

176в

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни

176г

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

176д

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

176е

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни

177б

Дернові неглибокі глейові глинисто-піщані ґрунти

177в

Дернові неглибокі глейові супіщані ґрунти

177г

Дернові неглибокі глейові легкосуглинкові ґрунти

177д

Дернові неглибокі глейові середньосуглинкові ґрунти

177е

Дернові неглибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

178б

Дернові глибокі глейові глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни

178в

Дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни

178г

Дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

178д

Дернові глибокі глейові середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

178е

Дернові глибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни

179б

Дернові глейові осушені глинисто-піщані ґрунти

179в

Дернові глейові осушені супіщані ґрунти

179г

Дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти

179д

Дернові глейові осушені середньосуглинкові ґрунти

179е

Дернові глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

180б

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні глинисто-піщані ґрунти

180в

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти

180г

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти

180д

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти

180е

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

181б

Дернові глейові карбонатні глинисто-піщані ґрунти

181в

Дернові глейові карбонатні супіщані ґрунти

181г

Дернові глейові карбонатні легкосуглинкові ґрунти

181д

Дернові глейові карбонатні середньосуглинкові ґрунти

182г

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

182д

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

182е

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

183г

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

183д

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

183е

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

184г

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

184д

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

184е

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

185в

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах супіщані

185г

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові

185д

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові

185е

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах важкосуглинкові і легкоглинисті

186г

Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові

186д

Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові

187б

Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками глинисто-піщані

187в

Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками супіщані

187г

Дерново-буроземні та лучно-буроземні легкосуглинкові неглибокі ґрунти, підстелені ріняками

188б

Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті глинисто-піщані ґрунти

188в

Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті супіщані ґрунти

188г

Дерново-буроземні середньощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті легкосуглинкові ґрунти

188з

Дерново-буроземні сильнощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті ґрунти

189в

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні супіщані щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189г

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189д

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189е

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189ж

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189з

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні сильнощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

190в

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190г

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190д

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190е

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190ж

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190з

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

191в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

192в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

193г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

194в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові ґрунти щебенюваті слабозмиті помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно-холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

195в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

196в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

197в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

198в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198к

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні кам'янисті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

199в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199к

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті кам'янисті ґрунти

200г

Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на карбонатних породах

200д

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на карбонатних породах

200ж

Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на карбонатних породах

200з

Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на карбонатних породах

201г

Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах

201д

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах

201ж

Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах

201з

Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах

202г

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

202д

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

202ж

Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті середньощебенюваті ґрунти

202з

Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті сильнощебенюваті ґрунти

203е

Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи 50 - 100 сантиметрів

204е

Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи понад 100 сантиметрів

205д

Коричневі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я

205е

Коричневі щебенюваті важкосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я

206д

Передгірські чорноземи слабозмиті середньосуглинкові подекуди щебенюваті

206е

Передгірські чорноземи слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті подекуди щебенюваті

206ж

Передгірські чорноземи слабозмиті середньощебенюваті

206з

Передгірські чорноземи слабозмиті сильнощебенюваті

207д

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові переважно щебенюваті

207е

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті переважно щебенюваті

207ж

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньощебенюваті

207з

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті сильнощебенюваті

208б

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти

208в

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти

208г

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти

208д

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти

208е

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

209г

Намиті чорноземи і лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти

209д

Намиті чорноземи і лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти

209е

Намиті чорноземи і лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

210в

Намиті лучні супіщані ґрунти

210г

Намиті лучні легкосуглинкові ґрунти

210д

Намиті лучні середньосуглинкові ґрунти

210е

Намиті лучні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

211в

Рекультивовані супіщані ґрунти з насипним гумусованим шаром

211г

Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром

211д

Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром

211е

Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з насипним гумусовим шаром

212б

Рекультивовані глинисто-піщані ґрунти без насипного гумусового шару

212в

Рекультивовані супіщані ґрунти без насипного гумусового шару

212г

Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару

212д

Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару

212е

Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти без насипного гумусового шару

213

Рекультивовані торфові ґрунти

214

Ґрунти рисових чеків

215а

Розмиті піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід

215б

Розмиті глинисто-піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід

215в

Розмиті супіщані ґрунти і відходи рихлих (піщаних і лесовидних) порід

215г

Розмиті легкосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід

215д

Розмиті середньосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід

215е

Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід

216е

Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин

216є

Розмиті середньо- і важкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин

217

Розмиті ґрунти і виходи елювію щільних карбонатних порід

218

Розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і пісковиків

219

Сучасні руслові відклади

220

Зольники

221

Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках активних зсувів

222

Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках пасивних зсувів

Позначення для кожного класу механічного складу літерами

а

піщані ґрунти

б

глинисто-піщані ґрунти

в

супіщані ґрунти

г

легкосуглинкові ґрунти

д

середньосуглинкові ґрунти

е

важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

є

середньо- і важкоглинисті ґрунти

ж

середньощебенюваті ґрунти

з

сильнощебенюваті ґрунти

к

кам'янисті ґрунти

_____________

Примітка. Документація із землеустрою та оцінки земель може містити інші агровиробничі групи ґрунтів, визначені відповідно до матеріалів бонітування ґрунтів України.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018}
Додаток 6
до Порядку

