Document 102-2010-п, first version — Adoption on February 3, 2010
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 лютого 2010 р. N 102
Київ
Питання ввезення на митну територію України
товарів у межах ратифікованих
Верховною Радою України міжнародних договорів
(угод) України з питань космічної діяльності
щодо створення космічної техніки без сплати
ввізного мита та податку на додану вартість

Відповідно до пункту "я" частини першої статті 19 Закону
України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) та підпункту "а"
пункту 11.47 статті 11 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (у редакції Закону України від 19 травня
2009 р. N 1342-VI) ( 1342-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
Порядок ввезення на митну територію України суб'єктами
космічної діяльності - резидентами товарів у межах ратифікованих
Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з
питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки без
сплати ввізного мита, що додається;
обсяги товарів, які ввозяться на митну територію України
суб'єктами космічної діяльності - резидентами у межах
ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод)
України з питань космічної діяльності щодо створення космічної
техніки без сплати ввізного мита та податку на додану вартість до
1 січня 2015 р., згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 102
ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України
суб'єктами космічної діяльності - резидентами
товарів у межах ратифікованих Верховною Радою України
міжнародних договорів (угод) України
з питань космічної діяльності щодо створення
космічної техніки без сплати ввізного мита

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення на митну територію
України суб'єктами космічної діяльності - резидентами (далі -
суб'єкти) у межах ратифікованих Верховною Радою України
міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності
щодо створення космічної техніки товарів (включаючи агрегати,
системи та їх комплектувальні вироби для космічних комплексів,
космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів
космічних систем) без сплати ввізного мита до 1 січня 2015 року
(далі - товари).
2. Ввезення суб'єктами на митну територію України товарів
здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням
їх обсягів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
НКАУ у разі потреби готує та подає Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо зміни зазначених обсягів товарів.
3. Договори (контракти) на поставку товарів, укладені
суб'єктами з іноземними суб'єктами господарювання, підлягають
реєстрації в НКАУ відповідно до Положення про порядок надання
дозволів суб'єктам космічної діяльності на проведення переговорів
з іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження
і використання космічного простору, виробництва і експлуатації
космічної техніки та укладення договорів купівлі-продажу космічної
техніки і технологій, реєстрації договорів, предметом яких є
космічна діяльність, укладених суб'єктами підприємницької
діяльності України з іноземними суб'єктами господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 1998 р. N 798 ( 798-98-п ) "Про заходи державного
регулювання космічної діяльності" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 22, ст. 810).
4. Суб'єкти подають щомісяця до 10 числа наступного періоду
митному органові, що здійснив митне оформлення товарів (далі -
митний орган), погоджений з НКАУ звіт про використання їх за
призначенням у трьох примірниках, два з яких з відміткою про
прийняття товарів надсилаються митним органом щомісяця до 15 числа
наступного періоду Агентству та органові державної податкової
служби за місцем реєстрації суб'єкта (далі - податковий орган).
Форма звіту затверджується Держмитслужбою за погодженням з
ДПА.
5. Митні та податкові органи, представництво генерального
замовника НКАУ здійснюють в установленому порядку контроль за
ввезенням та використанням ввезених суб'єктами на митну територію
України товарів за призначенням.
Відчуження таких товарів третім особам, крім відчуження у
складі космічної техніки, створеної (виготовленої) на момент
затвердження обсягів товарів, вважається використанням товарів не
за призначенням.
У разі виявлення факту використання товарів не за
призначенням митні та податкові органи вживають заходів,
передбачених підпунктом 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), та
щодо стягнення несплачених сум ввізного мита в порядку та
розмірах, передбачених законодавством.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 102
ОБСЯГИ
товарів, які ввозяться на митну територію України
суб'єктами космічної діяльності - резидентами
у межах ратифікованих Верховною Радою України
міжнародних договорів (угод) України
з питань космічної діяльності щодо створення
космічної техніки без сплати ввізного мита та податку
на додану вартість до 1 січня 2015 року

