Document 1036/98, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }
Про внесення змін і доповнень до Указу
Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926

Внести до Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року
N 926 ( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" такі зміни і доповнення:
1. Абзац другий статті 6 доповнити реченням такого змісту:
"За курсантами навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ
України, зарахованими на навчання з числа цивільних осіб,
зберігаються розміри окладів за спеціальними званнями, призначені
до набрання чинності цим Указом".
2. У додатку N 9 до Указу в останньому абзаці слова
"(курсант, слухач)" виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 1998 року
N 1036/98on top