ПЕРЕЛІК
обмежень щодо використання земельних ділянок

Код

Назва

01

Охоронна зона

01.01

Охоронна зона навколо об'єкта природно-заповідного фонду

01.02

Охоронна зона навколо об'єкта культурної спадщини

01.03

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту

01.04

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта зв'язку

01.05

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи

01.06

Охоронна зона навколо об'єкта гідрометеорологічної діяльності

01.07

Охоронна зона навколо геодезичного пункту

01.08

Охоронна зона навколо інженерних комунікацій

01.09

Охоронна зона навколо промислового об'єкта

02

Зона санітарної охорони

02.01

Зона санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

02.01.1

Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму)

02.01.2

Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (обмеження)

02.01.3

Третій пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (спостереження)

02.02

Округ санітарної охорони курортів

02.02.1

Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму)

02.02.2

Друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень)

02.02.3

Третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень)

03

Санітарно-захисна зона навколо об'єкта

04

Зона особливого режиму використання земель

04.01

Прикордонна смуга

04.02

Зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових формувань

04.03

Зона особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів

05

Водоохоронне обмеження

05.01

Водоохоронна зона

05.02

Прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах

05.03

Прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

05.04

Берегова смуга водних шляхів

05.05

Смуга відведення

05.06

Пляжна зона

06

Інше обмеження

06.01

Зона особливого режиму забудови

06.02

Зона радіоактивно забрудненої території

06.03

Зона надзвичайної екологічної ситуації

06.04

Умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт

07

Земельні сервітути

07.01

Право проходу та проїзду на велосипеді

07.02

Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху

07.03

Право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій

07.04

Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку

07.05

Право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку

07.06

Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми

07.07

Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми

07.08

Право прогону худоби по наявному шляху

07.09

Право встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд

07.10

Інші земельні сервітути

08

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

09

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

10

Території та об’єкти природно-заповідного фонду

10.1

Національні природні парки

10.2

Біосферні заповідники

10.3

Регіональні ландшафтні парки

10.4

Заказники

10.5

Пам’ятки природи

10.6

Заповідні урочища

10.7

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1058 від 23.11.2016, № 105 від 07.02.2018}
Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)

ВИКОПІЮВАННЯ
з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016; в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}Додаток 8
до Порядку

(Державний Герб України)

___________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА

______________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)


Поземельну книгу відкрито

 

___ ____________ 20 р.

 

___________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)

_________________________________
(ініціали та прізвище Державного
кадастрового реєстратора)

М.П.

 

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

ЗМІСТ
ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ

Порядковий номер

Назва розділу, документа

Основні реквізити документа (серія, номер, дата тощо)

Номер аркуша

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратора

Дата, підпис


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 1.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. № _________

Відомості про земельну ділянку:

Місце розташування

 

Цільове призначення

категорія земель

 

вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Нормативна грошова оцінка

значення, гривень

 

визначена (проіндексована) станом на

 

Дата оцінки земель

 

Форма власності

 

Земельна ділянка утворена в результаті: € поділу; € об’єднання

Підстава поділу/об’єднання земельної ділянкиДата поділу/об’єднання


Скасований кадастровий номер (номери)

Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

М.П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, ініціали та прізвище власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

М.П.


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 2.
КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. № _________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ


Умовні позначення:

Опис меж:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Масштаб 1: _______

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (м)

Координати (м)

X

Y


Розробник документації із землеустрою:

_________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище та ініціали
фізичної особи - підприємця)

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Всього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

Площа земельної ділянки <Загальна площа земельної ділянки>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

в тому числі в зоні дії обмежень <площа в зоні дії обмежень>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

М.П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

__________
Примітка:


1. В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь.


2. Кадастровий план формується на аркуші формату, який забезпечує чітке відображення всіх його елементів.

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

М.П.


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 3.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ. ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА
від ___ ____________ 20__ р. № _________

Власники (користувачі):

Право власності Право постійного користування

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації)

 

Форма власності

 

Вид спільної власності

 

Частка у спільній власності

 

Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно

Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно

 

Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

 

Номер запису про право


Відомості про орган державної реєстрації прав

 

Відомості про документ, що посвідчує право

Державний акт

Серія і номер

державного акта

 

додатків до нього

 

Дата державної реєстрації

 

Реєстраційний номер

 

Найменування органу, який зареєстрував акт

 

Прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала акт

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

М.П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

М.П.


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 4.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА
від ___ ____________ 20__ р. № _____

Площа, що передана в оренду (суборенду), гектарів

 

Орендар (суборендар):

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації)

 

Вид речового права

 

Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно

Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно

 

Номер запису про право оренди, суборенди


Строк дії речового права

 

Відомості про орган державної реєстрації прав

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

М.П.

Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ, ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
від ___ ____________ 20__ р. № _________

Земельний сервітут:

емфітевзис

земельний особистий сервітут

суперфіцій

право проходу та проїзду на велосипеді

Обмеження (обтяження) у використанні:

право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху

умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків

право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій

заборона на провадження окремих видів діяльності

право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку

заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту

право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку

умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги

право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми

умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт

право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми

умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку

право прогону худоби по наявному шляху


право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд


інший земельний сервітут

Площа, на яку поширюється сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні, гектарів


Строк дії

постійний; строковий до

Відомості про підставу встановлення обмеження у використанні земельної ділянки

Закон

Нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону

Договір

Рішення суду

Найменування органу, яким прийнято документ

 

Дата прийняття (підписання документа

 

Номер документа

 

Відомості про нотаріальне посвідчення: посвідчено; не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву

 

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис,
суперфіцій, обмеження у використанні земельної ділянки


Дата державної реєстрації / внесення відомостей


Реєстраційний номер


Відомості про суб’єкта, для якого встановлено сервітут, обмеження, обтяження, емфітевзис чи суперфіцій

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи


Реквізити документа, що посвідчує особу


Податковий номер/номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)


Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію)


Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію)


Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої встановлено обмеження, уповноваженої особи


Реквізити довіреності уповноваженої особи


Відомості про державну реєстрацію
земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН (ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ) ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
від ___ ____________ 20__ р. № _________

Зміни

Дострокове припинення

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, що змінюється (достроково припиняється)

Підстава встановлення

 

Найменування органу, яким прийнято документ

 

Дата прийняття/підписання документа

 

Номер документа

 

Дата та номер запису про державну реєстрацію обмеження у використанні земельної ділянки у Поземельній книзі

 

Відомості про державну реєстрацію змін (дострокового припинення) обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував обмеження у використання земельної ділянки

 

Дата державної реєстрації

 

Реєстраційний номер

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 

М.П.

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої було встановлено обмеження, уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

М.П.


Аркуш № _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013, № 379 від 27.05.2015, № 477 від 05.06.2019}Додаток 9
до Порядку


Поземельну книгу закритоДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 10
до Порядку


____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
найменування юридичної особи)


____________________________________
(місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ____________________________________
юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування / поновлення запису в Державному земельному кадастрі

№ ______________

м. ________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо, що у Поземельній книзі, відкритій на земельну ділянку з кадастровим номером _______________________ та місцем розташування ___________________, скасовано/поновлено "___" ____________ 20__ р. запис про _________________________ на підставі рішення суду № _________________ від "___" ____________ 20__ року.

____________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 11
до Порядку

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Умовні позначення:

Опис меж:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Масштаб 1: _______

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y


Місце розташування

 

Цільове призначення

Категорія земель

 

Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Розробник документації із землеустрою:

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної

___________________________________________________________________________
особи / найменування юридичної особи)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

Площа земельної ділянки: <загальна площа земельної ділянки>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

у тому числі в зоні дії обмежень: <площа в зоні дії обмежень>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.Додаток 12
до Порядку

 

Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:

об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

землі в межах державного кордону України;

землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

 

Інші відомості:

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності):

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

 

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

копія документа про присвоєння податкового номера;

документація із землеустрою;

документація із оцінки земель;

електронний документ;

рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

договір;

рішення суду;

документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

у паперовій формі

в електронній формі на адресу:_________________________________

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 1115 від 23.12.2015}Додаток 13
до Порядку

 

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
___________________________________
особи / найменування юридичної особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної
___________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

№ ____________

м. ________________

У прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про

____________________________________________________________________________,
(об'єкт Державного земельного кадастру)

поданій "___" ____________ 20__ р. Державному кадастровому реєстратору у __________________ районі (місті) ______________________ області відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, відмовлено у зв'язку з тим, що (необхідне позначити):

із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення державного земельного кадастру;

документи подані не в повному обсязі;

об'єкт Державного земельного кадастру розташований на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

Рекомендую


___________________________________________________________________
(зазначаються рекомендації щодо усунення обставин, які є підставою
___________________________________________________________________
для такої відмови, зокрема найменування та місцезнаходження органу, до повноважень якого
___________________________________________________________________
належить внесення відомостей про об'єкт Державного земельного кадастру)
___________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)


Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 14
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)

РІШЕННЯ № ___
про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

{Додаток 14 в редакції Постанови КМ № 726 від 02.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}Додаток 15
до Порядку


Електронний документ перевірено та внесено до Державного земельного кадаструДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 16
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)

ПРОТОКОЛ № ________
проведення перевірки електронного документа

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}Додаток 17
до Порядку

 

Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру та у зв'язку із

______________________________________________________________________________
(підстава відкликання заяви)
______________________________________________________________________________

відкликаю заяву про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про

__________________________________________________________________________
(об'єкт Державного земельного кадастру)

від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер _______________________________).