------------------------------------------------------------------ | Код згідно | Найменування товару |Одиниця виміру|Кількість| | з УКТЗЕД | | | | |( 2371б-14, | | | | | 2371в-14, | | | | | 2371г-14 ) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Державне підприємство | | "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля", | | м. Дніпропетровськ | |----------------------------------------------------------------| | 3703 |Фотопапір, картон і | | | | |текстильні матеріали, | | | | |сенсибілізовані, | | | | |неекспоновані: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |діазопапір марки Б | рулонів | 6000 | | |КорС-12 ТУ 5454-001- | | | | |11758846-01 форматом | | | | |878 x 40 м | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 4901 |Друковані книги, книжки, | | | | |брошури, листівки та | | | | |аналогічні друковані | | | | |матеріали, зброшуровані | | | | |або у вигляді окремих | | | | |аркушів: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |науково-технічні звіти: | штук | 6 | | |-------------------------+--------------+---------| | |- Проведення | | | | |експериментальних | | | | |досліджень в | | | | |аеродинамічних трубах | | | | |і на газодинамічних | | | | |стендах для визначення | | | | |аеродинамічних і | | | | |газодинамічних | | | | |характеристик моделей | | | | |ракети-носія космічного | | | | |призначення "Циклон-4 | | | | |(брошура); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- Дослідження | | | | |навантаження для | | | | |обґрунтування | | | | |можливості пуску ракети | | | | |космічного призначення | | | | |"Зеніт-2SLБФ" з космічним| | | | |апаратом "Спектр-Р" | | | | |без проведення | | | | |статичних випробувань | | | | |приладного відсіку | | | | |ракетоносія (брошура); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |технічна документація: | -"- | 70 | | |-------------------------+--------------+---------| | |- на виконання дослідно- | | | | |конструкторських робіт | | | | |з аналізу виготовлення | | | | |двигунів РД171М | | | | |(брошура); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- принципові схеми | | | | |обладнання та їх опис, | | | | |вихідні дані на систему | | | | |автоматизованого | | | | |дистанційного | | | | |керування, ресиверну, | | | | |будівельну частину і | | | | |суміжні системи, | | | | |ув'язувальні | | | | |креслення для системи | | | | |забезпечення стиснутими | | | | |газами космічного | | | | |ракетного комплексу | | | | |"Циклон-4" (комплект); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- експлуатаційна | | | | |документація для системи | | | | |забезпечення стиснутими | | | | |газами космічного | | | | |ракетного комплексу | | | | |"Циклон-4" (комплект); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- принципові схеми | | | | |обладнання та їх опис, | | | | |вихідні дані на систему | | | | |автоматизованого | | | | |дистанційного керування, | | | | |ресиверну, будівельну | | | | |частину і суміжні | | | | |системи, ув'язувальні | | | | |креслення для системи | | | | |термостатування високого | | | | |тиску космічного | | | | |ракетного комплексу | | | | |"Циклон-4" (комплект); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- експлуатаційна | | | | |документація для системи | | | | |термостатування високого | | | | |тиску космічного | | | | |ракетного комплексу | | | | |"Циклон-4" (комплект); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- згідно з переліком | | | | |комплексної | | | | |експлуатаційної | | | | |документації комплексів | | | | |"Зеніт-ТМ" і "Зеніт-СМ" | | | | |(комплект); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |повідомлення на зміну | штук | 20 | | |конструкторської | | | | |документації з інтеграції| | | | |двигуна РД171М в | | | | |ракету-носій "Зеніт-3SL" | | | | |(брошура); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |звіт про патентні | -"- | 4 | | |дослідження: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- для системи | | | | |забезпечення стиснутими | | | | |газами космічного | | | | |ракетного комплексу | | | | |"Циклон-4" (комплект); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- для системи | | | | |термостатування високого | | | | |тиску космічного | | | | |ракетного комплексу | | | | |"Циклон-4" (комплект) | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| |4906 00 00 00|Плани та креслення для | | | | |архітектурних, | | | | |інженерних, промислових, | | | | |комерційних, | | | | |топографічних або | | | | |аналогічних цілей, які є | | | | |оригіналами, виконаними | | | | |від руки; тексти | | | | |рукописні; | | | | |фоторепродукції на | | | | |сенсибілізованому папері | | | | |та копії, виконані за | | | | |допомогою копіювального | | | | |паперу, зазначених вище | | | | |товарів: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |конструкторська | штук | 8 | | |документація на: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- одиниці обладнання, | | | | |засоби контролю вихідного| | | | |положення та комплект | | | | |перевірочної апаратури, | | | | |технічні умови на | | | | |систему, відомість | | | | |вхідного контролю для | | | | |системи забезпечення | | | | |стиснутими газами | | | | |космічного ракетного | | | | |комплексу "Циклон-4" | | | | |(комплект); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- комплекти запасних | | | | |частин, інструменту та | | | | |приладів обмінного фонду | | | | |тощо, збиральні креслення| | | | |на системи і обладнання, | | | | |текстові документи, | | | | |розрахунки для системи | | | | |забезпечення стиснутими | | | | |газами космічного | | | | |ракетного комплексу | | | | |"Циклон-4" (комплект); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- одиниці обладнання, | | | | |засоби контролю вихідного| | | | |положення та комплект | | | | |перевірочної апаратури, | | | | |технічні умови на | | | | |систему, відомість | | | | |вхідного контролю для | | | | |системи термостатування | | | | |високого тиску космічного| | | | |ракетного комплексу | | | | |"Циклон-4" (комплект); | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |- комплекти запасних | | | | |частин, інструменту та | | | | |приладів обмінного фонду | | | | |тощо, збиральні креслення| | | | |на системи і обладнання, | | | | |текстові документи, | | | | |розрахунки для системи | | | | |термостатування високого | | | | |тиску космічного | | | | |ракетного комплексу | | | | |"Циклон-4" (комплект) | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8412* |Інші двигуни та силові | | | | |установки: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |гідроциліндри PL16, PL25,| -"- | 3 | | |PL40; | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |насосна станція МНС-32.60| комплектів | 1 | | |згідно з формуляром | | | | |N МПКС 5.885.103 ФО | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8414 |Насоси повітряні або | | | | |вакуумні, повітряні або | | | | |інші газові компресори та| | | | |вентилятори; вентиляційні| | | | |або рециркуляційні | | | | |витяжні ковпаки або шафи | | | | |з вентилятором, з | | | | |фільтром або без нього: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |насос вакуумний | штук | 3 | | |мембранний НВМ | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8421 |Центрифуги, включаючи | | | | |відцентрові сушарки; | | | | |обладнання та пристрої | | | | |для фільтрування або | | | | |очищення рідин чи газів: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |фільтроелементи для | -"- | 24 | | |очистки масел | | | | |DMD0 008F 03 B, | | | | |DVD2 360F 10 B, | | | | |RVR1 1400 B 10 B | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8471 |Машини автоматичного | | | | |оброблення інформації та | | | | |їх блоки; магнітні або | | | | |оптичні зчитувальні | | | | |пристрої, машини для | | | | |перенесення даних на | | | | |носії інформації у | | | | |кодованому вигляді та | | | | |машини для оброблення | | | | |аналогічної інформації: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |система керування | комплектів | 1 | | |випробуваннями міцності | | | | |Labtronic 8800, | | | | |спеціальне програмне | | | | |забезпечення для систем | | | | |керування вібростендами | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8506 |Первинні елементи та | | | | |первинні батареї: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |батарея літієва | штук | 60 | | |10ER14PS-2 варіант 2 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8507 |Акумулятори електричні, | | | | |включаючи сепаратори для | | | | |них, прямокутної (в тому | | | | |числі квадратної) або | | | | |будь-якої іншої форми: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |акумуляторні батареї | -"- | 29 | | |22НКГ-8СК ИКШЖ.563531.030| | | | |ТУ, 15Н1456 виробу А18М, | | | | |Li-ion батареї 8S6P MPS | | | | |176065, 8S3P MPS 176065 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8524 |Платівки, стрічки та інші| | | | |носії для запису звуку | | | | |або аналогічного запису, | | | | |записані, включаючи | | | | |матриці та форми для | | | | |виготовлення платівок, | | | | |крім виробів групи 37: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |технічна документація на | -"- | 3 | | |виконання | | | | |дослідно-конструкторських| | | | |робіт з аналізу | | | | |виготовлення двигунів | | | | |РД171М на лазерних дисках| | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8526 |Радіолокаційні, | | | | |радіонавігаційні прилади | | | | |і радіоапаратура | | | | |дистанційного керування: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |апаратура та прилади | штук | 4 | | |систем керування | | | | |виробів А18 та А18М | | | | |(комплект) | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8544 |Проводи ізольовані, | | | | |кабелі (включаючи | | | | |емальовані чи анодовані),| | | | |кабелі (включаючи | | | | |коаксіальні) та інші | | | | |ізольовані електричні | | | | |провідники із | | | | |з'єднувальними деталями | | | | |або без них; кабелі | | | | |волоконно-оптичні, | | | | |складені з волокон з | | | | |індивідуальними | | | | |оболонками, незалежно від| | | | |того, зібрані вони чи ні | | | | |з електричними | | | | |провідниками або | | | | |з'єднувальними | | | | |пристроями: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |кабелі виробів А18 та | -"- | 4 | | |А18М (комплект) | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8803 |Частини літальних | | | | |апаратів товарної | | | | |позиції 8801 або 8802: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |частини виробів А18 | -"- | 4 | | |та А18М (комплект) | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9014 |Компаси для | | | | |визначення напрямку; | | | | |інші навігаційні | | | | |прилади та інструменти: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |астровимірювальна | -"- | 2 | | |система STR HYDRA та | | | | |її функціональна | | | | |модель для космічної | | | | |навігації | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9023 