Document 1023-2017-п, valid, current version — Adoption on December 20, 2017
( Last event — Entry into force, gone January 3, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1023
Київ

Про внесення зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 2005 р., № 34, ст. 2046; 2012 р., № 67, ст. 2738, № 96, ст. 3875; 2015 р., № 50, ст. 1601; 2017 р., № 47, ст. 1469), доповнивши його пунктом 16-1 такого змісту:

“16-1. Державна реєстрація відомостей про зміну обтяження у зв’язку з обов’язковим продажем акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або осіб, що діють спільно і є власниками такого пакета акцій, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених статтею 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” за заявою зазначеної особи (зазначених осіб).”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
on top