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що підтверджує повноваження діяти від імені особи;

копія заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

копія документа, що є підставою для внесення змін до Державного земельного кадастру.

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

у паперовій формі

в електронній формі
на адресу: ____________________________

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМП (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 18
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

РІШЕННЯ № ______
про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням

"___" ____________ 20__ р.

м. ____________________

Державним кадастровим реєстратором ________________________________________________________________________________ ___________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________

розглянуто заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер ___________________) та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням.

Додатки:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

копія документа про присвоєння податкового номера;

документація із землеустрою;

документація з оцінки земель;

електронний документ; рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

договір;

рішення суду;

документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 19
до Порядку


________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

РІШЕННЯ № ____
про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

"___" ____________ 20__ р.

м. ____________________

Державним кадастровим реєстратором ________________________________________________________________________________ ___________________________________________(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________

розглянуто заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер ___________________ та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру з таких причин (необхідне позначити):

із заявою про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

за результатами розгляду заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру Державним кадастровим реєстратором вже прийнято рішення, внесено відомості до Державного земельного кадастру та сформовано витяг/рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру подана до Державного кадастрового реєстратора, який згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру не має відповідних повноважень;

у Державному земельному кадастрі відсутні відомості про реєстрацію заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, за відкликанням якої звернувся заявник.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}


{Додаток 20 виключено на підставі Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}


{Додаток 21 виключено на підставі Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}Додаток 22
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію земельної ділянки

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу зареєструвати земельну ділянку площею _________ гектарів, яка розташована за адресою:

__________________________________________________________________________

Додаткові відомості _________________________________________________________

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

копія документа про присвоєння податкового номера;

документація із землеустрою;

електронний документ;

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

__________
Примітка. Заява подається окремо на кожну земельну ділянку.

{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 1115 від 23.12.2015}Додаток 23
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі

№ ____________

м. ____________________

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про скасування в Державному земельному кадастрі державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером ________________ та місцем розташування ____________________ "___" ____________ 20__ р. з таких підстав:

протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника на підставі даних про те, що протягом одного року Державному кадастровому реєстратору органом державної реєстрації прав не було надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну;

органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування прийнято рішення про відмову в наданні зареєстрованої земельної ділянки у власність (користування) та надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою щодо формування нової земельної ділянки за рахунок зазначеної земельної ділянки або її частини.

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 24
до Порядку


Внесено зміни до Державного земельного кадаструДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 25
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести до Державного земельного кадастру відомості про межі частини земельної ділянки з кадастровим номером ___________________________________________, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

копія документа про присвоєння податкового номера;

документація із землеустрою;

електронний документ;

документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

інші документи в кількості   шт.

Інформацію про результати розгляду заяви надати:

у паперовій формі

в електронній формі на адресу: ___________________________

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 1115 від 23.12.2015}Додаток 26
до Порядку


Відомості з
Поземельної книги виключеніДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 27
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виключення з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виключення "___" ____________ 20__ р. з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, з кадастровим номером ________________ та місцем розташування ____________________ у зв'язку з тим, що протягом року з дня внесення до Державного земельного кадастру таких відомостей відповідне право суборенди, сервітуту не було зареєстровано (на підставі даних про те, що протягом одного року Державному кадастровому реєстратору органом державної реєстрації прав не було надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну).

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 28
до Порядку


Земельна ділянка утворена в результаті поділу/об'єднання

на підставі ____________________________
_____________________________________
(підстава поділу/об'єднання земельної ділянки)
_____________________________________
(дата поділу/об'єднання)

Скасований кадастровий номер (номери): ______________________________________Державний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 29
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення технічної помилки, а саме

__________________________________________________________________________, у:
(суть виявленої помилки)

витязі з Державного земельного кадастру про

____________________________________________________________________________
(об'єкт Державного з земельного кадастру)

з (реєстраційний номер ______), виданому "___" ____________ 20__ році;

довідці з Державного земельного кадастру (реєстраційний номер _____), виданій "___" ____________ 20__ році;

викопіюванні з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру (реєстраційний номер ______), виданому "___" ____________ 20__ році.

До заяви додаються:

документ, що містить технічні помилки;

документ, що підтверджує факт існування технічної помилки: _________________________________________________________________;

документ, що підтверджує правильну редакцію зазначення відповідних відомостей.

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 30
до Порядку

ПРОТОКОЛ № ___
виправлення помилки

від "___" ____________ 20__ р.

м. ____________________

Реєстраційний номер повідомлення про виявлення помилки (за наявності):

РН-
 

Відомості про особу, яка звернулася з повідомленням про виправлення помилки (за його наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи/ найменування юридичної особи

 

Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Місце проживання фізичної особи/ місцезнаходження юридичної особи

 

Суть виявлених помилок

 

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку

 

Відомості про документ, у якому виявлено помилку:

Назва

 

Реєстраційний номер

 

Дата видачі

 

Результати проведення перевірки

________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 30-1
до Порядку

ПРОТОКОЛ

{Порядок доповнено додатком 30-1 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}Додаток 31
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
заінтересованих осіб про виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру

№ _____________

м. ____________________

У зв'язку із

___________________________________________________________
(зазначається зміст технічної помилки)________________

внесено зміни до відомостей Державного земельного кадастру про

_____________________________________________________________________________
(об'єкт Державного земельного кадастру)

та виготовлено новий аркуш Поземельної книги із зміненими відомостями та долучено до Поземельної книги № ______________________________.

