Document 1016-2018-п, valid, current version — Adoption on December 5, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 13, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2018 р. № 1016
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237 “Деякі питання наданні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 32, ст. 1115) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1016

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237

1. Пункт 4 постанови доповнити абзацом такого змісту:

“Для закладів загальної середньої освіти, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання та їх доставка здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”.”.

2. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” викласти у такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 р. № 237
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1016)

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” (далі - субвенція).

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються в такому значенні:

тренер - особа, яка пройшла навчання для підготовки тренерів-педагогів, відповідно до переліку, затвердженого МОН;

тренер-педагог - особа, яка здійснює комплекс заходів з підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах для впровадження Державного стандарту початкової освіти та нових методик згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22) (далі - Концепція “Нова українська школа”), відповідно до переліку, затвердженого МОН;

супервізор - тренер, тренер-педагог, працівник закладу післядипломної педагогічної освіти, працівник методичної служби, директор закладу загальної середньої освіти, заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, який має право надавати професійну допомогу шляхом проведення індивідуальних та групових консультацій з питань організації та змісту навчального процесу, моніторингу якості навчання, проведення майстер-класів, що допомагають набувати професійних компетенцій та засвоювати нові професійні ролі і функції в умовах нової української школи тренерам-педагогам, вчителям, асистентам вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорам закладів загальної середньої освіти, заступникам директорів з навчально-виховної роботи (навчальної, виховної роботи) у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів;

супервізія щодо моніторингу та наставництва (далі - супервізія) - професійна підтримка та спостереження супервізорів за роботою тренерів-педагогів, вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної роботи (навчальної, виховної роботи) у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо засвоєння ними певних компетенцій, наставництво, виправлення помилок, що виникли у роботі.

3. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на:

1) закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН;

2) підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, а також підвищення кваліфікації:

директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту);

директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничо-математичних дисциплін, електронних підручників;

вчителів початкової школи;

асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням;

вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин;

вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів початкової школи;

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів;

3) проведення супервізії.

5. За рахунок субвенції за напрямом, визначеним підпунктами 2 і 3 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюються такі видатки:

1) оплата праці тренерів за:

підготовку тренерів-педагогів та супервізорів;

підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - п’ятому, сьомому та восьмому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов;

2) оплата праці тренерів-педагогів за:

підготовку супервізорів;

підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - п’ятому, сьомому та восьмому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов;

3) оплата праці працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, відповідно до програм, затверджених МОН;

4) оплата праці супервізорів за проведення супервізії;

5) оплата (у разі потреби) проживання, харчування та проїзду до місця відрядження і назад тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів, а також працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, в обсягах, передбачених Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну від 13 березня 1998 р. № 59;

6) придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до Концепції “Нова українська школа”;

7) придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин;

8) підготовка, видання та тиражування навчальних матеріалів для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти та нових методик відповідно до Концепції “Нова українська школа”;

9) підготовка, видання та тиражування навчальних матеріалів для закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, відповідно до програм та методик, погоджених з МОН;

10) здійснення (у разі потреби) витрат на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничо-математичних дисциплін, електронних підручників.

6. Видатки, визначені підпунктами 1-9 пункту 5 цих Порядку та умов, здійснюються закладами післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

Видатки, визначені підпунктом 10 пункту 5 цих Порядку та умов, здійснюються закладами освіти, що направляють педагогічних працівників для підвищення кваліфікації.

7. Оплата праці, проживання, харчування і проїзду тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів та оплата праці працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється на підставі актів виконаних робіт у порядку, визначеному у договорі підряду, що укладається між тренером, тренером-педагогом, супервізором, працівником закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, який залучений до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, та керівником закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

8. Оплата праці тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів, працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється за ставками погодинної оплати у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук за проведення навчальних занять із слухачами курсів, визначеними у додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

9. Кількість занять (тренінгів) з підготовки тренерів-педагогів, занять (тренінгів) з підвищення кваліфікації (для запровадження Державного стандарту початкової освіти та нових методик) вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничо-математичних дисциплін, електронних підручників, визначається МОН.

10. Підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин (крім вчителів початкової школи), здійснюється в окремих групах.

11. Не допускається спрямування субвенції на:

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням видатків, зазначених у пунктах 4 і 5 цих Порядку та умов;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

12. Відповідні місцеві ради мають право передавати субвенцію як міжбюджетний трансферт іншим місцевим бюджетам.

13. Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161).

Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад з урахуванням таких критеріїв:

за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цих Порядку та умов:

- 40 відсотків - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції “Нова українська школа”. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості класів у початкових школах (1-4 класів у структурних підрозділах інших закладів освіти, що забезпечують початкову освіту) в адміністративно-територіальній одиниці;

- 40 відсотків - на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості учнів 1-4 класів у початкових школах (або структурних підрозділах інших закладів освіти, що забезпечують початкову освіту) в адміністративно-територіальній одиниці;

- 20 відсотків - на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості початкових шкіл (структурних підрозділів інших закладів освіти, що забезпечують початкову освіту) в адміністративно-територіальній одиниці;

за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цих Порядку та умов:

- не менше 60 відсотків (обласні бюджети) - на здійснення видатків, визначених підпунктами 1-5 пункту 5 цих Порядку та умов;

- не більше 30 відсотків (обласні бюджети) - на здійснення видатків, визначених підпунктами 6-9 пункту 5 цих Порядку та умов;

- не більше 10 відсотків - на здійснення видатків, визначених підпунктом 10 пункту 5 цих Порядку та умов. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється пропорційно до кількості вчителів, асистентів вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничо-математичних дисциплін, електронних підручників, що підвищують кваліфікацію.

14. Органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, субвенцію на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, відкриті в таких органах.

15. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

16. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та МОН про обсяги перерахування субвенції за попередній місяць у розрізі місцевих бюджетів.

17. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щокварталу до 10 числа наступного місяця МОН інформацію про використання субвенції.

19. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.”.on top