00 |Прилади, апарати та | | | | |моделі демонстраційного | | | | |призначення (наприклад, | | | | |навчальні або | | | | |виставкові), не придатні | | | | |для іншого використання: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |габаритно-ваговий макет | -"- | 1 | | |астровимірювальної | | | | |системи STR HYDRA | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9026* |Прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю | | | | |витрати, рівня, тиску чи | | | | |інших змінних | | | | |характеристик рідин або | | | | |газів (наприклад, | | | | |витратоміри, покажчики | | | | |рівня, манометри, | | | | |тепломіри), крім приладів| | | | |та апаратури товарних | | | | |позицій 9014, 9015, 9028 | | | | |або 9032: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |рівнемір типу ПМП-201; | комплектів | 3 | | |-------------------------+--------------+---------| | |датчик тиску МД-6Т(С) | штук | 20 | | |ТУ-МД-Т-60 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9030 |Осцилоскопи, | | | | |спектроаналізатори та | | | | |інші прилади і апаратура | | | | |для вимірювання або | | | | |контролю електричних | | | | |величин, крім | | | | |вимірювальних приладів | | | | |товарної позиції 9028; | | | | |прилади та апаратура для | | | | |виявлення або вимірювання| | | | |альфа-, бета-, гамма-, | | | | |рентгенівського, | | | | |космічного та інших | | | | |іонізуючих випромінювань:| | | | |-------------------------+--------------+---------| | |контрольно-випробувальна | штук | 1 | | |апаратура TEST HYDRA | | | | |астровимірювальної | | | | |системи | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9031 |Контрольні або | | | | |вимірювальні прилади, | | | | |пристрої та машини; | | | | |проектори профільні: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |акселерометр 752А13 з | -"- | 12 | | |підсилювачем моделі 133 | | | |----------------------------------------------------------------| | Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар", | | м. Харків | |----------------------------------------------------------------| | 3921 |Інші плити, листи, плівки| | | | |та смуги або стрічки з | | | | |пластмаси: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |гетинакс I не дорівнює | кілограмів | 3100 | | |0,5-3,0, текстоліт не | | | | |дорівнює 0,5-7,0, | | | | |склотекстоліт СТЭФ-1 | | | | |=0,35 - 20, СТЭФ-У | | | | |=0,35 - 6 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 7019 |Скловолокно (включаючи | | | | |скловату) та вироби з | | | | |нього (наприклад, нитки, | | | | |тканини): | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |склотканина СТП-4 0,062 | -"- | 1550 | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 7410 |Фольга мідна (тиснена або| | | | |нетиснена, без основи або| | | | |на основі з паперу, | | | | |картону, пластмаси чи | | | | |аналогічних матеріалів), | | | | |завтовшки не більш як | | | | |0,15 мм (без урахування | | | | |основи): | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |склотекстоліт СТФ 1-18 | -"- | 1850 | | |0,13, СТФ 2-18 0,18, | | | | |СТФ 2-18 0,18 ОС, | | | | |СТФ 1-35 0,1 - 2,0 ОС, | | | | |СТФ 2-35 0,5 ОС, СТФ 2-35| | | | |1,0, СТФ 2-35 1,0-2,5 ОС,| | | | |СФ1Н-50Г 0,5 - 2,5, | | | | |СФ2Н-50Г 0,5 - 2,5 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8541 |Діоди, транзистори та | | | | |аналогічні | | | | |напівпровідникові | | | | |прилади; фоточутливі | | | | |напівпровідникові | | | | |прилади, включаючи | | | | |фотогальванічні елементи,| | | | |зібрані або не зібрані у | | | | |модуль, вмонтовані або не| | | | |вмонтовані у панель; | | | | |світловипромінювальні | | | | |діоди; п'єзоелектричні | | | | |кристали, зібрані: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |транзистори 2Т635А ОСМ, | штук |384100 | | |2Т3117А ОСМ, 2П771А, | | | | |діоди 2Д908А, 2Д917А, | | | | |2ДС627А ОСМ, 2Д510А, | | | | |2Д522Б | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9032 |Прилади та апаратура для | | | | |автоматичного регулювання| | | | |або керування | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |датчик ДСП-5 | -"- | 66 | |----------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Київприлад", | | м. Київ | |----------------------------------------------------------------| | 8104 |Магній і вироби з магнію,| | | | |включаючи відходи та | | | | |брухт: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |магнієві злитки (лиття) | -"- | 354 | |----------------------------------------------------------------| | Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", | | м. Київ | |----------------------------------------------------------------| | 8414 |Насоси повітряні або | | | | |вакуумні, повітряні або | | | | |інші газові компресори та| | | | |вентилятори; вентиляційні| | | | |або рециркуляційні | | | | |витяжні ковпаки або шафи | | | | |з вентилятором, з | | | | |фільтром або без нього: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |термовакуумна камера з | -"- | 1 | | |захистом від вібрації | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8501 |Двигуни та генератори, | | | | |електричні (крім | | | | |електрогенераторних | | | | |установок): | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |двигуни ДПР-42-Ф1-02, | -"- | 2100 | | |ДМ-0,4, СКТ-225-2Д | | | | |Кл. т. 0,1, ДШР-80-0 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8504 |Трансформатори | | | | |електричні, статичні | | | | |перетворювачі електричні | | | | |(наприклад, випрямлячі), | | | | |котушки індуктивності та | | | | |дроселі: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |еталонний вольтметр- | -"- | 2 | | |калібратор напруги | | | | |Transmille 3041; | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |трансформатори типу ТОТ | -"- | 13500 | | |35, ТОТ 152, ММТС-9, | | | | |Т0,5-35, дроселі | | | | |високочастотні типу | | | | |ДМ-0,1-50В, ДМ-0,1-125В, | | | | |ДМ-0,2-200В, ДМ-0,4-125В,| | | | |ДМ-0,6-12В, Дм-0,6-60, | | | | |ДМ-1,2-10В, ДМ-2,4-20В, | | | | |ДМ-3,0-12В | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8529 |Частини, призначені | | | | |виключно або головним | | | | |чином для апаратури | | | | |товарних позицій | | | | |8525-8528: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |П33 сенсор (матриця) | -"- | 2 | | |TX285SPD | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8532 |Конденсатори електричні | | | | |постійні, змінні або | | | | |підстроювальні: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |конденсатори К52-11, | штук | 487000 | | |К52-1, К53-1А, К53-18, | | | | |К10-17Б, К10-17А, КМ-4Б, | | | | |КМ-5А, КМ-5Б, МБГЧ-1-1 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8533 |Резистори електричні | | | | |(включаючи реостати та | | | | |потенціометри), крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |резистори С5-42В-2В, | -"- | 114000 | | |С2-33Н-1В, С2-33Н2В, | | | | |С2-10-0,25В, СП5-2В, | | | | |ВБ-1В, СП5-3В-1В, | | | | |СП4-2МА-1В, СП4-1б-0,5В, | | | | |ПП3-43-3В,СП3-39А-1В, | | | | |СП4-8, СП4-8-1 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту | | | | |електричних кіл чи для | | | | |приєднання до електричних| | | | |кіл або в електричних | | | | |колах (наприклад, | | | | |вимикачі, роз'єднувачі, | | | | |перемикачі, реле, | | | | |запобіжники плавкі, | | | | |гасники стрибків напруги,| | | | |штепсельні вилки і | | | | |розетки, патрони для | | | | |ламп, коробки з'єднання),| | | | |для напруги не більш як | | | | |1 000 В: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |з'єднувачі типу РПС1 ОС, | -"- | 35800 | | |РМГ30Б32Ш1А1, 2РМТ, | | | | |2РМДТ, РВН2, РМГ, РБМ4, | | | | |РС, РСГ, МР1, ОНПКГ22, | | | | |ОНПВГ25, тумблери | | | | |П1Т3-1В, роз'єднувачі | | | | |типу РС, РСГ, РП10, РП14,| | | | |РПММ1, ОСРПММ1 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8540 |Лампи, трубки електронні | | | | |з термокатодом, холодним | | | | |катодом чи фотокатодом | | | | |(лампи, трубки вакуумні, | | | | |паро- чи газонаповнені, | | | | |ртутні дугові випрямні | | | | |лампи та трубки, | | | | |електронно-променеві | | | | |трубки, телевізійні | | | | |передавальні трубки): | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |катод холодний | -"- | 700 | | |Яе.730.019, | | | | |Яе.0730.019ТУ, геттер | | | | |(газопоглинач) КРБ-8МА | | | | |ОД0.359.004; | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |індикатори ИВ-8, | -"- | 1600 | | |лампи ДКСМБ-35 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8541 |Діоди, транзистори та | | | | |аналогічні | | | | |напівпровідникові | | | | |прилади; фоточутливі | | | | |напівпровідникові | | | | |прилади, включаючи | | | | |фотогальванічні елементи,| | | | |зібрані або не зібрані у | | | | |модуль, вмонтовані або не| | | | |вмонтовані у панель; | | | | |світловипромінювальні | | | | |діоди; п'єзоелектричні | | | | |кристали, зібрані: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |фотоприймальний пристрій | штук | 14 | | |типу PLUTON, матричний | | | | |ПЗЗ TC285SPD-B0; | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |МД218В ОСМ, 2С522А ОС, | -"- | 66110 | | |2С447А ОС, 2С530А-1, | | | | |2С591А-1, 2С133В, 2С212Ж,| | | | |2С210Б, МД218В ОСМ, | | | | |3Л123А-М1, 3Л123А-М2, | | | | |3Л107Б, 2Д522Б, | | | | |транзистори типу 2Т312Б, | | | | |2Т312В, 2ТС622А, 2Т208И, | | | | |2Т208Л, 2Т708А, 2Т709А, | | | | |2Т208В, 2Т208М, 2Т630А, | | | | |фотодіоди типу ФД 121, ФД| | | | |121-01, мікрохолодильники| | | | |2.969.012 до фотодіодів | | | | |ФД 121, ФД 121-01 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8542 |Електронні інтегровані | | | | |схеми та електронні | | | | |мікромодулі: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |мікросхеми 564ЛЕ5, | -"- | 45000 | | |564ТР2, 544УД1А, 544УД1Б,| | | | |544УД2А ОСМ, схеми | | | | |інтегральні 142ЕН3, | | | | |142ЕН3 ОСМ | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8543 |Машини електричні та | | | | |апаратура, що виконують | | | | |певні функції: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |вакуумні відкачувальні | -"- | 2 | | |пости N 1 (VS-1-4-LD), | | | | |N 2 (VS-1-4) | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9014 |Компаси для визначення | | | | |напрямку; інші | | | | |навігаційні прилади та | | | | |інструменти: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |акселерометр SRJ-01, | -"- | 2 | | |акселерометр QA-2000; | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |вимірювально- | -"- | 9792 | | |перетворювальні | | | | |головки, комплекти | | | | |виробів 8Ш122П-01, вироби| | | | |9С485, 9В549, 9В160, | | | | |гіромотори