від "___" ____________ 20__ р.за реєстраційним номером ____________________________________.

_____________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 32
до Порядку


Виявлено та виправлено технічну помилку у відомостях Державного земельного кадаструДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ ____ р.
дата позначки

Протокол виправлення помилки
від __________________
№ __________________

Документ, що містить виправлені
відомості (за наявності)
_______________________________
_______________________________
від _________ № ________________


{Додаток 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 33
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ВІДМОВА
у виправленні помилок

№ _____________

м. ____________________

Державним кадастровим реєстратором ________________________________________________________________________________ ___________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________

розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою від "___" ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ разом з доданими до нього документами та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову у виправленні зазначених у повідомленні помилок у зв'язку із встановленням факту, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення цих відомостей, та не потребують виправлення у зв'язку з невиявленням відповідних технічних помилок у таких документах.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 34
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку

№ _____________

м. ____________________

Державним кадастровим реєстратором

_________________________________________
(Держгеокадастр або найменування

______________________________________________________________________________
його територіального органу)

розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою від "___" ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ разом з доданими до нього документами та встановлено, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали підставою для їх внесення, але у

___________________________________________________________________________
(назва документів, які стали підставою для внесення відомостей
___________________________________________________________________________
Державного земельного кадастру)

виявлено технічну помилку, а саме

___________________________________________________________________________
(суть виявлених помилок)
________________________________________________________________________________ ______

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про необхідність виправлення зазначених технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 35
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, а саме

_________________________________________________________________________,
(суть помилки)

допущену та виправлену у документах, на підставі яких були внесені такі відомості з них, згідно з повідомленням Державного кадастрового реєстратора про:

необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку;

виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення.

від "___" __________ 20__ р. з реєстраційним номером _____________________________.

До заяви додаються:

документи / посвідчені копії документів, на підставі яких до Державного земельного кадастру були внесені відомості та які містять технічну помилку ______________________________________;

документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі ___________________________________;

документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 36
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення у

__________________________________________________________________________
(відомості Державного земельного
__________________________________________________________________________
кадастру, у яких виявлено помилку)
__________________________________________________________________________
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

технічної помилки, а саме

_________________________________________________________________________,
(суть помилки)

для виправлення якої

_________________________________________________________________________
(шляхи виправлення помилки)

_________________________________________________________________________.

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку

 

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 37
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити помилку, допущену у

____________________________________________________________________________
(відомості Державного земельного кадастру,

____________________________________________________________________________
у яких виявлено помилку)

щодо

_____________________________________________________________________
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, а саме

_____________________________________________________________________________
(суть помилки)

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку

 

До заяви додаються:

документи / посвідчені копії документів, що містять зазначені у повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель (у разі наявності таких документів) ____________________________________________;

погоджена документація із землеустрою, оцінки земель з виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі;

документ, що підтверджує внесення плати за внесення до Державного земельного кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою, оцінки земель.

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 37-1
до Порядку

ЗАЯВА

{Порядок доповнено додатком 37-1 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}Додаток 38
до Порядку


________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, у документації із землеустрою / оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення у

____________________________________________________________________________
(документація із землеустрою / оцінки земель)

помилки, а саме

________________________________________________________,
(суть помилки)

допущеної у

_________________________________________________________________
(відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку)

____________________________________________________________________________,
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

для виправлення якої

________________________________________________________.
(шляхи виправлення помилки)

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку

 

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 39
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення помилки, а саме

_____________________________________________________________________________,
(суть помилки)

допущеної у

______________________________________________________________
(відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку)

____________________________________________________________________________.
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

До повідомлення додаються документи, що підтверджують факт існування та характер виявленої помилки _________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 40
до Порядку


________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки, допущеної у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення помилки, а саме

____________________________________________________________________________,
(суть помилки)

допущеної у

_________________________________________________________
(відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку)

______________________________________________________________________________.
(об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку)

для виправлення якої

_________________________________________________________.
(шляхи виправлення помилки)

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку

 

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 41
до Порядку

ДОВІДКА,
що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Номер довідки

<номер довідки>

Дата формування

<число, місяць та рік формування довідки>

Надано на заяву (запит)

<найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, за заявою якого надано довідку>

 

<назва, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки>

Загальна інформація про адміністративно-територіальну одиницю

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

<назва області/району/міста / району у місті / селища/села>

Площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці

<значення площі, гектарів>

Відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці

Назва категорії земель

<назва категорії>

Площа категорії земель, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер масиву

