Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on October 12, 20111041
Document 1041-2011-п, previous version — Revision on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2011 р. N 1041
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. N 1041
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 лютого
1996 р. N 229 ( 229-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277; 2000 р., N 40,
ст. 1701; 2011 р., N 61, ст. 2435):
1) у тексті Положення про порядок видачі індивідуальних
ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами
України, затвердженого зазначеною постановою ( 229-96-п ), слово
"Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку";
2) у Положенні про порядок контролю та звітності щодо
використання майнових цінностей, які інвестуються за межами
України, затвердженому зазначеною постановою ( 229-96-п ):
в абзаці другому пункту 2 та пункті 7 слово "Держкомстату"
замінити словом "Держстату";
у тексті Положення ( 229-96-п ) слово "Мінекономіки" замінити
словом "Мінекономрозвитку", а слова "Державна податкова
адміністрація" в усіх відмінках - словом "ДПС".
2. У Тимчасовому порядку видачі ліцензій на право імпорту,
експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493 ( 493-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офіційний вісник України,
1997 р., число 5, с. 175; 1998 р., N 8, ст. 300, N 20, ст. 738,
N 43, ст. 1594; 1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062;
2001 р., N 13, ст. 548; 2011 р., N 61, ст. 2435):
1) в абзацах другому і третьому пункту 14 слова "заступником
Міністра економіки" замінити словами "заступником Міністра
економічного розвитку і торгівлі";
2) у тексті Порядку ( 493-96-п ) слово "Мінекономіки"
замінити словом "Мінекономрозвитку".
3. У тексті Порядку затвердження титулів будов (об'єктів),
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або
коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995
( 995-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17;
2006 р., N 20, ст. 1466; 2008 р., N 34, ст. 1147; 2011 р., N 17,
ст. 710, N 24, ст. 1001, N 41, ст. 1676), слова "Мінекономіки" та
"Мінрегіонбудом" замінити відповідно словами "Мінекономрозвитку"
та "Мінрегіоном".
4. У Порядку проведення на конкурсних засадах оцінки та
відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів
державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 25 листопада 1999 р. N 2145 ( 2145-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2349; 2001 р., N 11, ст. 448):
1) в абзаці другому пункту 12 слова "Державне казначейство"
замінити словом "Казначейство";
2) у тексті Порядку ( 2145-99-п ) слово "Мінекономіки"
замінити словом "Мінекономрозвитку".
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2000 р. N 639 ( 639-2000-п ) "Про затвердження Методики розрахунку
концесійних платежів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15,
ст. 622; 2004 р., N 19, ст. 1322):
1) у пункті 3 постанови ( 639-2000-п ) слова "Міністерство
економіки" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і
торгівлі";
2) в абзаці четвертому пункту 1 Методики, затвердженої
зазначеною постановою ( 639-2000-п ), слово "Мінекономіки"
замінити словом "Мінекономрозвитку".
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2000 р. N 642 ( 642-2000-п ) "Про затвердження Положення про
проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних
договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які
надаються у концесію" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15,
ст. 625; 2004 р., N 19, ст. 1322):
1) в абзаці другому постановляючої частини слова
"Міністерство економіки" замінити словами "Міністерство
економічного розвитку і торгівлі";
2) в абзаці другому пункту 12 Положення, затвердженого
зазначеною постановою ( 642-2000-п ), слова "Мінекономіки та
Держкомзему" замінити словами "Мінекономрозвитку та
Держземагентства".
7. В абзаці другому постановляючої частини постанови Кабінету
Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 643 ( 643-2000-п ) "Про
затвердження Типового концесійного договору" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 15, ст. 626) слова "Міністерство економіки"
замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі".
8. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня
2000 р. N 1114 ( 1114-2000-п ) "Про затвердження Порядку
визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись
пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх
надання" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 28, ст. 1165):
1) в абзаці другому пункту 1 постанови ( 1114-2000-п ) слова
"Міністерство економіки" замінити словами "Міністерство
економічного розвитку і торгівлі";
2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою
( 1114-2000-п ), слово "Мінекономіки" замінити словом
"Мінекономрозвитку".
9. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2001 р. N 184 ( 184-2001-п ) "Про Порядок проведення аналізу
результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і
територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 362, N 52, ст. 2354;
2004 р., N 36, ст. 2392; 2007 р., N 37, ст. 1497):
1) в абзаці другому пункту 1 постанови ( 184-2001-п ) слова
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції"
замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі";
2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою
( 184-2001-п ), слова "Мінекономіки" та "Міністерство економіки та
з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінити словом
"Мінекономрозвитку", слова "Мінпромполітики" та "Держінвестицій"
замінити відповідно словами "Агентство держмайна" та
"Держінвестпроект" у відповідному відмінку, а слова "Мінтранс" та
"Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Мінінфраструктури" та "ДПС".
10. У Порядку державного фінансування капітального
будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403;
2010 р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р.,
N 41, ст. 1693, N 71, ст. 2684):
1) в абзаці першому пункту 4 слова "Міністерство економіки та
з питань європейської інтеграції" замінити словом
"Мінекономрозвитку";
2) в абзаці сьомому пункту 8 слова "Державного казначейства
щодо касового виконання державного бюджету за видатками"
виключити;
3) у тексті Порядку ( 1764-2001-п ) слова "Державне
казначейство" в усіх відмінках замінити словом "Казначейство" у
відповідному відмінку.