ГМА-4Ю1Н Кл. 2| | | | |(протигодинникові), | | | | |гіротеодоліти ГТ-3, | | | | |гірокомпаси 1Г17, 1Г17-1,| | | | |1Г25, 1Г47, 1Г47-2, 1Г50,| | | | |1Г40, системи 3Ч-37, | | | | |3Ч-37-У2, 15Ш52, 15Ш53, | | | | |15Ш64, 9Ш129, 9Ш138 та | | | | |складові частини до них, | | | | |системи прицілювання | | | | |11Ш15, 11Ш115, 11Ш117, | | | | |17Ш11, 8Ш122П та складові| | | | |частини до них | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9015 |Прилади та інструменти | | | | |топографічні (включаючи | | | | |фотограмметричні), | | | | |гідрографічні, | | | | |океанографічні, | | | | |гідрологічні, | | | | |метеорологічні або | | | | |геофізичні, за винятком | | | | |компасів; далекоміри: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |теодоліт ТМ 5100А, | штук | 2 | | |фотометрична куля | | | | |діаметром 2 м | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9031 |Контрольні або | | | | |вимірювальні прилади, | | | | |пристрої та машини; | | | | |проектори профільні: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |центрифуга, одновісна | -"- | 13 | | |прецизійна система | | | | |2001Р-30, одновісна | | | | |система імітації руху | | | | |АС1136-140-TCN, | | | | |трьохвісна система | | | | |імітації руху АС3367, | | | | |установка для калібровки | | | | |сканерів КСЕХ-5, | | | | |координатна система | | | | |прецизійного переміщення | | | | |типу 8МТ, цифрова | | | | |метрологічна система | | | | |INEXIV VMA-2520 B/W | | | | |Sysntm, гоніометр, | | | | |інтерферометр типу Wyko | | | | |NT9100; | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |апаратура 9В724 та її | -"- | 210 | | |складові частини | | | |----------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Львівський державний завод "ЛОРТА", | | м. Львів | |----------------------------------------------------------------| | 8473 |Частини та приладдя (крім| | | | |футлярів, чохлів та | | | | |аналогічних виробів), | | | | |призначені винятково або | | | | |головним чином для машин | | | | |товарних позицій | | | | |8469-8472: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |механізм МЗ-100СТ | -"- | 8 | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8482 |Підшипники кулькові або | | | | |роликові: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |підшипник 6-1000805Ю1Т | -"- | 16 | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту | | | | |електричних кіл чи для | | | | |приєднання до електричних| | | | |кіл або в електричних | | | | |колах (наприклад, | | | | |вимикачі, роз'єднувачі, | | | | |перемикачі, реле, | | | | |запобіжники плавкі, | | | | |гасники стрибків напруги,| | | | |штепсельні вилки і | | | | |розетки, патрони для | | | | |ламп, коробки з'єднання),| | | | |для напруги не більш як | | | | |1 000 В: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |з'єднувачі ОС2рмт, ОСРС, | -"- | 2292 | | |ОСМР1, ОС СР, реле | | | | |ОСРПС32, ОСРЭС48А, ОС | | | | |РПС45, автомати | | | | |управління і захисту | | | | |А5ВМ, дистанційні | | | | |перемикачі ДП1-25 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8540 |Лампи, трубки електронні | | | | |з термокатодом, холодним | | | | |катодом чи фотокатодом | | | | |(наприклад, лампи, трубки| | | | |вакуумні, паро- чи | | | | |газонаповнені, ртутні | | | | |дугові випрямні лампи та | | | | |трубки, | | | | |електронно-променеві | | | | |трубки, телевізійні | | | | |передавальні трубки): | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |лампа УВ277Г | -"- | 4 | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8542 |Електронні інтегровані | | | | |схеми та електронні | | | | |мікромодулі: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |мікросхеми серій ОС | штук | 45824 | | |1НТ251, ОС 134, ОС 133, | | | | |ОС 113, ОС 115, ОС 564, | | | | |ОС 136, 164 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8543 |Машини електричні та | | | | |апаратура, що виконують | | | | |певні функції: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |виріб 11Р419 | -"- | 2 | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8803 |Частини літальних | | | | |апаратів товарної позиції| | | | |8801 або 8802: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |пристрій 5У20 | -"- | 2 | |----------------------------------------------------------------| |Національний центр управління та випробувань космічних засобів, | | с. Вітіно Сакського району, Автономна Республіка Крим | |----------------------------------------------------------------| | 8504 |Трансформатори | | | | |електричні, статичні | | | | |перетворювачі електричні | | | | |(наприклад, випрямлячі), | | | | |котушки індуктивності та | | | | |дроселі: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |блоки живлення сейсмічних| -"- | 25 | | |елементів | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8507 |Акумулятори електричні, | | | | |включаючи сепаратори для | | | | |них, прямокутної (в тому | | | | |числі квадратної) або | | | | |будь-якої іншої форми: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |акумуляторна батарея для | -"- | 78 | | |гарантованого живлення | | | | |сейсмічного елементу, | | | | |джерела гарантованого | | | | |живлення 48 В та 120 В | | | | |сейсмічного елементу | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8517 |Апарати електричні | | | | |телефонні або телеграфні | | | | |для проводового зв'язку, | | | | |включаючи телефонні | | | | |апарати з безпроводовою | | | | |трубкою; апаратура для | | | | |систем проводового | | | | |зв'язку на несучій | | | | |частоті або для цифрових | | | | |проводових систем | | | | |зв'язку; відеотелефони: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |блоки комутації | -"- | 35 | | |сейсмічного обладнання, | | | | |маршрутизатори | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8529 |Частини, призначені | | | | |виключно або головним | | | | |чином для апаратури | | | | |товарних позицій | | | | |8525-8528: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |фільтри радіочастотні, | -"- | 70 | | |антени направлені, GPS | | | | |антени | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8537 |Пульти, панелі, консолі, | | | | |столи, розподільні щити | | | | |та інші основи, обладнані| | | | |двома або більше | | | | |пристроями товарної | | | | |позиції 8535 чи 8536, для| | | | |контролю або розподілу | | | | |електричного струму, | | | | |включаючи пристрої чи | | | | |апаратуру групи 90, та | | | | |цифрові апарати | | | | |керування, крім | | | | |комутаційних пристроїв | | | | |товарної позиції 8517: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |контролер заряду батарей | штук | 30 | | |сейсмічного елементу | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8538 |Частини, призначені | | | | |виключно або головним | | | | |чином для апаратури | | | | |товарних позицій 8535, | | | | |8536 чи 8537: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |свіч (хаб) | -"- | 25 | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9015 |Прилади та інструменти | | | | |топографічні (включаючи | | | | |фотограмметричні), | | | | |гідрографічні, | | | | |океанографічні, | | | | |гідрологічні, | | | | |метеорологічні або | | | | |геофізичні, за винятком | | | | |компасів; далекоміри: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |сейсмічні кабельні | -"- | 50 | | |модеми, сейсмометри | | | |----------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Український науково-дослідний | | конструкторсько-технологічний інститут еластомерних | | матеріалів і виробів", м. Дніпропетровськ | |----------------------------------------------------------------| | 4002 |Каучук синтетичний і | | | | |фактис, одержані з олій | | | | |або масел, у первинних | | | | |формах або у формі | | | | |пластин, листів або | | | | |стрічок; суміші | | | | |будь-якого продукту | | | | |товарної позиції 4001 з | | | | |одним із продуктів цієї | | | | |товарної позиції у | | | | |первинних формах або у | | | | |вигляді пластин, листів, | | | | |смуг або стрічок: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |каучук синтетичний | кілограмів | 8000 | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 4005 |Невулканізовані гумові | | | | |суміші у первинних формах| | | | |або у вигляді пластин, | | | | |листів, смуг або стрічок:| | | | |-------------------------+--------------+---------| | |невулканізовані гумові | -"- | 600 | | |суміші | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 4008 |Пластини, листи, стрічки,| | | | |смуги, прутки і фасонні | | | | |профілі з вулканізованої | | | | |гуми, крім твердої гуми: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |гумовотехнічні вироби | -"- | 1200 | |----------------------------------------------------------------| | Публічне акціонерне товариство "ЕЛМІЗ", м. Київ | |----------------------------------------------------------------| | 7616 |Інші вироби алюмінієві: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |вироби ЯУ6 | штук | 140 | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8543 |Машини електричні та | | | | |апаратура, що виконують | | | | |певні функції: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |генератори кварцові | -"- | 1452 | | |ГК-54, феритові вентилі | | | | |ФЦП, ФВП | | | |----------------------------------------------------------------| | Товариство з обмеженою відповідальністю | | "Датчикове підприємство "Завод Рапід", м. Чернігів | |----------------------------------------------------------------| | 8504 |Трансформатори | | | | |електричні, статичні | | | | |перетворювачі електричні | | | | |(наприклад, випрямлячі), | | | | |котушки індуктивності та | | | | |дроселі: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |дроселі високочастотні | -"- | 6450 | | |ДМ, осердя феритові | | | | |М2000, М1500, М1000, М700| | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8532 |Конденсатори електричні | | | | |постійні, змінні або | | | | |підстроювальні: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |конденсатори К52-1Б, | -"- | 43400 | | |К53-1а, ОС К53-1а, | | | | |К53-22, ОСК53-22, КМ5Б, | | | | |ОСКМ5Б, К10-17 А, Б, В, | | | | |ОС К10-17 А, Б, В, ОС | | | | |К10-47МБ, К10-47МБ, ОСМ | | | | |К10-17А, Б, В | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8533 |Резистори електричні | | | | |(включаючи реостати та | | | | |потенціометри), крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |резистори С2-29В, ОС | -"- | 153594 | | |С2-29В, С2-33Н, ОС | | | | |С2-33Н, СП5-3, ОС СП5-3, | | | | |СП5-21А, Б, С2-36, ОС | | | | |С2-36, терморезистори | | | | |КМТ-17в, ММТ-1 