Document 1019-VI, valid, current version — Adoption on February 19, 2009
( Last event — Entry into force, gone March 19, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 26 , ст. 328 )

З метою послаблення негативного впливу світової фінансової та
економічної кризи на нафтопереробну галузь, покращення умов
функціонування вітчизняного ринку нафти і нафтопродуктів,
збільшення виробництва бітуму нафтового, скрапленого газу,
диверсифікації джерел постачання сировини для переробки на
вітчизняних нафтопереробних заводах та збільшення надходжень
до Державного бюджету України, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У групі 27 розділу V ( 2371а-14 ) Закону України "Про
Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2007 р., NN 36-43, ст. 508; із змінами, внесеними Законом
України від 17 грудня 2008 року N 676-VI) ( 676-17 ) цифри та
слова:
" ---------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-| | | |-----------------------| кові | | | |префе- |пільго-|повна | ОВО | | | |ренційна| ва | | | |--------------+----------------------+--------+-------+------+------| |2713 |Кокс нафтовий, бітум | | | | | | |нафтовий та інші | | | | | | |залишки від переробки | | | | | | |нафти або | | | | | | |нафтопродуктів, | | | | | | |одержаних із | | | | | | |бітумінозних порід: | | | | | |--------------+----------------------+--------+-------+------+------| |2713 20 00 00 |- бітум нафтовий | | 0 | 0 | - |" ----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
" ---------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-| | | |-----------------------| кові | | | |префе- |пільго-|повна | ОВО | | | |ренційна| ва | | | |--------------+----------------------+--------+-------+------+------| |2713 |Кокс нафтовий, бітум | | | | | | |нафтовий та інші | | | | | | |залишки від переробки | | | | | | |нафти або | | | | | | |нафтопродуктів, | | | | | | |одержаних із | | | | | | |бітумінозних порід: | | | | | |--------------+----------------------+--------+-------+------+------| |2713 20 00 00 |- бітум нафтовий | | 10 | 10 | - |". ----------------------------------------------------------------------
2. Абзац четвертий пункту 9 розділу II "Прикінцеві положення"
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 309-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.,
N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
2) розробити та затвердити порядок технічного контролю
відповідності нормам встановлених стандартів якості імпортованих
продуктів для здійснення його органами митної служби України;
3) затвердити порядок ввезення нафтопродуктів для повторної
переробки вітчизняними нафтопереробними підприємствами, які мають
всі стадії технічного процесу з переробки нафти, з метою
запобігання нецільового використання зазначених нафтопродуктів
іншими суб'єктами господарювання.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1019-VIon top