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа масиву, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці

Назва угіддя

<назва угіддя>

Площа угіддя, гектарів

<площа, гектарів>

Інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя

<назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено угіддя> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці (проіндексована на дату надання витягу середня вартість одиниці площі)

Економічна оцінка, гривень

<значення економічної оцінки>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки>

Відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці

Порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями

<значення порівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями>

Дата проведення бонітування ґрунтів

<число, місяць та рік проведення бонітування ґрунтів>

Технічна документація з бонітування ґрунтів

<найменування розробника технічної документації / число, місяць та рік розроблення технічної документації з бонітування ґрунтів>

Відомості про обмеження у використанні земель

Вид обмеження у використанні земель

<вид обмеження у використанні земель>

Зміст обмеження у використанні земель

<зміст обмеження у використанні земель>

Площа, гектарів

<значення площі, на яку поширюється обмеження у використанні земель, гектарів>

Опис режимоутворюючого об'єкта (у разі наявності)

<назва та характеристика режимоутворюючого об'єкта, що обумовлює встановлення обмеження у використанні земель>

Відомості про розподіл земель між власниками і користувачами

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Вид речового права

<право власності на земельну ділянку, право користування (сервітут) земельною ділянкою, право постійного користування, право оренди (суборенди) земельної ділянки; право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій) / вид іншого речового права на земельну ділянку>

Площа, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону, що надала довідку, яка містить узагальнену інформацію про землі (території)

Довідку підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано довідку>

Підпис

<підпис уповноваженої особи, яка надала довідку>

М.П.

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 477 від 05.06.2019}Додаток 42
до Порядку

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

{Додаток 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 782 від 30.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1115 від 23.12.2015, № 205 від 21.03.2016}Додаток 43
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

{Додаток 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції  Постанов КМ № 205 від 21.03.2016, № 710 від 18.07.2018}
Додаток 44
до Порядку

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, за заявою якого надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Відомості про державний кордон України

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відомостей про державний кордон України)

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>

Повна назва суміжних іноземних держав

<назва суміжних іноземних держав>

Опис меж прикордонної смуги

<опис меж прикордонної смуги>

Дані щодо демаркації державного кордону України

<>

Інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого встановлено в натурі (на місцевості) межі державного кордону України> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр / найменування територіального органу Держгеокадастру, Державним кадастровим реєстратором якого підготовлено та надано витяг>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг>

М.П.Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України
від "___" ____________ 20__ р. № ______

Графічне зображення державного кордону України на картографічній основі Державного земельного кадастру

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 45
до Порядку

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, за заявою (запитом) якого надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Загальна інформація про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відповідних відомостей)

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>

Назва адміністративно-територіальної одиниці

<назва області/району/міста / району у місті / селища/села>

Площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці

<значення площі, гектарів>

Повна назва суміжних адміністративно-територіальних одиниць

<назва суміжних адміністративно-територіальних одиниць>

Інформація про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці

Назва категорії земель

<назва категорії, код (номер)>

Площа категорії земель, гектарів

<значення площі, гектарів>

Інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель

<назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких встановлено категорію земель> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер масиву

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа масиву, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці

Назва угіддя

<назва угіддя>

Площа угіддя, гектарів

<значення площі, гектарів>

Інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя

<назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено угіддя> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці (проіндексована на дату надання витягу)

Економічна оцінка, гривень

<значення економічної грошової оцінки>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки>

Відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці

Порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями

<значення порівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями>

Дата проведення бонітування ґрунтів

<число, місяць та рік проведення бонітування ґрунтів>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг>

М.П.Додаток № 1 до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
від "___" ____________ 20__ р. № ______

Графічне зображення меж території адміністративно-територіальної одиниці на картографічній основі Державного земельного кадастру

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру

____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


“Додаток № ___*
до витягу з Державного земельного кадастру
про землі в межах території
адміністративно-територіальних одиниць
від “___” _________ 20__ р. № ___

ОПИС
відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення

Обліковий номер масиву

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>

Площа масиву, гектарів

<значення площі, гектарів>

Опис угідь, що входять до складу масиву

<назва угіддя, код (номер)> <значення площі, гектарів>

Інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву

<кадастровий номер, €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€>

Інформація про документи, на підставі яких визначено масив

<назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено масив> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Особа, уповноважена надавати відомості
з Державного земельного кадастру


___________
(підпис)


_________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Викопіювання з кадастрової карти (плану) меж масиву земель сільськогосподарського призначення

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

Особа, уповноважена надавати відомості
з Державного земельного кадастру


___________
(підпис)


_________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ МАСИВУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Номер точки

Назва точки

Відстань (м)

Координати (м)

X

Y

Розробник документації
із землеустрою:


_____________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище та ініціали
фізичної особи - підприємця)

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

1

2

3

4

5

6

7

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про особу, яка сформувала викопіювання з кадастрової карти (плану)

Сформовано

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого сформовано та надано викопіювання>

Підпис

<підпис особи, яка надала викопіювання>

М. П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

__________
* Номер додатка проставляється програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному режимі починаючи із значення “2” у порядку черговості реєстрації масиву земель сільськогосподарського призначення у Державному земельному кадастрі.