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту | | | | |електричних кіл чи для | | | | |приєднання до електричних| | | | |кіл або в електричних | | | | |колах (наприклад, | | | | |вимикачі, роз'єднувачі, | | | | |перемикачі, реле, | | | | |запобіжники плавкі, | | | | |гасники стрибків напруги,| | | | |штепсельні вилки і | | | | |розетки, патрони для | | | | |ламп, коробки з'єднання),| | | | |для напруги не більш як | | | | |1 000 В: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |електороз'єднувачі 2РМГ, | штук | 44500 | | |ОС 2РМГ, РСГС, ОС РСГС, | | | | |РС, РСГ, ОС РС, ОС РСГ, | | | | |2РМТ, МР1, ОС МР1, ОС | | | | |2РМТ ОС, ОСМ СНЦ13 ОС, | | | | |ОСМ СНЦ42 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8541 |Діоди, транзистори та | | | | |аналогічні | | | | |напівпровідникові | | | | |прилади; фоточутливі | | | | |напівпровідникові | | | | |прилади, включаючи | | | | |фотогальванічні елементи,| | | | |зібрані або не зібрані у | | | | |модуль, вмонтовані або не| | | | |вмонтовані у панель; | | | | |світловипромінювальні | | | | |діоди; п'єзоелектричні | | | | |кристали, зібрані: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |транзистори 2Т201, ОС | -"- | 44600 | | |2Т201, 2Т201 ОСМ, 2Т312, | | | | |ОС 2Т312, 1НТ251, 2Т208, | | | | |2Т630, 2Т830, ОСМ 2Т830, | | | | |2Т3152, ОСМ 2Т3152, | | | | |2Т928А, стабілітрони | | | | |Д818, ОС Д818, 2С164, | | | | |2С182, 2С456, 2С156, ОС | | | | |2С156, 2С168, ОС2С168, | | | | |2С175, ОС 2С175, ОСМ | | | | |2С162, діоди 2Д907, | | | | |2Д918, діодні матриці | | | | |2Д906, ОС 2Д906, оптопари| | | | |3ОД109, 3ОД129, | | | | |резонатори кварцові | | | | |РК253, п'єзоелементи | | | | |ПЕСД5, ПЕСД-6, ЭП13Ц-1 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8542 |Електронні інтегровані | | | | |схеми та електронні | | | | |мікромодулі: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |мікросхеми серій 590, | -"- | 35780 | | |ОСМ590, 533, 1401, 564, | | | | |142, ОСМ142, 744, 134, | | | | |133, 521, 572,1006, | | | | |ОСМ153, ОСМ564 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8547 |Арматура ізолювальна для | | | | |електричних машин, | | | | |пристроїв або обладнання,| | | | |повністю зроблена з | | | | |ізоляційних матеріалів | | | | |або із застосуванням | | | | |простих металевих | | | | |з'єднувальних деталей | | | | |(наприклад, муфт з | | | | |гвинтовою нарізкою), | | | | |вмонтованих під час | | | | |формування лише з метою | | | | |складання, крім | | | | |ізоляторів товарної | | | | |позиції 8546; ізоляційні | | | | |трубки та їх з'єднувальні| | | | |деталі з недорогоцінних | | | | |металів, з внутрішньою | | | | |ізоляцією: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |підложки 60Х40Х0,5 | -"- | 600 | | |ЩЕ7.817.000-22 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 9032 |Прилади та апаратура для | | | | |автоматичного регулювання| | | | |або керування: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |елементи чутливі | -"- | 1525 | | |Вт6.036.104, модулі | | | | |вимірювальні Вт5.183.007 | | | |----------------------------------------------------------------| | Державне науково-дослідне підприємство "КОНЕКС", м. Львів | |----------------------------------------------------------------| | 8471 |Машини автоматичного | | | | |оброблення інформації та | | | | |їх блоки; магнітні або | | | | |оптичні зчитувальні | | | | |пристрої, машини для | | | | |перенесення даних на | | | | |носії інформації у | | | | |кодованому вигляді та | | | | |машини для оброблення | | | | |аналогічної інформації: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |демодулятори Omnisat | комплектів | 18 | | |A9910 | | | |-------------+-------------------------+--------------+---------| | 8542* |Електронні інтегровані | | | | |схеми та електронні | | | | |мікромодулі: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |мікросхеми X3S, | штук | 6870 | | |ADC08D1000, AD7477, | | | | |XC5VIL, SN65LV031D, | | | | |SN65LV032D, | | | | |XCV300-SPQ240 1, | | | | |XC18V04VQ44 1, LP3853 | | | | |ET-2,5, LP3852 ET-3,3, | | | | |MT48LC64M8A2TG-75, AS7C | | | | |31026-12 TI, з'єднувачі, | | | | |розетки 100RN 09S-P, | | | | |CBBJR79, вилки 100RN, | | | | |100RN09P-D, РС32АТВ, | | | | |PL75-9, | | | | |СНЦ127-10/14ВП117-1-В, | | | | |СНЦ127-19/18ВП117-1-В, | | | | |СНЦ127-32/22ВП117- 1-В, | | | | |СНЦ127-50/27ВП117-1-В, | | | | |хвостовики VDC-9N-TF, | | | | |MBC-9N-TF, фільтри B | | | | |FMC28-461F, DC/DC | | | | |PFKC03-24S33, DC/DC | | | | |MTR2805SF, оптопари | | | | |3ОТ11Б; | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |кабелі TWC-124-2 | метрів | 600 | |----------------------------------------------------------------| | Відкрите акціонерне товариство | | "Науково-виробниче підприємство "Сатурн", м. Київ | |----------------------------------------------------------------| | 8543 |Машини електричні та | | | | |апаратура, що виконують | | | | |певні функції: | | | | |-------------------------+--------------+---------| | |антенні підсилювачі | штук | 20 | ------------------------------------------------------------------
_______________
*Під час визначення кількості ввезеного товару враховується
тільки одна одиниця виміру, зазначена у рахунку-фактурі (інвойсі),
за яку встановлена конкретна ціна.on top