11. В абзаці п'ятому пункту 1 та пункті 3 розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2003 р. N 779
( 779-2003-р ) "Деякі питання оцінювання роботи центральних і
місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій,
здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату, проведення
моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із
зверненнями інвесторів" слово "Мінекономіки" замінити словами
"Міністерству економічного розвитку і торгівлі".
12. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 червня
2007 р. N 832 ( 832-2007-п ) "Про затвердження Порядку здійснення
контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної
власності та критеріїв визначення ефективності управління
об'єктами державної власності" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 45, ст. 1839; 2008 р., N 27, ст. 845; 2009 р., N 68, ст. 2343;
2011 р., N 35, ст. 1451) - із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 968
( 968-2011-п ):
1) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 832-2007-п ):
у пункті 4:
у підпункті 3 слово "Держкомстат" замінити словом "Держстат";
у підпункті 4 слова "Державний департамент з питань
банкрутства" замінити словом "Мін'юст";
у тексті Порядку ( 832-2007-п ) лово "Мінекономіки" замінити
словом "Мінекономрозвитку";
2) у тексті критеріїв визначення ефективності управління
об'єктами державної власності, затверджених зазначеною постановою
( 832-2007-п ), слово "Мінекономіки" замінити словом
"Мінекономрозвитку".
13. У Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності,
затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
2007 р. N 1065 ( 1065-2007-п ) "Про вдосконалення
виставково-ярмаркової діяльності в Україні" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 65, ст. 2517; 2008 р., N 35, ст. 1175;
2009 р., N 20, ст. 627):
1) у розділі "Проведення моніторингу виставкової діяльності":
в абзаці першому слово "Держкомстатом" замінити словом
"Держстатом";
в абзаці третьому слово "Держкомстат" замінити словом
"Держстат";
2) у тексті Концепції ( 1065-2007-п ) слово "Мінекономіки"
замінити словом "Мінекономрозвитку".
14. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 грудня
2007 р. N 1379 ( 1379-2007-п ) "Деякі питання продовольчої
безпеки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3405):
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Міністерству аграрної політики та продовольства,
Міністерству соціальної політики і Державній службі статистики
забезпечити в межах своїх повноважень подання Міністерству
економічного розвитку і торгівлі щороку до 31 липня інформації,
необхідної для розрахунку основних індикаторів продовольчої
безпеки.";
2) у пункті 4 слова "Міністерству економіки" замінити словами
"Міністерству економічного розвитку і торгівлі".
15. У Порядку продовження строків розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 р. N 1409
( 1409-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 1, ст. 9;
2010 р., N 60, ст. 2079; 2011 р., N 61, ст. 2435):
у пунктах 11 і 12 слово "ДПА" замінити словом "ДПС";
у тексті Порядку ( 1409-2007-п ) слово "Мінекономіки"
замінити словом "Мінекономрозвитку".
16. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 травня
2008 р. N 439 ( 439-2008-п ) "Про затвердження Державної цільової
програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення
реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану
інноваційного розвитку економіки" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 34, ст. 1150):
1) у тексті постанови ( 439-2008-п ) слова "Міністерству
економіки" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і
торгівлі";
2) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою
( 439-2008-п ):
у розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми":
в абзаці дванадцятому слово "МОН" замінити словом
"МОНмолодьспорт";
в абзаці тринадцятому слово "Держкомстатом" замінити словом
"Держстатом";
у додатках до Програми ( 439-2008-п ):
пункти 3-6 додатка 1 викласти в такій редакції:
"3. Державний замовник-координатор - Мінекономрозвитку.
4. Державні замовники - Мінекономрозвитку, МОНмолодьспорт,
Держінвестпроект.
5. Керівник Програми - заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі.
6. Виконавці заходів Програми - Мінекономрозвитку,
МОНмолодьспорт, Держінвестпроект, Держстат, Нацдержслужба,
Національна та галузеві академії наук.";
у додатку 2 у графі "Головний розпорядник бюджетних коштів"
слова "Мінекономіки", "МОН", "Держінвестицій", "Держкомстат" та
"Головдержслужба" замінити відповідно словами "Мінекономрозвитку",
"МОНмолодьспорт", "Держінвестпроект", "Держстат" та
"Нацдержслужба".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2008 р. N 1024 ( 1024-2008-п ) "Про заходи щодо удосконалення
роботи органів виконавчої влади з інвесторами" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 91, ст. 3022):
1) у пункті 3 постанови ( 1024-2008-п ) слова "Міністерству
економіки" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і
торгівлі";
2) в абзаці третьому пункту 11 Типового положення про комісію
із сприяння досудовому врегулюванню спорів з інвесторами при
органі виконавчої влади, затвердженого зазначеною постановою
( 1024-2008-п ), слова "Мінекономіки" та "Держінвестицій" замінити
відповідно словами "Мінекономрозвитку" та "Держінвестпроекту".on top