{Додаток 45 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 477 від 05.06.2019}
Додаток 46
до Порядку

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Загальні відомості про обмеження у використанні земель

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель (у разі, коли витяг надається на підтвердження факту внесення відомостей про обмеження у використанні земель)

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель>

Вид обмеження у використанні земель

<вид обмеження у використанні земель>

Зміст обмеження у використанні земель

<зміст обмеження у використанні земель>

Площа земель (земельної ділянки), на яку поширюється обмеження у використанні земель, гектарів

<значення площі, на яку поширюється обмеження у використанні земель, гектарів>

Строк дії

<строк, на який встановлено обмеження у використанні земель>

Опис режимоутворюючого об'єкта (у разі наявності)

<назва та характеристика режимоутворюючого об'єкта, що обумовлює встановлення обмеження у використанні земель>

Інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель

<закон / нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону / договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, на підставі якого припинено обмеження у використанні земель

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого припинено обмеження у використанні земель> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Нотаріальне посвідчення

<прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори> <число, місяць та рік нотаріального посвідчення> <номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій>

Дата державної реєстрації

<число, місяць та рік державної реєстрації дострокового припинення обмеження у використанні земель>

Реєстраційний номер

<реєстраційний номер запису про державну реєстрацію дострокового припинення обмеження у використанні земель>

Орган, що здійснив державну реєстрацію

<найменування органу, що здійснив державну реєстрацію договору / додаткового договору про дострокове припинення обмеження у використанні земель>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про обмеження у використанні земель

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг>

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
від "___" ____________ 20__ р. № ______

Графічне зображення обмежень у використанні земель, меж режимоутворюючого об'єкта (за наявності такого об'єкта) на картографічній основі Державного земельного кадастру

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру

____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016}
Додаток 47
до Порядку

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг>


<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер земельної ділянки

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Власник (користувач):


Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер

€€€€€€€€€€

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область>

Цільове призначення:

 

Категорія земель

<назва категорії земель>

Вид використання земельної ділянки

<вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель>

Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу>

Дата проведення нормативної грошової оцінки

<дата проведення нормативної грошової оцінки>

Скасований кадастровий номер (номери), у разі коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об’єднання

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

<найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності / право постійного користування

Вид права

<право власності / постійного користування>

Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, що посвідчує право

<назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього>

Відомості про оренду, суборенду

Орендар:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки, переданої в оренду

<площа земельної ділянки, що передана в оренду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Суборендар:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Ідентифікаційний номер

€€€€€€€€€€

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Площа земельної ділянки (її частини), переданої в суборенду

<площа земельної ділянки (її частини), наданої в суборенду, гектарів>

Орган, що здійснив державну реєстрацію речового права

<найменування органу державної реєстрації прав>

Дата державної реєстрації речового права

<число, місяць та рік державної реєстрації речового права>

Строк дії речового права

<строк дії речового права>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про земельний сервітут

Вид сервітуту

<вид земельного сервітуту>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія сервітуту

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для встановлення земельного сервітуту

<договір/закон/заповіт / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію сервітуту

<найменування органу, що здійснив державну реєстрацію сервітуту>

Дата державної реєстрації сервітуту

<число, місяць та рік державної реєстрації сервітуту>

Строк дії сервітуту

<строк дії сервітуту / безстроково>

Додаткові відомості

<додаткові відомості>

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Вид обмеження у використанні земельної ділянки

<вид обмеження у використанні земельної ділянки>

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження

<площа земельної ділянки (її частини), гектарів>

Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки

<закон / нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону / договір / рішення суду> <найменування органу, яким прийнято документ> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження

<найменування органу, який зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки>

Дата державної реєстрації обмеження

<число, місяць та рік державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки>

Строк дії обмеження

<строк, на який встановлено обмеження у використанні земельної ділянки / безстроково>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону, що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг (нотаріального округу)>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг (нотаріуса)>

М.П.

 

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
від "___" ____________ 20__ р. № ______

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1:

Умовні позначення:

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки

Прізвище та ініціали особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки

 

Підпис особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки

 

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019, № 477 від 05.06.2019, № 760 від 21.08.2019}Додаток 48
до Порядку


___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
___________________________________
особи/найменування юридичної особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної особи /
___________________________________
місцезнаходження юридичної особи)

ВИТЯГ
з документа Державного земельного кадастру

Відомості про документ

<дата та номер документа, з якого надається витяг>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу з документа>

Надано на заяву

<найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, за заявою якого/якої надано витяг>

Відомості з документа Державного земельного кадастру

(надаються відомості згідно з отриманим запитом в межах відомостей, внесених до Державного земельного кадастру)

_________________________________________________________________
(найменування органу, уповноваженою особою якого підготовлено та надано витяг)

особа, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру

____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 48 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016}
Додаток 49
до Порядку

КОПІЯ
документа Державного земельного кадастру

Номер засвідченої копії документа Державного земельного кадастру / витягу з документа Державного земельного кадастру

<номер засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього>

Дата формування

<число, місяць та рік формування засвідченої копії документа Державного земельного кадастру / витягу з документа Державного земельного кадастру>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано засвідчену копію документа Державного земельного кадастру / витяг з документа Державного земельного кадастру>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання засвідченої копії документа Державного земельного кадастру / витягу з документа Державного земельного кадастру>

_________________________________________________________________
(найменування органу, уповноваженою особою якого підготовлено та надано витяг)

особа, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

(Формується за допомогою програмного комплексу та проставляється на зворотній стороні кожного аркуша копії документів)

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016}Додаток 50
до Порядку

ДОВІДКА
про наявність та розмір земельної частки (паю)

Номер довідки

<номер довідки>

Дата формування

<число, місяць та рік формування довідки>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано довідку>

Інформація про наявність земельної частки (паю)

<назва, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки> <інформація наявна/відсутня>

Відомості про власника земельної частки (паю)

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Відомості про земельну частку (пай)

Місце розташування

<населений пункт, район, область>

Цільове призначення

<категорія земель>

Категорія земель:

 

Площа земельної частки (паю), гектарів

<значення площі, гектарів>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування довідки, гривень>

Відомості про право власності на земельну частку (пай)

Вид права

<право власності>

Документ (документи), що посвідчує право

<назва документа; серія та номер документа; число, місяць та рік видачі документа>

Орган, що здійснив реєстрацію документа

<найменування органу, що здійснив реєстрацію документа>

Дата реєстрації документа

<число, місяць та рік реєстрації документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку про наявність земельної частки (паю)

Довідку підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора / найменування територіального органу Держгеокадастру, який підготував та надав довідку>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку>

М.П.

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 51
до Порядку

ДОВІДКА
про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Номер довідки

<номер довідки>

Дата формування

<число, місяць та рік формування довідки>

Надано на заяву

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою якої надано довідку>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки>

Інформація про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

<інформація наявна/відсутня>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Власник (користувач):


Прізвище, ім'я та по батькові /  найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область>

Категорія земель

<назва категорії земель>

Цільове призначення

<назва цільового призначення;
код згідно з класифікацією кодів цільового призначення>

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі>

Грошова оцінка:

 

Нормативна, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування довідки>

Експертна, гривень

<значення експертної грошової оцінки, дата оцінки>

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

 <найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності

Вид права

<право власності>

Інформація про власників земельної ділянки:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Дані про документ, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, що посвідчує право

<назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього / номер документа; число, місяць та рік підписання документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку

Довідку підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр або найменування його територіального органу, що підготував та надав довідку>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку>

М.П.

 

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток до довідки з Державного земельного кадастру
від "___" ____________ 20__ р. № ______

Викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Опис меж:
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

1

2

3

4

5

6

7

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який сформував викопіювання з кадастрової карти (плану)

Сформовано

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр або найменування його територіального органу>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора>

М.П.

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 52
до Порядку

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер земельної ділянки

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Власник (користувач):


Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область>

Цільове призначення:

 

Категорія земель

<назва категорії земель>

Вид використання земельної ділянки

<вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі, гектарів>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу>

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

<найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності

Вид права

<право власності>

Інформація про власників земельної ділянки:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр або найменування його територіального органу, Державним кадастровим реєстратором якого надано витяг>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг>

М.П.

 

_________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток до витягу
з Державного земельного кадастру від
"___" ____________ 20__ р. № ______

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1:

Умовні позначення:

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 53
до Порядку

ДОВІДКА
про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта
речового права у Державному земельному кадастрі

{Порядок доповнено додатком 53 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}


Додаток 54
до Порядку

ЗАЯВА

{Порядок доповнено додатком 54 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}


Додаток 55
до Порядку

ЗАЯВА

{Порядок доповнено додатком 55 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}


Додаток 56
до Порядку

АКТ

{Порядок доповнено додатком 56 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}Додаток 57
до Порядку

ВИМОГИ
до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення

Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру

Центральний процесор (CPU) не менше 2 Core x 2 GHz

Оперативна пам’ять (RAM) не менше 2 Gb

Вільне місце на жорсткому диску (HDD) не менше 5 Gb

Мережевий порт  не менше 10 Mbit

Вільний порт USB 2.0

Пристрій для зчитування оптичних дисків

Вимоги до програмного забезпечення

Операційна система Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (або аналогічна за умови наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації)

Антивірусне програмне забезпечення Eset NOD 32 (або аналогічне за умови наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації)

Засоби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно із законодавством

_________
Примітка.


Програмне забезпечення використовується на автоматизованому робочому місці користувача з урахуванням вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

{Порядок доповнено додатком 57 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}on top